Verkeer
Stuur appje
Zoek
In samenwerking met
1Twente logo

Spoeddebat in Enschede: lokale politiek gaat het wéér hebben over asielzoekersopvang

Asielzoekersopvang: het onderwerp is de laatste jaren al regelmatig de revue gepasseerd in het Enschedese stadhuis. Aankomende maandag (20 maart) gaat de gemeenteraad het er opnieuw over hebben. Op verzoek van de vier coalitiepartijen (Burgerbelangen, VVD, PvdA en ChristenUnie) en het CDA is er een spoeddebat ingepland. En tijdens deze vergadering volgen er waarschijnlijk concrete voorstellen of besluiten.

Aanleiding voor het spoeddebat zijn de laatste (landelijke) ontwikkelingen op het gebied van reguliere asielzoekersopvang, het plaatsen van statushouders en de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Gesprekken over de verdeling van die opvangplekken (vanaf 2024) worden op regionaal niveau gevoerd. Ook van de gemeente Enschede worden aan die overlegtafels concrete kaders verwacht rond de gewenste opvangcapaciteit.

Verplicht of niet?

Op dit moment bepaalt de gemeenteraad binnen welke kaders er asielzoekersopvang op eigen grondgebied mogelijk is. Wel werkt het kabinet aan een 'spreidingswet' waarbij gemeenten (al dan niet gedwongen) wordt opgelegd om asielzoekers op te vangen. Op basis van de Wet verplaatsing bevolking mag een burgemeester of de Commissaris van de Koning nu al een opvanglocatie voor Oekraïense oorlogsvluchtelingen aanwijzen.

Lees ook
Tijdelijke noodcrisisopvang in Almelo negen maanden langer open: ‘regering moet nu verantwoordelijkheid nemen’

Daarnaast moet een gemeente elk jaar een bepaald aantal statushouders (asielzoekers met een verblijfstatus) huisvesten. De provincie houdt toezicht daarop. In Enschede worden op dit moment jaarlijks enkele honderden statushouders geplaatst. Ook is er een crisisnoodopvang met 60 bewoners op de voormalige vliegbasis ingericht en worden in gemeentelijk kantoor De Noordmolen en op de Tesinkweide in Boekelo in totaal een kleine 500 Oekraïners opgevangen.

In eigen hand

Uit eerdere debatten afgelopen jaren blijkt dat er in de gemeenteraad van Enschede niet staat te springen voor reguliere opvang van asielzoekers en zeker niet voor één grootschalige opvanglocatie van minstens 500 personen. Maar met verplichting of zelfs dwang vanuit het Rijk in het vooruitzicht (en met oog op de grote interesse van het COA in de voormalige vliegbasis) is een groot deel van de raad wel genegen om opvang 'in eigen hand' te houden.

icon_main_info_white_glyph

Laatste cijfers

Volgens de laatste cijfers zou Enschede 550 asielzoekers, 900 Oekraïners en (jaarlijks) zo'n 380 statushouders moeten huisvesten. De verwachting is dat deze aantallen nog zullen oplopen.

Het liefst zagen partijen als VVD en Burgerbelangen dat de reguliere opvang zou worden gecompenseerd (en zo de druk op asielzoekerscentra in het land verlichten) door versneld meer dan het minimale aantal statushouders of Oekraïners op te vangen.

Druk op sociale huursector

Het college heeft de gevolgen van zo'n keuze in kaart gebracht. En de conclusie is dat de gevolgen groot zijn. Bij het vergroten van de opvang van Oekraïners gaat het vooral over de aanspraak op (sociale) voorzieningen. Bij het verdubbelen van het verplichte aantal statushouders, bijna vier keer meer dan in 2022, zou de sociale woningsector in de stad nog verder onder druk komen.

"Naar aanleiding van de beantwoording is voor ons al meer duidelijk geworden", stellen Burgerbelangen, PvdA, VVD, ChristenUnie en CDA. "En we zouden graag het college nu concrete kaders mee willen geven richting de regietafel (regionaal overleg, red.)." Aankomende maandag moet dat dus gebeuren.

icon_main_info_white_glyph

Spoeddebat

Tijdens het spoeddebat, maandag om 19.00 uur, kunnen raadsfracties zelf voorstellen indienen om de kaders van asielzoekersopvang te bepalen. Voor een meerderheid zijn de aanvragers van het spoeddebat voor een belangrijk deel op elkaar aangewezen. Vanuit een deel van de raad (PVV, Forum voor Democratie) zal er namelijk sowieso geen steun zijn voor asielzoekersopvang, andere partijen (zoals GroenLinks en D66) stellen qua aantallen liever zo min mogelijk harde kaders.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.