Verkeer
Stuur appje
Zoek
In samenwerking met
1Twente logo

Heropening zwembad Glanerbrug lijkt een brug te ver: 'Ik krijg hier de handen niet voor op elkaar'

Een zwembad dat zes jaar na de sluiting nog wordt opgekalefaterd, dat is nog nooit vertoond. De onderzoekers van Synarchis, die de mogelijkheden voor heropening van zwembad De Brug in Glanerbrug in kaart brachten, hebben het in ieder geval nog niet eerder gezien. Toch houdt de Dorpsraad Glanerbrug vast aan de politieke belofte die het dorp is gemaakt, ook nu de kosten een stuk hoger uitpakken. De steun daarvoor moet dan wel vanuit de gemeenteraad komen. Het college zal er waarschijnlijk niet aan willen beginnen.

Of heropening van De Brug realistisch is? "Ja, het heeft zeker een kans van slagen", antwoordt een van de onderzoekers van Synarchis deze dinsdagavond in de stadsdeelcommissie Oost. De vergadering staat onder meer in het teken van het zwembad, dat sinds de sluiting in 2017 voer voor discussie is in het grensdorp. Korte conclusie: heropening is haalbaar, maar het heeft wel een prijs. "Wat daar voor nodig is hebben we nu ook in beeld gebracht. De enige vraag is: is er een elektra-aansluiting?"

De Brug screenshot
Lees ook
Heropening zwembad in Glanerbrug wordt zware dobber: renovatie kost miljoenen (als er genoeg stroom is)

Gestegen renovatiekosten

4,4 miljoen euro zal de gemeente moeten ophoesten om De Brug weer gebruiksklaar te maken. Terwijl er vorig jaar in het coalitieakkoord een budget van 2,2 miljoen is toegezegd. Het grote verschil heeft met name te maken met inflatie, maar ook met de staat van het zwembad dat mede door vandalisme zienderogen achteruit gaat. In feite kan het geraamte van De Brug blijven staan, maar moet alles wat te maken heeft met de (technische) aansturing van het zwembad worden vervangen of verduurzaamd, tot aan de zwembadbodem, tegels en het sanitair aan toe.

icon_main_info_white_glyph

Is er genoeg stroom?

Los van alle investeringen, dreigt een ander probleem bij renovatie van De Brug. De wens is om het gebouw gasloos te laten worden, dus zijn een warmtepompinstallatie en zonnepanelen onmisbaar. Er is op dit moment echter niet genoeg netcapaciteit om overtollige stroom terug te leveren. In de zomermaanden (april t/m september) dreigt zo meer dan 12.000 euro aan elektriciteit verloren te gaan. Maar er is meer: de warmtepomp kan volgens Synarchis de komende jaren niet zomaar aangesloten worden. Overigens zegt Enexis - na navraag van 1Twente - dat er in Glanerbrug (Enschede) alleen sprake is van krapte bij teruglevering, dus niet bij stroomafname. 'Op een kleinverbruikaansluiting kunnen ze echter eventueel ook terugleveren.'

De Dorspraad Glanerbrug houdt nog steeds vast aan heropening. "Glanerbrug verdient een zwembad", herhaalde dorpsraadslid Coen Nijhuis dinsdag nog maar eens in de uitzending van 1Twente Vandaag. Het was vorig jaar hét verkiezingsthema in het dorp. Nijhuis denkt dat de kosten gedrukt kunnen worden met de inzet van vrijwilligers en mogelijk met sponsors. Hoe dan ook: de dorpsraad wil op korte termijn een go of no-go horen van de gemeenteraad.

Wethouder tempert verwachtingen

Zo'n politiek besluit kan alleen op basis van een voorstel genomen worden. Het college zal zich daarom beraden op de uitkomsten van het onderzoek en er in een raadsbrief een eerste oordeel over vellen. Wethouder Niels van den Berg temperde dinsdagavond na enig aandringen van D66 de verwachtingen. "Ik denk niet dat ik hier in het college de handen voor op elkaar krijg", aldus Van den Berg. "En ook als portefeuillehouder zeg ik: het voldoet niet aan ons uitgangspunt."

Lees verder onder de afbeelding

20230613 Screeenshot Zwembad De Brug Glanerbrug 1 Twente
Om heropening mogelijk te maken moeten het tegelwerk en de beweegbare bodem van zwembad De Brug vervangen worden.
Beeld: 1Twente

Het uitgangspunt is het coalitieakkoord: een budget van 2,2 miljoen euro en géén bijdrage in de exploitatie. Dat lijkt bij de start al een onmogelijke constructie. Er zijn in het land niet of nauwelijks publieke zwembaden die zonder enige vorm van gemeentelijke subsidie het hoofd boven water houden. Toch zullen een aantal partijen binnenkort voor een dilemma staan. Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen was er namelijk brede steun voor heropening van De Brug.

Dorpsraad wil inwoners horen

Wat er met oog op de gestegen kosten van die steun is overgebleven zal binnenkort blijken. In de stadsdeelcommissie was dinsdagavond slechts ruimte voor technische vragen over het onderzoek naar heropening, het politieke debat daarover volgt op een later moment. De Dorpsraad Glanerbrug hoopt voorzichtig op steun, maar wacht met een definitief standpunt totdat inwoners zich hebben kunnen uitspreken. In de dorpsraadvergadering worden dorpsgenoten donderdag 22 juni dan ook uitgenodigd om hun mening te delen.

icon_main_info_white_glyph

De belofte aan Glanerbrug

Steunt u de wens van inwoners om het zwembad in Glanerbrug te heropenen? Die vraag stelde De Grensstreek vorig jaar voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen aan alle partijen. De antwoorden zagen er zo uit:

Ja: Burgerbelangen (heropenen óf nieuwbouw), CDA (private doorstart), PvdA, ChristenUnie, EnschedeAnders, Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie.
Ja, mits financieel reëel: SP en GroenLinks.
Nee: Volt en D66, waarbij D66 wél voorstander is van nieuwbouw.
Onbekend:
VVD en PVV hebben de vragenlijst destijds niet ingevuld. Van de PVV is wel bekend dat zij voorstander was van heropening van De Brug.

(Bron: De Grensstreek, 10 maart 2022)

Maar binnen de dorpsraad is na dinsdagavond ook wel duidelijk dat het politiek gezien een moeilijke zaak lijkt. Zij wil na jaren wachten nu snel weten waar Glanerbrug aan toe is en - indien er toch een 'nee' komt van de lokale politiek - het gereserveerde bedrag van 2,2 miljoen euro in ieder geval voor investeringen in het grensdorp behouden. "De sluiting van het zwembad is onderdeel van een veel bredere discussie over het verdwijnen van voorzieningen in de dorpen", aldus dorpsraadvoorzitter Bert Siemeling.

Nieuw zwembad?

Wethouder Niels van den Berg wil de gemeenteraad nog voor de zomer inlichten over het collegestandpunt met betrekking tot zwembad De Brug en eventuele alternatieven. Een van die alternatieven zou de bouw van een nieuw zwembad kunnen zijn. Het gaat om een scenario dat al eerder de revue is gepasseerd: een zwembad dat bij het toekomstige sportcluster van Avanti W., Eilermark, Sportlust Glanerbrug, Ons Clubje en tennisvereniging Glanerbrug aan de Ekersdijk wordt aangetrokken.

Maar ook zo'n nieuw zwembad is er niet zomaar en zeker niet binnen enkele jaren. Daarvoor zal eerst een haalbaarheidsonderzoek moeten worden gedaan en vervolgens de besluitvorming en het vergunningsproces. Dat wil zeggen: als de gemeenteraad er de financiële middelen voor over heeft. Want ook bij een nieuw zwembad zal in de toekomst jaarlijks geld bij moeten, mogelijk zelfs grotere bedragen dan bij renovatie van De Brug het geval zou zijn.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.