Verkeer
Stuur appje
Zoek
In samenwerking met
1Twente logo

Enschede wijst gebied langs N18 aan als zoeklocatie windturbines (maar hoopt op geduld bij provincie)

20230515 Windturbines Usselo Boekelo Pondera situatieschets
Een impressie van twee windturbines langs de N18, gezien vanaf het viaduct over de A35.
Beeld: Pondera Consult (Energievisie, 2021)

Een strook ten zuiden van dorpskern Usselo is met instemming van de Enschedese gemeenteraad aangewezen als zoeklocatie voor 2 of 3 windturbines. 'Voorlopig en indicatief', zoals dat heet, want de gemeente wil eerst mogelijke gevolgen van gezondheidsonderzoeken op landelijke regelgeving afwachten. Daarvoor is zij echter overgeleverd aan de wil en het geduld van het provinciebestuur. Dat heeft aangekondigd dat gemeenten die voor 1 juli geen zoeklocaties voor windenergie hebben aangewezen, hun autonomie in besluitvorming op dat gebied kunnen verliezen.

Met andere woorden: als een initiatiefnemer voor een windturbine zich straks meldt in een gemeente waar geen voorkeurslocaties zijn aangewezen, dan behoudt de Provincie Overijssel zich op het recht om de vergunning zelf te verlenen, als er geen ruimtelijke belemmeringen zijn. In feite is dat op basis van de Elektriciteitswet nu al mogelijk bij windprojecten met een grotere opbrengst dan 5 Mw (in principe al bij twee turbines), maar de provincie houdt een deadline van 1 juli aan. Dat is het moment dat de tweede versie van de Regionale Energiestrategie Twente klaar moet zijn.

Regie behouden

Een aantal gemeenten worstelt met het toestaan van windturbines op eigen grondgebied. Enschede is er daar één van. Maar waar Rijssen-Holten helemaal geen zoeklocaties aanwijst, hoopt Enschede 'de regie in eigen hand te houden' door locaties onder voorbehoud aan te wijzen.

Lees verder onder de afbeelding

20230515 Zoeklocatie Windmolens Usselo Boekelo Enschede N18 Winturbines
De potentiële locaties voor windturbines. Bij het noordelijke sterretje zouden volgens het college eventueel twee turbines kunnen komen.
Beeld: Pondera Consult/gemeente Enschede

In feite betekent dit voortzetting van het beleid van de afgelopen jaren; voordat Enschede turbines wil toestaan moet er duidelijkheid zijn over landelijke onderzoeken naar gezondheidseffecten van windmolens en eventuele nieuwe regelgeving rond afstandsnormen. In Nederland geldt op dit moment een vuistregel van minimaal 400 meter afstand tot woningen.

Voor 2025 vergunning

De Provincie Overijssel wil juist dat Twentse gemeenten haast maken met windenergie. De doelen uit het landelijke klimaatbeleid voor 2030 zijn welhaast onhaalbaar, simpelweg omdat het jaren duurt voordat turbines gerealiseerd zijn. Vergunningen moeten daarom voor 1 januari 2025 zijn afgegeven, terwijl het nog tot in het eerste kwartaal van 2024 kan duren voordat er überhaupt meer bekend is over de bovengenoemde onderzoeken en regelgeving.

“Ik zou het wel prima vinden als de provincie de regie van Enschede overneemt, want ons college gooit er gewoon met de pet naar”

Het is bovendien maar zeer de vraag of het voorbehoud dat Enschede maakt enige juridische waarde heeft. Zoals gezegd is de provincie op basis van de Elektriciteitswet sowieso bevoegd om windprojecten in eigen beheer te nemen en stelt Enschede in feite gewoon een zoekgebied vast. Het enige dat hiermee wordt bereikt is dat als het zoekgebied niet wordt vastgesteld, een initiatiefnemer zich ook zou kunnen melden voor windturbines in bijvoorbeeld Broekheurne, de Esmarke of Twekkelo. En dat wil de gemeente sowieso niet.

Onrust bij omwonenden

Het is ook waar omwonenden in Usselo en Boekelo zich in ingezonden brieven zorgen om maken: dat er 'zonder verdere inspraak of uitvoeriger onderzoek trechter aan besluitvorming gaat ontstaan, waarbij straks niet eens meer wordt nagedacht over de vraag of het zoekgebied wel geschikt is'.

20230515 Windturbines Usselo Boekelo Pondera situatieschets
Lees ook
Gepeperde brieven van inwoners: 'Stel aanwijzing zoekgebied voor windturbines langs N18 bij Usselo uit'

Immers, in de zomer van 2021 heeft de gemeenteraad van Enschede besloten om de toen al met potlood ingetekende zoekgebieden bij Usselo niet vast te stellen totdat er duidelijkheid is over de gezondheidsonderzoeken.

Omwonenden verkeerden in de veronderstelling dat deze 'belofte' in stand zou worden gehouden, maar zien deze nu alsnog terug in de gemeenteraad zonder dat daarvoor een extra inspraakprocedure is geopend. Volgens wethouder Niels van den Berg is er weinig tijd en moest het zoekgebied worden vastgesteld om de regie niet te verliezen.

Kritiek in de raad

Het geen rekening houden met omwonenden, door middel van participatietrajecten of inspraakavonden, is uitgerekend voor partijen als GroenLinks en Volt een reden geweest om deze week tegen de aanwijzing van zoekgebieden te stemmen. De partijen zijn groot voorstander van de komst van windmolens, maar vinden dat het college de traag is geweest. "Ik zou het wel prima vinden als de provincie de regie van Enschede overneemt", aldus Erik Kemp (Volt). "Want ons college gooit er gewoon met de pet naar."

Andere partijen, zoals PVV, EnschedeAnders en CDA, zitten sowieso niet op windturbines in het buitengebied te wachten en stemden tegen het voorstel. Het was D66 dat na lang twijfelen de coalitie - waar drie BBE'ers ontbraken vanwege een vakantie - aan een kleine meerderheid hielp. Een belofte van wethouder Niels van den Berg, om alsnog participatiebijeenkomsten te houden zodat inwoners van Usselo en Boekelo hun inbreng kunnen geven, trok D66 toch over de streep.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.