Verkeer
Stuur appje
Zoek
Filosofiecafé Twente over 'creativiteit in kunst en wetenschap'
Filosofiecafé Twente over 'creativiteit in kunst en wetenschap'
Evenement
Filosofiecafé Twente over 'creativiteit in kunst en wetenschap'
In Bibliotheek Enschede

De mens terugbrengen in de wetenschap – dat is de opdracht die UT-professor Mieke Boon zich gesteld heeft. Zij is voor de tweede keer te gast in het Filosofiecafé Twente. Boon betoogt volgens de organisatoren dat creativiteit niet alleen een belangrijke rol speelt in de kunst maar ook in de wetenschap en hoopt daarmee de kijk op beide te veranderen.

Enschede
Vanaf 17 mrt
14:00

De mens terugbrengen in de wetenschap – dat is de opdracht die Mieke Boon zich gesteld heeft. "Het menselijk vermogen om te creëren wordt jammer genoeg veelal beperkt tot de kunst. Meer nog, kunst wordt vaak gezien als warm, oorspronkelijk en diep menselijk. Wetenschap daarentegen als koud, kil en rationeel, en de wetenschapsfilosofie wordt zelfs wel het Siberië van de filosofie genoemd. Hoe vallen deze beelden te rijmen met creativiteit in wetenschap? Wetenschap zoekt toch waarheid – wat heeft dat met creativiteit te maken? Wetenschap ontdekt toch – is dat niet in tegenspraak met creëren? Is creativiteit in wetenschap anders of juist vergelijkbaar met creativiteit in kunst?" 

Boon zal deze vragen filosofisch benaderen met verwijzing naar denkers als Immanuel Kant, Thomas Kuhn, Nancy Cartwright en Joe Rouse. Gangbare ideeën over kennis en wetenschap worden daarbij uitgedaagd en wellicht dat het creatieve brein van bezoekers wordt geprikkeld om tot een andere kijk op wetenschap en misschien zelfs kunst te komen. 

Mieke Boon
Prof. dr. ir. Mieke Boon is hoogleraar wetenschapsfilosofie aan de Universiteit Twente. In 2009 publiceerde zij samen met de filosofie- en religieredacteur van Trouw, Peter-Henk Steenhuis, het boek Filosofie van het Kijken – Kunst in ander perspectief, waarin zij aan de hand van het kijken naar en reflecteren op kunstwerken ideeën in de geschiedenis van de filosofie onderzoekt die betrekking hebben op menselijk kennen, kijken, en creëren. Mieke Boon is behalve filosoof ook wetenschapper en ingenieur – haar ervaringen als wetenschappelijk onderzoeker spelen een belangrijke rol in haar filosofische werk.

Kosten
De toegangsprijs is € 12,50 inclusief een kop koffie of thee (studenten: € 5,=). Een kaartje kan worden gekocht in de zaal, maar alléén met een pinpas. Ook kan vooraf worden gereserveerd door uiterlijk donderdag 13 maart € 12,50 over te maken op IBAN-nummer NL91 RABO 0198 2534 19 t.n.v. Filosofiecafé Twente onder vermelding van ‘lezing Boon’.

De zaal gaat om 13.45 uur open. NB: Bezoekers die vooraf hebben betaald kunnen uiterlijk tot 24 uur van tevoren afmelden om geld terug te krijgen.

Filosofiecafé Twente
Filosofiecafé Twente wil mensen in Twente op een laagdrempelige manier in contact brengen met filosofie, ethiek en daaraan gerelateerde maatschappelijke onderwerpen. Daarom organiseren wij bijeenkomsten in Enschede en Borne met een filosofische inleiding over een maatschappelijk relevant onderwerp of over het gedachtegoed van een filosoof. Tijdens deze bijeenkomsten luisteren wij naar de ander, bevragen wij onszelf en gaan wij met elkaar in gesprek.

wanneer?

14.00u begint de bijeenkomst.

De zaal gaat om 13.45 uur open.

waar?

prijs

Toegangsprijs is € 12,50 Studenten € 5,-