Verkeer
Stuur appje
Zoek
In samenwerking met
1Twente logo

Windturbines tussen Enschede en Buurse van tafel, wel steun voor groot zonneveld

Er komt geen verdere verkenning naar de mogelijkheden voor windenergie in de Enschedese buurtschap Broekheurne. Dat heeft de gebiedsregisseur, die het opstellen van een toekomstvisie voor het buitengebied tussen Enschede, Buurse en Haaksbergen begeleidt, dinsdagavond bekend gemaakt. Er is te weinig draagvlak onder bewoners voor windturbines.

Het zogeheten gebiedsproces is in volle gang. Samen met belangenorganisaties (o.a. LTO, het waterschap en Landschap Overijssel) kijken bewoners van Broekheurne naar de toekomst van hun buurtschap. Het gaat over de sociale cohesie, maar ook over de ruimtelijke invulling van het landschap ten behoeve van duurzame energie, landbouw en de waterhuishouding. Leden van de stadsdeelcommissie Zuid zijn dinsdag ingelicht over de stand van zaken.

Consensus bij boeren

Tijdens het gebiedsproces wordt aan verschillende 'tafels' over de uitdagingen in Broekheurne. Aan één van die tafels zitten de dertien landbouwers die de buurtschap rijk is. "Er was een grondeigenaar die wel een windmolen zou willen", aldus gebiedsregisseur Erik Backs in de stadsdeelvergadering. "De consensus onder de boeren was: wij willen best windenergie, maar we laten het afhangen van de bewoners die er het dichtst bij komen wonen. Een van de boeren zei: 'Voor een paar rotcenten wil ik geen gedoe in de buurt'."

Van tafel

In februari is een informatiebijeenkomst belegd voor bewoners van de buurtschap die binnen één kilometer van een potentieel haalbare locatie voor een windturbine wonen. De bijeenkomst deed het nodige stof opwaaien, ook in de lokale politiek, omdat de Enschedese gemeenteraad windenergie vooralsnog in de ijskast heeft gezet.

Backs herhaalde in de stadsdeelvergadering dat de bijeenkomst puur was bedoeld om informatie op te halen. Op basis van de geluiden uit de directe omgeving is er een keuze gemaakt. "Windenergie is van tafel. Vandaag (dinsdag, red.) hebben we besloten we het niet doen." Volgens hem toont dat het succes van het gebiedsproces aan. "Je moet naar elkaar luisteren en elkaar iets gunnen."

Zonnepark: wel draagvlak

Voor een andere ontwikkeling op gebied van duurzaamheid is er wel breed draagvlak gevonden. Een zonnepark van 43 hectare kan doorontwikkeld worden. Dat is op zichzelf ook een opvallende wending, omdat twee jaar geleden buurtbewoners nog in het geweer kwamen tegen de eerste plannen. Een van hen was Martijn Broshuis, die in de stadsdeelvergadering een toelichting gaf. "Het was best spannend, maar het is ons als buurtschap gelukt om goed te vergaderen."

Behalve een zonnepark, wordt er ook nog gekeken naar mogelijkheden om via mestvergisting biogas op te wekken. Mocht dat plan doorgang vinden, dan zou Broekheurne nog voor 2030 zelfs dubbel zoveel duurzame energie opwekken dan wat de gemeente van dit deel van het buitengebied verwacht. Broshuis: "Daar vragen we wel iets voor terug. Namelijk dat er in 2031 niet opnieuw op onze deur wordt geklopt."

Bruninksbeek

Het gebiedsproces dat in Broekheurne wordt doorlopen wordt door de provincie Overijssel met belangstelling gevolgd, omdat het als voorbeeld zou kunnen dienen voor het zogeheten Provinciaal Programma Landelijk Gebied. Dat is een soortgelijk proces rond de toekomst van het platteland, waar straks ook het stikstofbeleid deel van uit zal maken.

In de Broekheurne is over stikstof (nog) niet gesproken. Wel zijn er keuzes gemaakt over de indeling van de landschappen. Voor wat betreft de waterhuishouding is het de bedoeling dat de Bruninksbeek, die dwars door de buurtschap loopt, onder handen wordt genomen.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.