Verkeer
Stuur appje
Zoek
In samenwerking met
1Twente logo

Ruim baan voor 'enkele tientallen woningen' langs Wolfkaterweg in Beckum

20221011 woningbouw beckum paardenweitje
Het gaat om een kavel van 12.570 vierkante meter (het blauwgekleurde vlak rechtsboven), waarop 'enkele tientallen woningen' gerealiseerd kunnen worden.
Beeld: kadastralekaart.com

Stapje voor stapje komt woningbouw in Beckum dichterbij. Dinsdag 11 oktober heeft de gemeente Hengelo met twee grondeigenaren een zogeheten 'optieovereenkomst' getekend om op termijn grond aan te kopen voor woningbouw aan de Wolfkaterweg. Het gaat om een kavel van 12.570 vierkante meter, grenzend aan de wijk De Wildbaan, waarop 'enkele tientallen woningen' gerealiseerd kunnen worden. In de volksmond staat het stuk grond bekend als het 'Paardenweitje'.

School en verenigingsleven

Samen met de Dorpsraad Bruisend Beckum onderzoekt de gemeente al enige tijd de mogelijkheden voor woningbouw in en rondom Beckum om het Hengelose kerkdorp leefbaar te houden. Immers, alleen met voldoende betrokken inwoners kan het voorzieningenniveau in het dorp op peil gehouden worden. Denk daarbij met name aan de school en het verenigingsleven.

Er ligt al geruime tijd een plan voor woningbouw op een van de voetbalvelden van TVO (Veld 3). Sterker nog, die grond is al aangekocht door de gemeente, maar voordat daar gebouwd kan gaan worden, zal grondeigenaar Twickel eerst enkele vierkante meters moeten afstaan. Er zit volgens de betrokken wethouder Gerrits (woningbouw) en Bruggink (Beckum) nog weinig schot in die zaak.

“Veel potentiële starters wachten al geruime tijd en er komen er steeds meer bij.”

Recht op eerste koop

Daarom zijn de twee wethouders maar wat blij dat er een optieovereenkomst ligt met de eigenaren van Wolfkaterweg 48 en 48a: "Een optieovereenkomst betekent dat de gemeente gedurende een bepaalde tijd het recht van eerste koop heeft. In die tijd schatten we in of het plan haalbaar is en hoeveel woningen er kunnen komen. Daarom kunnen we nu nog niet specifieker zijn dan 'enkele tientallen woningen'. Daarbij wordt gekeken naar het woningbouwprogramma dat nu wordt opgesteld. Kortgezegd: wát moeten we wáár bouwen om zodoende starters en jonge gezinnen voor Beckum te behouden of om ze naar Beckum te halen?"

Die tijd (naar verwachting zal het om ongeveer een half jaar gaan) is ook nodig om te onderzoeken of woningbouw op deze plek haalbaar is. Pas daarna kunnen de gemeente en de grondeigenaren eventueel de definitieve koopovereenkomst tekenen.

Veel animo

En dan moet het bestemmingsplan nog gewijzigd worden. Kortom, woningbouw in Beckum is een zaak van de lange adem. Toch zijn ook bestuursleden Susan Annink en Stefan Wielens van de dorpsraad blij met deze volgende stap. "We zijn trots op dit resultaat en het is een prachtige plek, direct grenzend aan De Wildbaan", aldus Annink. Ze vervolgt: "Er is veel animo om te bouwen in Beckum. Die lijkt zelfs toegenomen de afgelopen tijd. Veel potentiële starters wachten al geruime tijd en er komen er steeds meer bij. Onderzoek wijst daarnaast wel uit dat de meeste mensen die niet langer wilden wachten en elders iets gekocht hebben niet terugkomen."

Artikel gaat verder onder de foto

20221011 beckum wolfkaterweg woningbouw 1 FRANKLIN
De kavel waar het om gaat is ruim twaalduizend vierkante meter groot.
Beeld: kadastralekaart.com
icon_main_info_white_glyph

Informatieavond

De dorpsraad heeft de direct omwonenden inmiddels geïnformeerd. Op maandag 24 oktober wordt samen met de gemeente Hengelo tussen 19 en 20 uur een informatiemarkt voor alle inwoners van Beckum en overige belangstellenden gehouden in Het Wapen van Beckum

130 nieuwe woningen

In maart van dit jaar heeft het college van B en W de ambitie uitgesproken om tot 2035 zo’n 130 nieuwe woningen te bouwen in Beckum. Het merendeel moet gaan naar mensen met Beckumse roots, vinden zowel gemeente als dorpsraad. Het is echter lastig om dit te borgen. Susan Annink: "We hebben samen de wens uitgesproken om Beckumers voorrang te geven." Voor dorpen als Beckum is het fijn dat er nu een wetsvoorstel ligt waardoor gemeenten bij de toewijzing van woningen voorrang kunnen geven aan eigen inwoners. Deze wet zou op 1 januari 2023 al kunnen ingaan, liet minister van Volkshuisvesting Hugo de Jonge vorige maand weten.

Lees ook
Ambitie is groot: 'Binnen 5 jaar heeft Beckum er 80 woningen bij'

Multifunctionele Accommodatie

Naast 'Veld 3' en het 'Paardenweitje' zijn er nog meer stukken grond in beeld voor woningbouw. In de werkgroep woningbouw wordt in een samenwerking tussen gemeente, dorpsraad, andere belanghebbenden en experts van een extern bureau uitgewerkt welke doelgroepen aangetrokken moeten worden en welk type huizen er in Beckum moeten komen. Een grote uitdagingen daarbij is om huizen voor jonge gezinnen en starters zo betaalbaar mogelijk maken. Daarnaast heeft het college ook de ambitie uitgesproken om in Beckum onderwijs, sport en cultuur onder te brengen in één nieuw gebouw. Een zogenoemde Multifunctionele Accommodatie (MFA).

Voor de verkiezingen van maart van dit jaar klonk onderstaande noodkreet vanuit Beckum:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.