Verkeer
Stuur appje
Zoek
In samenwerking met
1Twente logo
Nieuws
Enschede

Enschede doet opslagunits in de ban: 'Dragen niet bij aan economie en veiligheid'

20220726 Opslagruimte stockfoto Freepik
Afbeelding ter illustratie.
Beeld: Freepik

Het is in Enschede voorlopig niet mogelijk om kleinschalige garageboxen of opslagunits te bouwen. Het college heeft een (tijdelijke) bouwstop afgekondigd op dergelijke bedrijfsruimten, in afwachting van definitieve regelgeving. Daarmee wil de gemeente naar eigen zeggen voorkomen dat schaarse bedrijfskavels ten prooi vallen aan particuliere beleggers voor het exploiteren van ruimten die 'een risico voor de kwaliteit en uitstraling' van de bedrijventerreinen vormen.

Het besluit is eerder deze maand genomen en ging per direct in. Volgens het college is er haast geboden, omdat er in de afgelopen jaren in toenemende mate braakliggende bedrijfskavels met garageboxen en opslagunits zijn ingevuld. Eind 2020 is al besloten om gemeentelijke kavels niet meer voor deze doeleinden ter beschikking te stellen. Dat had een tijdelijk effect, constateert de gemeente, 'maar uit de monitoring blijkt dat er een waterbedeffect optreedt naar nog braakliggende of (deels) al bebouwde percelen op bedrijventerreinen en andere locaties in de stad met een bedrijfsbestemming'.

'Bedrijfsruimte is schaars'

In de verleende vergunningen van de afgelopen jaren is die spreiding over de stad niet direct terug te zien. Wel is duidelijk dat er in twee jaar tijd een kleine 150 opslagunits zijn gebouwd op het Euregioterrein. Dit type vastgoed is interessant voor particuliere beleggers en wordt vaak te huur of te koop aangeboden aan zzp'ers en particulieren voor de opslag van goederen en voertuigen of het uitvoeren van werkzaamheden.

Toch is de gemeente niet blij met die ontwikkeling. 'Het effect daarvan is dat bedrijfskavels worden volgebouwd met kleine eenheden, waardoor deze kavels versnipperen qua eigen en gebruik', is een van de argumenten voor de bouwstop. 'Gezien de schaarste aan bedrijfsruimte ziet de gemeente dit als een ongewenste ontwikkeling, want daardoor blijft er minder ruimte over voor grotere bedrijven met werknemers en economische activiteiten die van grotere toegevoegde waarde zijn voor de economie.'

Grote opslaghal mag wel

Enschede komt de komende jaren bedrijfskavels tekort en is daarom al naarstig op zoek naar een locatie voor een nieuw bedrijventerrein. De bouwstop voor garageboxen wordt genomen aan de hand van een zogeheten voorbereidingsbesluit. Dat houdt in dat de gemeente vooruitlopend op uitvoerige uitleg van de regels (wat mag wel/niet en waar?) een ontwikkeling kan tegenhouden. Tegen de 'bouwstop' is geen juridisch beroep mogelijk.

icon_main_info_white_glyph

Even uitleggen...

Een voorbereidingsbesluit is een verklaring van de gemeenteraad dat er een nieuw bestemmingsplan, met nieuwe regels, voor een bepaald gebied (in dit geval de hele gemeente) wordt voorbereid. Dat is een tijdrovend proces. Om te voorkomen dat een 'onwenselijke situatie' zich voordoet, kan met een voorbereidingsbesluit de bouw van bepaalde objecten (in dit geval garageboxen) een halt worden toegeroepen. Ook als die bouw volgens het geldende bestemmingsplan wel is toegestaan.

Als er na een jaar geen nieuw beleid is vastgesteld door de gemeenteraad vervallen de regels. Die gelden overigens alleen voor kleine opslagunits. Als de oppervlakte van afzonderlijke ruimten groter is dan 100 vierkante meter, kan er wel een vergunning worden verleend. 'Deze ruimten worden veelal gekocht of gehuurd door bedrijven die zelf ook een bedrijfshal hadden willen bouwen, maar die daarvoor net te klein zijn', aldus het college.

Illegale activiteiten

Behalve de uitstraling van bedrijventerreinen en economische afwegingen, wordt in de toelichting van de bouwstop duidelijk dat er ook andere argumenten meespelen in het tegengaan van garageboxen. De gemeente stelt daarin dat deze vastgoedcategorie 'nogal eens interessant' is voor ondermijnende activiteiten. Vanwege de veelal afgelegen locaties van de opslagunits ontbreekt vaak sociale controle en is toezicht lastig.

Aan dat laatste wil het college overigens wel iets doen. Voor 2023 wordt waarschijnlijk 100.000 euro beschikbaar gesteld om te kunnen handhaven op ondermijnende activiteiten in het havengebied, op campings en bij garageboxlocaties. Bij de garages ligt de focus vooral op vuurwerkopslag. Eind vorig jaar werd bij garageboxen in de wijk Boswinkel voor 500 kilogram aan illegaal vuurwerk gevonden bij een politiecontrole.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.