Verkeer
Stuur appje
Zoek
In samenwerking met
1Twente logo
Nieuws
Hengelo

Hengelo wil oplossing voor kwestie Beernink en zet bemiddelaar in

20230913 gemeenteraad hengelo IMG 7020
Beeld: 1Twente

Als het aan het college van B en W ligt, dan komt er na een jarenlange strijd een oplossing voor het conflict tussen de familie Beernink en de gemeente Hengelo. De inzet van een externe onafhankelijk bemiddelaar moet ervoor zorgen dat de al jaren slepende kwestie tot een einde komt en liefst zo snel mogelijk.

Het echtpaar Bert en Anne Beernink kocht in 2002 een vrijstaand huis aan de Binnenveldweg in Hengelo. Rondom de woning stond destijds niets, maar in 2004 werd er een kinderdagverblijf voor kinderen tot 18 jaar met een (meervoudige) verstandelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand geopend. De speelplaats zit pal naast de woning van Bert en Anne Beernink, waardoor zij sindsdien geluidsoverlast ervaren. De Raad van State verwierp begin augustus het bestemmingsplan van De Toermalijn en dat van de kavel met de woning van de familie Beernink, omdat de gemeente Hengelo de geluidsoverlast daarin niet voldoende heeft beargumenteerd.

“Fouten maken mag en als dat gebeurt, dan bied je gewoon je excuses aan als overheid en los je de eventuele schade op die is ontstaan.””

Moties

In de eerste gemeenteraadsvergadering na het zomerreces kwam de kwestie Beernink aan de orde. Dinsdagavond werden er vragen over gesteld door de PVV en ook werden er twee moties ingediend. Eentje door de VVD en eentje door Hengelose Burgers. De motie van die laatste partij, die al een voorschot nam op een oplossing in de zaak, werd verworpen met 28 stemmen tegen en zes voor. In de betreffende motie werd het college opgedragen om gronden en opstallen aan te kopen tegen een bedrag gebaseerd op een door alle partijen geaccordeerde taxatie van de waarde. Ook zou de familie Beernink gecompenseerd moeten worden voor juridische en overige kosten, opgedaan sinds het begin van hun bezwaren.

Beernink medium afstand
Lees ook
Beerninks blij met uitspraak Raad van State: ‘Hengelo had kinderdagcentrum nooit mogen toelaten op die plek’

Richting geven

Raadslid Herbert Capelle van Hengelose Burgers zei tijdens het indienen van zijn motie dat deze puur gezien moest worden om richting te geven aan het proces. "Fouten maken mag en als dat gebeurt, dan bied je gewoon je excuses aan als overheid en los je de eventuele schade op die is ontstaan.” Een meerderheid van de raad wilde echter nog niet voorsorteren op die oplossing.

VVD-raadslid Mitchell Boers, die zelf ook met een motie kwam aanzetten, vond dat de inzet van een bemiddelaar het juiste pad om te bewandelen. "Ik heb begrepen dat de familie in kwestie kenbaar heeft gemaakt positief te staan om dat traject aan te gaan. Dan lijkt het me niet netjes om ons als gemeenteraad ermee te bemoeien en met oplossingen te komen.”

“We hebben gevraagd of men bereid is om het gesprek ook aan te gaan om te zoeken naar een oplossing. Daarop is positief gereageerd.””

Moties

De motie van de VDD kreeg de volledige steun van alle coalitiepartijen met 21 stemmen voor 13 stemmen tegen, een motie waarin de gemeenteraad de uitspraak van de rechter onderschrijft en ook gaat toezien op een snelle en ordentelijke afwikkeling van de zaak in lijn met de uitspraak.

Een groot aantal oppositiepartijen, waaronder de PVV en Lokaal Hengelo vonden de motie van de VVD overbodig en totaal niets toevoegen. Dat laatste vond ook ChristenUnie. Deze partij sprak, net als de SP, van een motie voor de bühne. "De uitspraak van de Raad van State is al duidelijk genoeg," zei CU-fractievoorzitter Susanne van den Beukel. "Hopelijk is dit het einde van een hoofdpijndossier dat de betrokkenen heel wat slapeloze nachten heeft bezorgd." Glenn Dedecker van Lokaal Hengelo zei dat hij het gevoel van onzorgvuldigheid kreeg van het lezen van de uitspraak van de Raad van State en vindt dat de gemeente verantwoordelijkheid moet nemen.

Burgemeester Sander Schelberg liet blijken niets te zien in de motie van Hengelose Burgers. “Die trekt al conclusies voordat we beginnen aan het proces. Ik zou dit niet willen schaden door nu al op voorhand een richting in te slaan, een richting die op basis van een motie vastligt. We moeten het wel ordentelijk en netjes doen.”

“Ik heb begrepen dat de familie in kwestie kenbaar heeft gemaakt positief te staan om dat traject aan te gaan. Dan lijkt met het ook niet netjes om ons als gemeenteraad ons ermee te bemoeien en met oplossingen te komen.””

Geen mediator

De gemeente Hengelo heeft na de uitspraak van de Raad van State meteen contact gezocht met de familie Beernink. "We hebben gevraagd of men bereid is om het gesprek ook aan te gaan om te zoeken naar een oplossing. Daarop is positief gereageerd.” Een externe bemiddelaar moet de kwestie Beernink nu tot een goed einde gaan brengen. De burgemeester zei dinsdagavond in de raadsvergadering dat deze bemiddelaar zeker geen mediator is. Een dergelijk traject is jaren geleden ook al eens geprobeerd en liep op niets uit. "Het pad dat nu volgt is een andere weg dan de afgelopen jaren is gelopen."

Oplossing vinden

De gehele gemeenteraad is het erover eens dat er een oplossing moet komen voor de kwestie Beernink, zeker na de uitspraak van de hoogste bestuursrechter. Frank Peters, fractievoorzitter van Pro Hengelo zei te hopen dat het boek nu snel dicht kan. Het standpunt van BurgerBelangen Hengelo was dat de uitspraak eindelijk helderheid geeft na jaren van procederen. "Iedereen is er van overtuigd dat het opgelost moet worden. Dat is een enorm winstpunt. Het college komt met een concrete aanpak. Dat betekent dat we kunnen koersen. Ik geloof dat we écht een oplossing gaan vinden," aldus fractievoorzitter Han Daals. Over die aanpak was GroenLinks weer niet zo te spreken. Helaas moeten we constateren dat het college een eenzijdig plan op tafel legt, aldus Nico-Tom Pen.

Raadslid Herbert Capelle vond de gehele zaak niet alleen een zaak van het college, maar ook van de gemeenteraad: "Als er een uitspraak wordt gedaan door de hoogste rechters van ons land, inzake onze verantwoordelijkheid als raad, dan kunnen we niets anders doen dan ervoor zorgen dat het probleem ook echt wordt opgelost.”

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.