Verkeer
Stuur appje
Zoek

Alle winkels in gemeente Wierden mogen op zondag hele dag open

Wierden
Beeld: Twente FM

Winkels in de gemeente Wierden mogen op zondag van ’s morgens tot en met ’s avonds open. Ook de winkels in de non-food sector mogen zondags open en er is geen maximum van twaalf zondagopenstellingen per jaar meer.

De Winkeltijdenverordening 2023 is tijdens de raadsvergadering van dinsdag 6 juni door een raadsmeerderheid van NEW, Progressief Wierden en VVD omarmd. CDA, ChristenUnie en SGP stemmen tegen.

Zowel ChristenUnie, SGP en CDA wijzen erop dat de gemeente hierover vooraf geen overleg heeft gevoerd met de plaatselijke winkeliersverenigingen. “Pas toen de nieuwe verordening ter inzage lag, konden zij een zienswijze indienen.”
Dat gebeurde ook massaal, ruim honderd zienswijzen werden ingediend. “De zienswijzen komen onder andere van kerken, zelfstandige winkeliers en een overkoepelende organisaties van winkeliers in Wierden. Goede argumenten werden aangereikt, maar die werden terzijde gelegd, zonder duidelijke communicatie en zonder een duidelijk participatieproces”, aldus fractievoorzitter Cees van Dijk van de ChristenUnie.

SGP-fractievoorzitter Dirco Rijnders. “De nieuwe regeling is gebaseerd op een evaluatie van 2020, toen we er nog achter moesten komen dat ons leven toch niet zo maakbaar was als we dachten. Daarom hebben we samen met de CU gepleit voor een nieuw onderzoek, een breder en actueler onderzoek. Daarnaast blijven we van mening dat het betrekken van de ondernemers vóór het indienen van de motie had moeten plaatsvinden.”

Zowel Rijnders, Van Dijk als Henri van der Kolk (CDA) breken een lans voor de kleinere ondernemers zonder veel personeel en eenmanszaken. “Deze nieuwe regeling benadeelt kleine bedrijven. Ondernemers die zich verplicht voelen open te gaan wegens omzetderving”, zegt Rijnders.

“Veel ondernemers zijn het eens met de huidige verordening, op supermarkten en een aantal grotere winkelketens na”, aldus Henri van der Kolk (CDA). “Het CDA had het beter gevonden als ook naar de kleine ondernemers en de eenmanszaken was geluisterd en ook dat de kritiek van de winkeliersvereniging meer ter harte zou zijn genomen. Wat meer beschermend en rekening houdend met het verdienmodel gelijk aan de ander voor deze kleine ondernemers en eenmanszaken was op zijn plaats geweest.”
Wat Van der Kolk betreft had er op basis van een evenementenvergunning maatwerkaanpassingen plaats kunnen vinden. “Daarmee hadden we nadrukkelijk in kunnen spelen op verzoeken van onder andere Roetgerink Mode, die echt regionaal opereert.”

De indieners van de motie, Progressief Wierden, VVD en NEW, tonen zich content met de verruiming van de openingstijden. Roselien Slagers-Bekhuis (PW) spreekt over tegengestelde belangen. “Het klinkt een beetje of deze verordening kleine winkeliers dwingt, maar deze houden uiteraard de vrijheid om gesloten te zijn op zondag.”

Anne Schasfoort-Platenkamp (VVD) geeft aan blij te zijn met de verruiming. “Jammer dat er zoveel zienswijzen zijn ingediend. We laten de beslissing om open te gaan graag bij de ondernemers zelf. De winkels hoeven niet open, en men hoeft de winkels zondag ook niet te bezoeken. De ondernemers die hun winkel wel openen houden rekening met personeel dat uit geloofsovertuiging of andere bezwaren niet op zondag wil werken”, zegt ze.

“De verruiming van deze zondagsopenstelling geeft ruimte voor vitale en levendige dorpscentra en geeft iedereen vrijheid in ondernemerschap. Vanuit de democratische gedachten willen we ondernemers niet opleggen dat ze niet open mogen op zondagmorgen”, aldus Emely Meijerink (NEW).

“Niet iedereen gaat op zondag naar de kerk of naar de supermarkt”

Wethouder Richard Kortenhoeven benadrukt dat supermarkten de afgelopen vier jaar al geopend waren op zondag. “Het gaat om verruiming van de openingstijden. We willen een regionale winkel, met concurrentie in zijn sector, deze mogelijkheid kunnen bieden. Niet iedereen gaat op zondag naar de kerk of naar de supermarkt. Die vrijheid willen we onze inwoners ook gunnen. We hebben het ook over inwoners die graag op zondagmorgen hun boodschappen willen doen omdat ze daar op zaterdag geen tijd voor hebben. Inwoners kunnen zelf kiezen waar ze hun boodschappen doen, of bij de supermarkt of bij de kleinere ondernemer, daar hebben wij niets over te zeggen.”

Wat de participatie van de winkeliersverenigingen betreft, verwijst Kortenhoeven naar de mogelijkheid van het indienen van de zienswijzen.

De Winkeltijdenverordeningen 2023 is met twaalf tegen zes stemmen aangenomen.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.