Verkeer
Stuur appje
Zoek

Tijkotte, Lokaal Dinkelland: 'Lastenverhoging van 75 euro per huishouden willen we niet'

Benny Tijkotte
Bennie Tijkotte, fractievoorzitter Lokaal Dinkelland
Beeld: Twente FM

Een lastenverhoging van gemiddeld zo’n 75 euro per huishouden voor het volgend jaar, dat willen we niet, zegt fractievoorzitter Bennie Tijkotte van Lokaal Dinkelland in het radioprogramma Twente wordt Wakker. Vandaar dat de fractie vanavond, tijdens de begrotingsvergadering, hierover een amendement indient.

Twee amendementen dient Lokaal Dinkelland vanavond, dinsdag 7 november 2023, in en een aantal moties. Het ene amendement gaat over de afvalstoffenheffing. Tijkotte: “Het college stelt voor om de lasten van de afvalstoffenheffing voor een deel door te berekenen in de kosten van de inwoners. Maar in maart van dit jaar hebben we als raad een gezegd dat we dat dat bedrag uit de reserve afvalstoffenheffing halen. We willen een correctie van het begrotingsvoorstel.”

“We willen 26 euro teruggeven aan de inwoners middels een eenmalige heffingskorting”

Lastenverhgoging

Het tweede amendement heeft betrekking op de lastenverhoging voor de inwoners van de gemeente Dinkelland. “Zoals het er nu voorstaat zouden, met dit collegevoorstel, de lasten gemiddeld zo’n 75 euro per huishouden hoger zijn dan vorig jaar. Dat vinden we teveel in een keer. We willen die stijging wat dempen en 26 euro teruggeven aan de inwoners middels een eenmalige heffingskorting.”

“Er moeten nieuwe wegen bewandeld worden: andere woonvormen, andere financieringsvormen”

Out of the box

Lokaal Dinkelland dient ook twee moties in. Naast de motie voor een volwaardige bibliotheek in Weerselo, waarvoor raadslid Annet Zwiep een lans brak in een eerder interview, wordt een motie over wonen ingediend. “Voor jongeren en senioren is het moeilijk om aan een woning te komen. We willen dat er out of the box gedacht wordt. Er moeten nieuwe wegen bewandeld worden: andere woonvormen, andere financieringsvormen.”

icon_main_info_white_glyph

Motie of amendement

Een amendement is een wijziging op de voorliggende begroting. De fractie wil een wijziging aanbrengen in een voorstel dat door het college van burgemeester en wethouders in die begroting is voorgelegd.
Een motie gaat over een onderwerp, waar een fractie of een raadslid aandacht, geld of regelingen voor wil. De motie wordt in de begrotingsvergadering in stemming gebracht.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.