Verkeer
Stuur appje
Zoek
In samenwerking met
1Twente logo

Extreem laag waterpeil: extra pompinstallatie houdt Twentekanaal bevaarbaar

De waterstanden op de IJssel zijn voorlopig zo laag dat er op korte termijn een extra pompinstallatie bij het gemaal in Eefde wordt geplaatst. Dit is van belang voor Twente, omdat er continu water vanuit de IJssel in het Twentekanaal wordt gepompt. Als de bestaande pompen er door de lage waterstanden mee ophouden dreigt ook het waterpeil in het kanaal te laag te worden, met alle gevolgen voor scheepvaart, landbouw en natuur van dien.

In een 'normale' situatie stroomt er genoeg water door de rivier zodat het gemaal naast het sluizencomplex in Eefde zijn werk kan doen, namelijk het regelen van de waterhuishouding tussen de IJssel en het Twentekanaal. In zo'n situatie wordt er 21.000 liter (21 m³) water per seconde aangevoerd. Vanwege de lage waterstand door de aanhoudende droogte functioneert het gemaal nu op beperkte kracht en is de verwachting dat er de komende periode zo weinig regen valt dat de pompinstallatie uitvalt.

Waarom is dat een probleem?

Het Twentekanaal heeft een belangrijke functie in deze regio. In de eerste plaats moet het waterpeil hoog genoeg zijn, zodat er scheepvaart kan plaatshebben. Als het peil te laag is gaat het kanaal 'op slot'. En zonder scheepvaart zullen de bedrijven die met een kade aan het kanaal liggen hun goederen niet kunnen aanvoeren en vervoeren.

Maar ook de functie van het kanaal voor landbouw, natuurgebieden, drinkwatervoorziening en recreatie is van groot belang in Twente. Het water uit het kanaal kan aangevoerd worden naar plekken waar het te droog is. Het gemaal bij Eefde zorgt er daarom normaal gesproken voor dat het waterpeil in het Twentekanaal voortdurend van 'acceptabel niveau' is.

Wat is de oplossing?

De waterstand in de IJssel was vorige week zo laag dat er slechts 10.000 liter (10 m³) per seconde in het Twentekanaal kon worden aangevoerd. Rijkswaterstaat, de beheerder van alle grote vaarwegen zoals rivieren en kanalen, heeft daarom toen al twee tijdelijke pompinstallaties in gebruik genomen.

Omdat het rivierpeil waarschijnlijk nog verder gaat dalen, zal de vaste pomp van het gemaal helemaal uitvallen. Er wordt daarom in overleg tussen Rijkswaterstaat en verschillende waterschappen een extra (tijdelijke) derde pompinstallatie geplaatst.

Wat betekent dit voor Twente?

Dat er vooralsnog genoeg water in het Twentekanaal zit om de waterweg bevaarbaar te houden. Waterschap Vechtstromen - waar ook Twente onder valt - draagt bij aan de kosten van de extra pompinstallatie. 'Met de extra wateraanvoer kunnen wij de waterpeilen daar waar we water aan kunnen voeren zoveel mogelijk op niveau houden', aldus het waterschap. Op de hoge zandgronden in Noordoost-Twente is dat echter niet mogelijk.

Lees verder onder de afbeelding

DSCF2123
Beeld: 1Twente

Het aanvoeren van water is van belang. 'In stilstaand of weinig stromend water ontstaan met hoge temperaturen problemen met de waterkwaliteit, zoals zuurstoftekort, blauwalgen en botulisme.' Om zo zuinig mogelijk om te gaan met het water dat er is, geldt sinds 27 juni al een onttrekkingsverbod uit openbare vijvers en worden er ook strenge regels gesteld aan het beregenen van stukken grond.

De extra pompinstallatie is volgens Waterschap Vechtstromen overigens geen garantie dat watertekorten deze zomer uitblijven. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling kan besluiten om de aanvoerhoeveelheid via het gemaal Eefde te beperken, met het oog op eventuele problemen op de IJssel of het IJsselmeer. Van een dergelijk besluit is op dit moment geen sprake.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.