Verkeer
Stuur appje
Zoek
In samenwerking met
1Twente logo

Projectleider woonwagenlocaties Hengelo weet hoe het werkt: 'Participatie leidt niet per se tot consensus'

Bart Kruese is projectleider woonwagenlocaties bij de gemeente Hengelo. Hij sprak de afgelopen tijd met (toekomstige) woonwagenbewoners, omwonenden van de aangewezen locaties en gemeenteraadsleden, die uiteindelijk het besluit moeten nemen. Kruese merkte dat ondanks al die gesprekken en informatiebijeenkomsten 'participatie niet per se leidt tot consensus'.

Politieke markt

Kruese is te gast bij 1Twente Vandaag drie dagen nadat de raad in een politieke markt is bijgepraat over het onderwerp door hemzelf en door wethouder Gerard Gerrits. Welgeteld één inspreker verwoordde wat veel mensen op de publieke tribune vinden en voelen: er is te weinig met onze bezwaren gedaan.

Kruese begrijpt het wel, maar plaatst er ook kanttekeningen bij: "Er zijn volop mogelijkheden geweest om bezwaren te uiten en op basis daarvan zijn de tekeningen ook telkens aangepast, maar uiteindelijk blijven verschillende omwonenden problemen hebben met de komst van een woonwagenkamp in hun buurt. Het is een wijdverbreide misvatting dat participatie altijd tot consensus leidt."

“Een deel van de bezwaarmakers vreest overlast die voortkomt uit de woonwagencultuur. Ze staan niet te springen om woonwagens naast hun woning te krijgen.”

'Aanpassingen gaan niet ver genoeg'

Bij de plannen voor een woonwagenpark aan zowel de Grobbenweg (Woolder Es) als het Bartelinkslaantje (Hasseler Es) zijn aanpassingen gedaan op het gebied van de verkeersveiligheid, de parkeerdruk en het aanwezige groen, maar die aanpassingen gaat een deel van de omwonenden niet ver genoeg.

Mensen lijken volgens de projectleider vooral bevreesd voor wat er op hen afkomt: "Zoals de wethouder dinsdag zei: onbekend maakt onbemind. Een deel van de bezwaarmakers vreest overlast die voortkomt uit die cultuur. Ze staan niet te springen om woonwagens naast hun woning te krijgen. "

Het gaat vaak om grote gezinnen uit een en dezelfde familie, die graag bij elkaar willen wonen. En omdat die gezinnen groot zijn, geldt voor elk huishouden een hogere parkeernorm dan gemiddeld: 3,3 tegenover 1,9 auto's per huishouden in de rest van de omliggende wijken.

Tiny houses

Valt zo'n buurtje te vergelijken met het nieuwe tiny houses-buurtje in Veldwijk-Zuid? Kruese, die ook betrokken was bij dat project, ziet duidelijke verschillen: "Die huisjes zijn kleiner, de bewoners zijn minimalistischer. De parkeerdruk is er bijvoorbeeld veel minder, doordat ze geen of relatief weinig auto's hebben. Daarbij staan die tiny houses daar maximaal 10 jaar, terwijl de woonwagenlocaties niet gaan verdwijnen."

Langs spoorlijnen en op bedrijventerreinen

Van oudsher werden woonwagenkampjes vaak 'weggestopt' op minder aantrekkelijke plekken, bijvoorbeeld langs spoorlijnen en op bedrijventerreinen. Nu gemeentes de wettelijke plicht hebben gekregen om mensen vanuit de woonwagencultuur op een nette manier te huisvesten, is in elk geval in Hengelo gezorgd voor drie binnenstedelijke locaties.

Overigens snapt Kruese de verwarring die er bij mensen kan zijn over de locatie Grobbenweg. Die ligt immers tóch langs een spoorlijn? "Daarom was dit aanvankelijk geen voorkeurslocatie voor ons. Maar de raad heeft gevraagd hier toch een voorkeurslocatie van te maken. Nadat we de woonwagens zo hadden gesitueerd dat minimale overlast van het spoor te verwachten zal zijn, konden ook de potentiële huurders hier mee in stemmen."

icon_main_info_white_glyph

Huidige locaties

Momenteel kent Hengelo drie plekken met woonwagens. Bij De Waarbeek (6 woonwagens), aan de Cesar Frankstraat (3 woonwagens) in Klein-Driene en bij de Kasbah (1 woonwagen). Bart Kruese: "De eerste twee blijven gehandhaafd, maar kunnen niet worden uitgebreid, de derde moet daar weg, omdat-ie pal naast de Kasbah staat, een gemeentelijk monument dat op termijn een rijksmonument wordt. De woonwagen doet afbreuk aan dat monument en kan op het terrein evenmin verplaatst worden." Als alle drie nieuwe locaties straks gevuld worden, betekent dat dat Hengelo 29 woonwagens telt.

230914 woonwagens cesar franckstraat GOOGLE
Aan de Cesar Franckstraat staan 3 woonwagens. Die bijven gewoon staan.
Beeld: GOOGLE

Sportlaan Driene

Volgens Kruese kan op z'n vroegst eind volgend jaar de schep de grond in op een of meer van de drie locaties: "Maar als belanghebbenden alle mogelijkheden van bezwaar gaan aangrijpen, zou het nog wel anderhalf jaar langer kunnen duren." Dan hebben we het dus over medio 2026.

Naast de Grobbenweg en het Bartelinkslaantje is er ook een locatie gepland op het plan Sportlaan Driene. Daar betreft het een compleet nieuwe woonwijk. Meer te weten over de drie locaties? Lees het artikel hieronder:

230811 woonwagenkamp woolderes komt hier 2 FOTO FRANKLIN
Lees ook
Raad Hengelo eensgezind over woonwagenlocaties, 'maar waarom heeft elk huishouden recht op 3,3 parkeerplekken?'
230914 Bart Kruese Ernst Bergboer
Bart Kruese: "De tiny houses blijven daar maximaal 10 jaar staan, terwijl de woonwagenlocaties niet gaan verdwijnen."
Beeld: Ernst Bergboer / 1Twente
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.