Verkeer
Stuur appje
Zoek
In samenwerking met
1Twente logo

Dorpsraad zegt volmondig ja tegen renovatie zwembad Glanerbrug: 'Gaan we ons hard voor maken'

De Brug screenshot
Zwembad De Brug, zoals het bad er een jaar geleden bij lag.
Beeld: 1Twente

Als het aan Glanerbrug ligt, wordt zwembad De Brug 'gewoon' gerenoveerd. Zoveel is duidelijk na de vergadering van de dorpsraad deze donderdagavond. Daarmee wordt het dilemma voor de lokale politiek groter. De renovatiekosten van het in 2017 gesloten De Brug overschrijden het budget dat de gemeenteraad heeft gereserveerd fors. Aan de andere kant lijkt heropening van een zwembad onverminderd tot de grootste wensen van Glanerbruggers te behoren.

Oké, toegegeven: de opkomst bij de dorpsraadsvergadering is geen perfecte afspiegeling van de Glanerbrugse bevolking. Maar de circa dertig aanwezige ondernemers en actief betrokken inwoners spreken wel met één mond. Het wordt volgens hen tijd dat de gemeente iets terugdoet voor het dorp, en wel in de vorm van het zwembad. Uit reacties op social media (en de vorig jaar uitgevoerde enquête van de dorpsraad) wordt overigens wel duidelijk dat veel inwoners diezelfde mening zijn toebedeeld. Waarom steekt de gemeente wel 32 miljoen in een 'simpel' zwembad en miljoenen in de terugkeer van FC Twente naar Het Diekman, maar is er geen geld voor voorzieningen in Glanerbrug?

Vriendendiensten

Hoe dan ook, de uitkomst van de vergadering geeft de Dorpsraad Glanerbrug genoeg armslag om het gesprek met wethouder Niels van den Berg aan te gaan. "We gaan ons hard maken voor de heropening van De Brug", zei dorpsraadslid Coen Nijhuis donderdagavond tot tevredenheid van de aanwezigen. Nijhuis is ervan overtuigd dat de renovatie van het zwembad een stuk goedkoper kan worden uitgevoerd dan de 4,4 miljoen euro die door het gemeente ingehuurde bureau Synarchis is berekend.

De Brug screenshot
Lees ook
Heropening zwembad in Glanerbrug wordt zware dobber: renovatie kost miljoenen (als er genoeg stroom is)

Glanerbrug is een hecht dorp met alle kwaliteiten (van dakdekkers tot installateurs) in huis. Het is echter maar sterk de vraag of zulke 'vriendendiensten' zijn toegestaan. Een gemeente moet grote bouwopdrachten immers verplicht Europees aanbesteden. Bovendien is de helft van het investeringsbedrag al gereserveerd en zal een paar ton meer of minder over een afschrijvingstermijn van 25 jaar niet het einde van de wereld betekenen.

Bijdrage in exploitatie

De grootste financiële uitdaging ligt in het openhouden van het zwembad. De exploitatiekosten dus. Aangenomen wordt dat een marktpartij als Optisport het dagelijkse beheer en onderhoud best zou willen overnemen, maar dat daarvoor een gemeentelijke bijdrage van 200.000 euro per jaar wordt gevraagd. Bij de totstandkoming van het coalitieakkoord hebben Burgerbelangen, VVD, PvdA en ChristenUnie aangegeven dat zij niet van plan zijn om enige bijdrage in de exploitatie te willen leveren.

Lees verder onder de video

Hoewel betwijfeld kan worden of dat voornemen überhaupt realistisch was (er zijn geen publieke zwembaden bekend die zonder overheidsgeld rondkomen), zal het college van B&W waarschijnlijk voorstellen om geen extra financiële bijdrage te leveren voor heropening van De Brug. Het is dus aan de 39 gemeenteraadsleden - zij zijn immers de baas - om een harde 'ja' of 'nee' uit te spreken. Om eindelijk van de jarenlange onzekerheid af te zijn, verlangt de dorpsraad op korte termijn duidelijkheid.

Verkiezingsbelofte

Het dilemma binnen de lokale politiek zal groot zijn. Vrijwel alle partijen (D66, Volt en VVD uitgesloten) hebben zich voor de verkiezingen in dorpsblad De Grensstreek positief uitgelaten over heropening van De Brug. Daarmee is het dorp in de veronderstelling gebracht dat dit wel even geregeld zou worden. De enige partij die een concrete en harde voorwaarde stelde is het CDA, door een private doorstart te verlangen.

20230613 Screeenshot Zwembad De Brug Glanerbrug 1 Twente
Lees ook
Heropening zwembad Glanerbrug lijkt een brug te ver: 'Ik krijg hier de handen niet voor op elkaar'

Die voorwaarde komt overeen met het niet ter beschikking stellen van een jaarlijkse exploitatiebijdrage, zoals verwoord in het coalitieakkoord. Gemeenteraadsfracties hebben Glanerbrug dus wat uit te leggen, mochten zij besluiten om het zwembad aan de sloopkogel over te leveren. Ook die optie is niet gratis: de sloopkosten zijn al gauw 300.000 euro.

Optie: nieuw zwembad

Mogelijk komt de bouw van een nieuw zwembad als alternatief scenario ter tafel. Voordeel van een nieuw zwembad is dat het dorp er veertig jaar mee vooruit kan. Nadeel is dat de (jaarlijkse) kosten - zeker met het huidige prijspeil - die van een renovatie van De Brug zullen overstijgen.

Ook is een nieuw zwembad niet van vandaag op morgen gebouwd. Er zal opnieuw jaren van onderzoek en besluitvorming aan vooraf gaan. Bijvoorbeeld bij het zoeken naar een geschikte locatie - waarbij aansluiting bij het toekomstige sportcluster Avanti/Eilermark/Sportlust/Ons Clubje voor de hand ligt. De politiek zal er met zo'n voorstel voor moeten waken dat het geen nieuwe worst of loze verkiezingsbelofte is die Glanerbruggers wordt voorgehouden.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.