Verkeer
Stuur appje
Zoek
In samenwerking met
1Twente logo
Nieuws
Boekelo

Boekelo wordt de komende jaren iets groter: ruim 100 woningen voor starters en ouderen

20220325 Boekelo Tesinkweide Google Maps
De locatie van de voormalige jeugdzorginstelling Tesinkweide wordt genoemd als mogelijke nieuwbouwlocatie.
Beeld: Google Maps

Het staat nog in de kinderschoenen, maar de gemeente Enschede heeft zich uitgesproken over woningbouw in het dorp Boekelo. Het college zet de komende acht jaar in op de bouw van 100 tot 120 nieuwe woningen. En omdat die opgave niet alleen op bestaande locaties te realiseren is, wordt er gekeken naar nieuwe bouwgronden.

De woningwens komt voort uit het project De Droom van Boekelo. Dat is in feite een dorpsplan, in samenwerking met inwoners tot stand gekomen, dat ruim een jaar geleden door de dorpsraad is gepresenteerd. In het plan wordt de wens uitgesproken om woningen te bouwen voor met name starters en ouderen. Het dorp vergrijst, maar wil ook nieuwe (jongere) mensen blijven aantrekken.

Boekelo krimpt

Uit analyses van de huidige samenstelling van de bevolking van Boekelo is geconcludeerd dat het aandeel 65-plussers de komende jaren zal stijgen van 25 procent naar 30 procent (955 naar 1120 inwoners). De middengroep (30-65 jaar) neemt juist met 340 inwoners af. Zonder instroom van buitenaf zal het inwoneraantal van Boekelo dus krimpen.

Door het vrijkomen van woningen voor de bovengenoemde middengroep, zal er naar verwachting weer doorstroming op de woningmarkt komen en zullen mensen van buiten het dorp weer naar Boekelo verhuizen. Daarvoor moeten er dus woningen gericht op 65-plussers gebouwd worden. Een zogeheten 'Knarrenhof' is in het dorpsplan al eens benoemd met oog op de locatie van de voormalige jeugdzorginstelling Tesinkweide.

Bouwlocaties in onderzoek

Daarnaast wordt er ook ingezet op de doelgroep starters. Voor jongeren is het moeilijk om aan een starterswoning te komen en de woningen in Boekelo die de komende jaren vrijvallen zullen meestal niet in het budget van een starter passen. Al met al gaat het om 100 tot 120 nieuwe woningen in de periode tot 2030.

Binnen de bestaande bebouwing van Boekelo (zogeheten inbreiding) is er niet genoeg ruimte om zo veel woningen te bouwen. Dat betekent dat het dorp Boekelo een beetje uitgebreid moet worden. De komende periode doet de gemeente onderzoek naar mogelijke bouwlocaties. Zeven locaties worden al als eventuele mogelijkheid genoemd.

Woningbouwlocaties Boekelo
Mogelijke woningbouwlocaties in Boekelo.
Beeld: GoogleMaps
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.