Verkeer
Stuur appje
Zoek
In samenwerking met
1Twente logo

Raad Hengelo eensgezind over woonwagenlocaties, 'maar waarom heeft elk huishouden recht op 3,3 parkeerplekken?'

 • 230912 woonwagens bartelinkslaantje hengelo
  De drie locaties die nu voor liggen: Bartelinkslaantje, Grobbenweg en Sportlaan Driene
  Beeld: Gemeente Hengelo
 • 230912 woonwagens grobbenweg hengelo
  De drie locaties die nu voor liggen: Bartelinkslaantje, Grobbenweg en Sportlaan Driene
  Beeld: Gemeente Hengelo
 • 230912 woonwagens sportlaan driene hengelo
  De drie locaties die nu voor liggen: Bartelinkslaantje, Grobbenweg en Sportlaan Driene
  Beeld: Gemeente Hengelo

Zo'n zestig inwoners van de Hasseler Es en de Woolder Es waren dinsdagavond afgekomen op de politieke markt over de woonwagenlocaties. Dat hoge aantal tekent de onrust die er is onder de omwonenden van twee van de drie locaties, waar de gemeente in totaal graag 21 plekken voor woonwagenbewoners wil realiseren. "Wij hebben de wettelijke plicht én de morele plicht om dit vooral elkaar te krijgen", aldus wethouder Gerard Gerrits.

Forse parkeernorm

Niet alleen de verantwoordelijk wethouder is die mening toegedaan, ook de voltallige raad. Waar de verschillende raadsleden nog wel van mening over verschillen is de parkeernorm (3,3 plekken per huishouden tegenover 1,9 voor de reguliere bewoners van beide wijken) en in hoeverre de hoofdgroenstructuur geweld mag worden aangedaan; in de Hasseler Es liggen de kavels binnen deze hoofdgroenstructuur, in de Woolder Es niet. Ter verduidelijking: de hoofdgroenstructuur is de 'samenhangende structuur die minimaal nodig is voor het beschermen en ontwikkelen van een gezonde groene basis in de stad'.

Wettelijke plicht

Even de twee plichten toegelicht. Eerst die wettelijke variant. In 1999 is de Woonwagenwet ingetrokken en sinds 2018 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het huisvesten van woonwagenbewoners. Om aanspraak te kunnen maken op een standplaats dient binding met de Hengelose woonwagencultuur aangetoond te worden. Die binding is er als de bewoner zélf of zijn naaste familie (2e of 3e graad verwantschap) ooit eerder in woonwagen in Hengelo heeft gewoond. Bij de laatste behoeftepeiling werden 16 huishoudens geteld. Het merendeel woont in Hengelo. Een een aantal heeft weliswaar binding met de stad, maar woont elders.

“Decennialang hebben we ze weggepest. Nu hebben we een verplichting jegens hen.”

Morele plicht

Dan de morele plicht. Doordat gemeentes lang een uitsterfbeleid hebben gehanteerd, is er sprake van forse schaarste. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft jaren geleden al verklaard dat de woonwagencultuur beschermd moet worden. De wethouder, maar ook SP-raadslid Hugo Koetsveld, heeft het daarom over een 'morele plicht'. "Decennialang hebben we ze weggepest. Nu hebben we een verplichting jegens hen", aldus Koetsveld.

Op gemeentegrond, binnenstedelijk en kleinschalig

Tal van locaties in Hengelo zijn onderzocht en nadat de raad jaren geleden al had afgekaderd dat de locaties: a. in elk geval op gemeentegrond moesten liggen (zodat projectontwikkelaars er geen grof geld aan kunnen verdienen), b. dat ze binnenstedelijk moesten liggen en c. kleinschalig (5 à 7 kavels) moesten zijn, bleven er uiteindelijk drie over. Eentje valt binnen het plan Sportlaan Driene en wordt meegenomen in het grotere woningbouwplan daar, de andere twee zijn op zichzelf staand en liggen naast bestaande bebouwing: een kavel aan het Bartelinkslaantje en eentje aan de Grobbenweg. Op beide plekken zijn 7 woonwagens ingetekend.

icon_main_info_white_glyph

Kosten grondexploitatie

Het kost op dit moment 269.700 euro om de grond bouw- en woonrijp te maken. Dit bedrag geldt voor beide locaties samen. Er is dus één exploitatie voor twee geografisch gescheiden locaties. Hoe langer het gaat duren voordat hier begonnen gaat worden, hoe hoger de kosten. Dat heeft alles te maken met de nog steeds stijgende bouwkosten.

“Overigens vraag ik me af waarom we bungalows van baksteen met een pannendak nog een woonwagen noemen?”

'Houd het Bartelinkslaantje Groen'

Omwonenden van beide locaties zijn bang voor een toename van verkeer en/of denken dat hun uitzicht er niet mooier op zal worden. Inspreker Rien Jurg van actiegroep 'Houd het Bartelinkslaantje Groen' schermt met een meer dan duizend keer ondertekende petitie tegen de vestiging van woonwagens op de hoek met de Hasselerbaan. "Overigens vraag ik me af waarom we bungalows van baksteen met een pannendak nog een woonwagen noemen?", aldus Jurg. "25 jaar geleden was een kleinschalige zorglocatie hier niet mogelijk vanwege de hoofdgroenstructuur en nu zijn deze zeven woningen ineens geen probleem. Hoe kan dat?"

Derde locatie later toegevoegd

Overigens is de locatie Grobbenweg pas later in beeld gekomen. In december 2021 heeft de raadsbehandeling van het locatieonderzoek plaatsgevonden. Daarin is besloten om de voorkeurslocaties Sportlaan Driene en het Bartelinkslaantje verder uit te werken en toen is het amendement ‘toevoegen derde locatie woonwagens’ aangenomen, omdat indieners VVD en D66 teveel belemmeringen zagen op de andere twee plekken en tegelijk inzagen dat de vraag de komende jaren eerder zou groeien dan afnemen. Die derde locatie werd de kavel aan de Grobbenweg, tussen het Twickel College en het indoor trampolinepark Jump XL.

icon_main_info_white_glyph

Collegebesluit

Het college besluit:
Om voor de woonwagenlocatie bij het Bartelinkslaantje een hogere grenswaarde vast te stellen van 53dB voor geluid van het wegverkeer (A1 en Hasselerbaan) en voor de Grobbenweg een hogere grenswaarde vast te stellen van 63dB voor geluid van het spoor;
Om in te stemmen met een lichte ingreep in de hoofdgroenstructuur bij het Bartelinklaantje om de te ontwikkelen woonwagenlocatie mogelijk te maken;
Om per 1 januari, wanneer de Omgevingswet effectief is, een Omgevingsplanwijziging in gang te zetten om woonwagenstandplaatsen te realiseren bij het Bartelinkslaantje en de Grobbenweg.

Participatie

In de beeldvormende politieke markt van dinsdag 12 september kreeg de raad de mogelijkheid vragen te stellen aan de wethouder en projectleider woonwagenlocaties Bart Kruese. Van een aantal partijen kwam het verwijt dat de bewoners niet voldoende betrokken waren bij het participatietraject, maar Gerrits was het daar niet mee eens. "Er was juist veel meer participatie dan bij andere woningbouwplannen en daarbij is er straks ook nog voldoende ruimte om mee te denken over het inpassen van de woningen in het groen en over de ontsluiting."

'Dat hoort nu eenmaal bij hun cultuur'

Jeanet Nijhof (PVV) vond de parkeernorm van 3,3 per huishouden wel erg hoog, maar Herbert Capelle van Hengelose Burgers zag dat anders: "Die mensen hebben nu eenmaal wat meer auto's, vaak ook oldtimers. Dat hoort bij hun cultuur. Prima, toch?" Wethouder Gerrits knikte: "En al die auto's wil je echt niet langs de Grobbenweg of het Bartelinkslaantje. Door extra parkeerplaatsen bij de woonwagens voorkom je overlast." Die norm van 3,3 parkeerplekken per huishouden is berekend door een bureau dat volgens de wethouder zeer deskundig is op dit vlak: "Ik heb geen enkele reden om te twijfelen aan dat getal."

Overigens zijn alle drie de locaties (21 kavels in totaal) nodig om aan de vraag (16 huishoudens) te voldoen. Het gaat om elf kavels voor sociale huur en drie kavels in de vrije sector (koop). Ook dit kwam naar voren uit de behoeftepeiling.

icon_main_info_white_glyph

De belangrijkste stappen die nu genomen moeten worden zijn:

• Afnameovereenkomst sluiten met Welbions (september t/m december 2023)
• Wijzigen van het omgevingsplan (vanaf januari 2024)
• Vaststellen grondexploitatie door gemeenteraad
• Vaststellen omgevingsplan door gemeenteraad
• Start bouw- en woonrijp maken (zodra het omgevingsplan onherroepelijk is)
• Verkopen grond aan Welbions
• Omgevingsvergunning verlenen aan Welbions
• Start bouw (zodra omgevingsvergunning onherroepelijk is)

230811 woonwagenkamp woolderes komt hier 2 FOTO FRANKLIN
Aan de Grobbenweg weiden nu nog pony's.
Beeld: Franklin Veldhuis / 1Twente
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.