Verkeer
Stuur appje
Zoek
In samenwerking met
1Twente logo

Pandeigenaar en gemeente in de clinch: wordt kantoor in Enschede minder waard door bedrijfsunits?

20230925 Het Eeftink Enschede kantoren bedrijfsunits kavels
De gemeente Enschede heeft een vergunning verleend voor bedrijfsunits op Het Eeftink. De eigenaren van het naastliggende kantoor menen dat daardoor de waarde van hun pand daalt.
Beeld: Google Streetview

Met elkaar komen de gemeente Enschede en de eigenaar van een kantoorpand er niet uit. Dus waarschijnlijk zal een rechter moeten oordelen of de bouw van 24 opslagruimten op bedrijventerrein Het Eeftink leidt tot waardedaling bij de buren. Een onafhankelijke commissie zegt van wel, maar het college van B&W wil daar niets van weten.

Het Eeftink had ooit de 'kantorenboulevard' van Enschede moeten worden. Maar mede door grote veranderingen op de kantorenmarkt werden de kavels op het bedrijventerrein maar moeilijk verkocht. Voor de plint langs de Zuiderval (tussen de wethouder Beversstraat en de Varviksingel) wordt op dit moment een andere invulling gezocht. In 2018 is door de gemeenteraad al een besluit genomen om behalve kantoren ook 'lichte bedrijvigheid' toe te staan aan Het Eeftink en de Gasfabriekstraat.

Versoepelde regels

In 2021 heeft de gemeente een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van 24 opslagunits verdeeld over drie bedrijfsverzamelgebouwen. Tot grote tevredenheid van het college van B&W, want daarmee is er drie jaar na het versoepelen van de regels eindelijk een invulling gevonden voor een deel van de kavels.

De eigenaren van het naastliggende kantoorpand aan Het Eeftink 11 zijn minder te spreken over de komst van de bedrijfsunits. Zij menen dat er sprake is van zogeheten planschade, omdat de waarde van hun pand zal dalen als gevolg van deze invulling. Met name de kantoren die straks uitkijken op de opslagruimten zouden daardoor minder makkelijk te verhuren zijn.

Second opinion

Op dit moment loopt er nog een beroepszaak bij de rechtbank Overijssel tegen de vergunning voor de bedrijfsunits. De eigenaren van het kantoorgebouw hebben echter ook een claim voor planschade ingediend. De planschadecommissie - bestaande uit onafhankelijke vakdeskundigen - heeft geoordeeld dat de kantooreigenaren in hun recht staan en dat de gemeente hen 68.000 euro (exclusief rente) zou moeten betalen.

20230411 Google Maps Zuiderval Eeftink kantoorkavels
Lees ook
Enschede zoekt naar alternatieve invulling van 'kantorenboulevard' Zuiderval

Het college van B&W kan zich niet vinden in dat advies. Zij heeft een 'second opinion' laten uitvoeren door het bureau Langhout & Wiarda. Die oordeelt kortgezegd dat de planschadecommissie verkeerde rekenwaarden heeft gebruikt en haar advies onvoldoende heeft beargumenteerd. De waardedalingen die eventueel nog resten worden geschaard onder 'maatschappelijk risico'.

'Twijfels gezaaid'

Het college had ervoor kunnen kiezen om het advies van de planschadecommissie op te volgen om een rechtszaak te voorkomen, maar gaat dat 'vanuit principiële overwegingen' niet doen. B&W volgen dus de in hun opdracht uitgevoerde second opinion en keren géén planschade uit. Tot ontsteltenis van de kantooreigenaren. Die hebben op hun beurt de second opinion door een rentmeester laten toetsen en concluderen dat de gemeente Enschede het door hun ingehuurde bureau bewust twijfel heeft laten zaaien over de planschadecommissie.

Bouwstop bedrijfsunits

Duidelijk is dat de relatie tussen de gemeente en de pandeigenaren bekoeld is. Nu er geen planschade wordt uitgekeerd lijkt een rechtsgang onvermijdelijk. De komst van de bedrijfsunits is nog niet definitief. Met eventuele bezwarenprocedures kan het nog een jaar duren voordat daar duidelijkheid over komt. Tot die tijd kan de gemeente de grond niet verkopen.

20220726 Opslagruimte stockfoto Freepik
Lees ook
Enschede doet opslagunits in de ban: 'Dragen niet bij aan economie en veiligheid'

Enigszins opvallend is het standpunt van de gemeente Enschede, dat de komst van bedrijfsunits niet tot significante waardedaling zal leiden, wel te noemen. Vorig jaar werd er namelijk een bouwstop voor bedrijfsunits en garageboxen op bedrijventerreinen afgekondigd. Het argument was dat 'de bijdrage van deze units en boxen aan de werkgelegenheid vaak klein [is,] terwijl de uitstraling voor de omgeving negatief kan zijn'. De bouwstop is in afwachting van nieuwe regelgeving nog steeds van kracht, maar heeft geen gevolgen voor de opslagunits op Het Eeftink.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.