Verkeer
Stuur appje
Zoek
In samenwerking met
1Twente logo
Nieuws
Enschede

Van afval tot drugs: 9 opvallende beloftes aan Enschede van de nieuwe coalitie

Samen Trots op Enschede. Dat is de titel van het 32 pagina's tellende coalitieakkoord tussen Burgerbelangen, VVD, PvdA en ChristenUnie. Een akkoord op hoofdlijnen, zoals dat heet, zonder al te veel dichtgetimmerde afspraken. Toch worden er heel wat concrete beloftes gedaan voor de komende vier jaar. Daarvan zetten we een aantal bijzondere op een rij.

1. Grofvuilronde en 300 kilo 'gratis' storten

Afvaloverlast wordt nog altijd ervaren als een van de grootste problemen in Enschede. De nieuwe coalitie wil daar wat aan veranderen. Hoewel diftar (betalen per aanbod restafval) niet ter discussie staat, komen er wel aanpassingen. Het 'gratis' stortquotum bij het afvalbrengpunt wordt verhoogd van 75 naar 300 kilogram. Ook komen er periodieke ophaalrondes voor grofvuil in de wijken.

Dit mag niet leiden tot hogere kosten voor burgers, stelde BBE-fractieleider Barry Overink bij de presentatie van het coalitieakkoord. Dat wordt een grote uitdaging, want uit onderzoek uit 2017 blijkt dat de genoemde maatregelen tot een verhoging van 20 euro van het afvaltarief leiden.

2. Heropening zwembad De Brug

Vanaf het moment dat zwembad De Brug in 2017 vanwege bezuinigingen werd gesloten, klinkt in Glanerbrug de roep om heropening. Coen Nijhuis van de Dorpsraad Glanerbrug startte eerder dit jaar zelfs een petitie, die door bijna 2200 mensen is ingevuld.

Uit nader onderzoek blijkt dat er een investering van 2,2 miljoen euro nodig is om De Brug op te knappen volgens de hoogste maatstaven voor duurzaamheid. De nieuwe coalitie is bereid om dat geld beschikbaar te stellen, al moet de exploitatie van het pad uit de gemeenschap zelf komen. Dat kan onder meer door vrijwilligers in te zetten.

3. Gratis parkeeruurtje

Om de financiële tekorten van de bouw van de Van Heekgarage te dekken is in 2009 een jaarlijkse stijging van het parkeertarief van 10 eurocent per uur bedacht. Deze verhoging werd ook wel het 'dubbeltje van Goudt' genoemd, vernoemd naar de verantwoordelijke CDA-wethouder Jeroen Goudt.

Nu de Van Heekgarage is afbetaald wil de nieuwe coalitie af van de structurele verhoging. Die wordt na 2024 dus afgeschaft. Maar dat is niet alles. Er wordt beloofd dat vanaf aankomend jaar de eerste 60 minuten parkeren op doordeweekse niet in rekening worden gebracht. Wie langer dan het gratis parkeeruurtje in de gemeentelijke parkeergarage staat, betaalt wel de volle mep.

icon_main_info_white_glyph

Het stempel van ChristenUnie en PvdA

Duidelijk in het coalitieakkoord Samen Trots op Enschede is dat Burgerbelangen en VVD er de meeste van hun standpunten en wensen hebben uitgesleept. Dat is niet heel verwonderlijk: met 10 zetels is BBE veruit de grootste partij en in grote lijnen ligt de lokale partij niet ver van de VVD af.

De contouren van de PvdA zijn vooral zichtbaar in de woningbouwafspraken (betaalbare woningen, ook voor de mensen met een kleinere portemonnee, zelfbewoningsplicht, erfpacht). Maar ook de structurele opening van de winternoodopvang voor daklozen van 1 oktober tot 1 mei is een voorbeeld. In zijn portefeuille kan PvdA-wethouder Arjan Kampman op gebied van arbeidsparticipatie en inclusiviteit ook zijn ei kwijt.

De kleinste coalitiefractie ChristenUnie (twee zetels) zal blij zijn dat de openingstijden op koopzondagen niet verder worden verruimd. Ook het niet langer toestaan van gokreclames in de openbare ruimte, de openstelling van de winternoodopvang en het realiseren van beleid voor complexe scheidingen zijn echte CU-punten in het coalitieakkoord. Net als PvdA zal ChristenUnie tevreden zijn dat er meer aandacht komt voor jongerenwerk.

4. Jacht op drugsoverlast

Met name vanuit de VVD en Burgerbelangen klinkt de wens voor een hardere aanpak van criminaliteit in Enschede. Daarom wordt het cameratoezicht, waar nodig, uitgebreid. Ook komt er een actieve aanpak van intimidatie van vrouwen in de binnenstad.

De jacht op drugsoverlast wordt opgevoerd. De coalitiepartners beloven dat het verbod op lachgas- en drugsgebruik wordt uitgebreid van de binnenstad naar het hele grondgebied van Enschede. Daarnaast komt er een 'patseraanpak' om het mogelijk te maken om de verdiensten van een drugshandelaar af te pakken.

5. 'Noorderval' terug op de agenda

De bereikbaarheid van Enschede is een belangrijke pijler in het nieuwe coalitieakkoord. Marc Teutelink, die als fractieleider voor de verkiezingen al beterschap beloofde, neemt die taak als wethouder op zich. Er wordt nagedacht over de aanpassing van de veelbesproken ovatonde aan de Deurningerstraat/Raiffeisenstraat. Ook wordt er gekeken naar alternatieven voor de knip in de Molenstraat, waardoor een doorsteek naar de Hengelosestraat langs het Stadskantoor onmogelijk is gemaakt.

De verkeersdrukte op met name de noordelijke singels moet volgens de coalitie met voorrang worden aangepakt. Daarvoor wordt inmiddels met inwoners van Walhof-Roessingh en Bolhaar een wijkverkeersplan gemaakt. In het coalitieakkoord wordt echter ook een nieuw onderzoek naar de Noordelijke Ontsluitingsweg Enschede Kennispark, ook wel NOEK of Noorderval genoemd, aangekondigd.

6. Sneller woning voor verpleegkundige

Een opmerkelijke passage in het coalitieakkoord gaat over de (sociale) woningmarkt. Terwijl de gemeenteraad maandag 20 juni een tweede poging doet om (op termijn) de voorrang voor statushouders bij het vinden van een sociale huurwoning af te schaffen, wordt er wel over andere voorrangsregelingen nagedacht.

De coalitiepartners willen onderzoeken of het mogelijk is om mensen met een vitaal beroep voorrang te geven op een sociale huurwoning. Daarbij valt te denken aan politieagenten, verpleegkundigen en docenten. Ook wordt gekeken of Enschedeërs voorrang kunnen krijgen boven woningzoekenden van buiten de stad.

Van Heekgarage gemeente Enschede
Een gratis parkeeruurtje in de gemeentelijke parkeergarages is opgenomen in het coalitieakkoord in Enschede.
Beeld: Gemeente Enschede

7. Gemeentelijke energiemaatschappij

De doelstellingen voor wat betreft duurzame energie blijven in Enschede vaag en dat is met een reden. Wethouder Niels van den Berg zegt veel problemen te ondervinden met het realiseren van grote energieprojecten, omdat het elektriciteitsnetwerk dat ook niet aan kan.

Daarom wordt voorlopig vooral ingezet op het bedekken van (bedrijfs)daken met zonnepanelen. De eventuele keuze voor een windmolen wordt als 'vrije keuze' aan de gemeenteraad overgelaten en daar lijkt geen meerderheid te zijn. Ook de meerwaarde van een eigen energiemaatschappij van de gemeente Enschede wordt onderzocht.

8. Thuishulp weer in uren

In Enschedeërs krijgen inwoners thuishulp volgens de prestatie-afspraak 'schoon en leefbaar huis'. De hoogste bestuursrechter bepaalde in februari 2019 al dat de gemeente Enschede de huishoudelijke ondersteuning van inwoners weer 'gewoon' in uren moest gaan toekennen. Daarna is er gekozen voor een indicatie in gemiddeld aantal uren per jaar voor alle nieuwe aanvragers.

Jan Veldhuizen Ernst Bergboer
Lees ook
‘Enschedese werkwijze huishoudelijke hulp moet van tafel’

De coalitiepartners beloven dat de thuishulp straks weer in het aantal uren per week wordt uitgedrukt. Daarmee lijkt de rechtspositie van cliënten weer hersteld. De vraag is wel of de ruim 5.000 bestaande indicaties opnieuw worden beoordeeld. Daarover doet het coalitieakkoord geen uitspraken.

9. Einde Bed-, Bad- en Broodvoorziening

In het voormalige Wegenerpand aan de Getfertsingel wonen op dit moment nog vier uitgeprocedeerde asielzoekers. Ze krijgen daar een zogeheten bed, bad- en broodregeling aangeboden om in de basisbehoeften te voorzien. Maar vanaf 1 augustus 2023 is dat afgelopen. Voor de betreffende mensen wordt een oplossing gezocht 'met perspectief waarbij medemenselijkheid voorop staat'.

Overigens staat vluchtelingenopvang voor de rest aangemerkt als een 'vrije keuze'. Dat betekent dat er in het coalitieakkoord geen afspraken zijn gemaakt over hoe om te gaan met een verzoek van het kabinet om een asielzoekerscentrum of noodopvang in te richten. Dat is aan de raadsfracties.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.