Verkeer
Stuur appje
Zoek
Noaberschap en gemeenschapszin in Twente
Noaberschap en gemeenschapszin in Twente
Overig
Noaberschap en gemeenschapszin in Twente
Wierden

Op 18 januari organiseren CRW en HKW een gezamenlijke bijeenkomst over noaberschap en gemeenschapszin in Twente.Gasten zijn historicus Cor Trompetter, ondernemers Freddy Nijhof en Maurice Roetgering en de vrijwilligers Dirk Getkate en Jenny Brunsman.

Wierden
t/m 18 jan
09:30

Binnen de Culturele Raad Wierden en de Historische Kring Wierden wordt met voldoening teruggekeken op de lezingencyclus “Eens een Wierdenaar altijd een Wierdenaar” waarbij met bekende Wierdenaren (o.a. actrice Johanna ter Steege, operazangeres Johannette Zomer) werd gesproken over hun loopbaan en hun kijk op de samenleving.

Veel Wierdenaren hebben kunnen genieten van deze avonden.

Om een vervolg te geven op deze succesvolle bijeenkomsten, worden ook in 2024 avonden georganiseerd toegankelijk voor àlle Wierdenaren met culturele en maatschappelijke onderwerpen. Met deze avonden hopen CRW en HKW een waardevolle bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van Wierden. Op deze avond worden contacten gelegd , kennis en Ideeën uitgewisseld.

Donderdag 18 januari is de eerste avond met het thema: Ondernemers en Vrijwilligers zijn essentieel voor uitvoering van Noaberschap en gemeenschapszin in een dorp.

Zonder de inzet van ondernemers en vrijwilligers valt de samenleving stil. Ondernemers en vrijwilligers kunnen niet zonder elkaar en versterken elkaar.

Voor de pauze zal de bekende historicus drs. Cor Trompetter bekend van veel boeken over de Twentse geschiedenis en recent van een lijvig overzichtswerk wat nog ontbrak over Twente, het standaard werk dat collega -historici uit Twente nooit schreven. Hij volgt in het boek natuurlijk de lijn van de grote geschiedenis van Twente, maar laat vooral daarvan de impact zien op de gewone Twentenaar. Hoe is het hen al die eeuwen vergaan, wat weten eigenlijk van hem of haar. Herman Haverkate interviewde Cor Trompetter over dit belangrijke boek voor Tubantia zaterdag 21 oktober.

Van uit historisch perspectief zal Cor Trompetter tijdens de lezing ingaan op het ontstaan van Noaberschap, Gemeenschapszin, Identiteit, rituelen en gebruiken in Twente. Hij zal met voorbeelden uit de historie aangeven, hoe dit is ontstaan en gegroeid Twente en waarom het nog steeds belangrijke pijlers zijn voor onze samenleving

Voor, in en na de pauze verzorgt Joey van Gelden een muzikaal optreden

Na de pauze interviewt Henk Robben een tweetal bekende ondernemers die veel aan maatschappelijke betrokkenheid en gemeenschapszin doen te weten Freddy Nijhof en Maurice Roetgerink. Omdat vrijwilligerswerk eigenlijk uitvoering van Noaberschap is worden daarnaast ook twee belangrijke vrijwilligers die hun sporen op vele terreinen en thema’s hebben verdiend in Wierden te weten: Jenny Brunsman en Dirk Getkate.

De avond, die tevens wordt gezien als een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst, wordt afgesloten met een gesprek met de zaal, waarbij kennis en ideeën worden gedeeld.

Kaarten verkrijgbaar bij boekhandel Reterink Wierden en Primera Enter

Datum: donderdag 18 Januari Aanvang 19.30 (inloop 19.00)

Entreekaarten à € 5,00 inclusief koffie met een Twentse lekkernij

wanneer?

De inloop is vanaf 19:00 uur.

prijs

kaarten verkrijgbaar bij Reterink Wierden en Primera Enter en aan de zaal