Verkeer
Stuur appje
Zoek

Raad Dinkelland beslist positief over voortgang streekomroep Twente FM: 'Belang van goede communicatie naar inwoners'

Gemeentehuis dinkelland
Beeld: Twente FM

Voor RTV Noordoost Twente/Twente FM is er licht aan de horizon. De gemeenteraad van Dinkelland nam dinsdagavond 7 november een motie aan waarin ze subsidieaanvraag van de streekomroep honoreert, mits de andere NOT-gemeenten ook hierin hun verantwoordelijkheid nemen.

Het gaat om het verstrekken van een eenmalige bijdrage voor 2023 van 20.000 euro, op voorwaarde dat de andere drie gemeente in Noordoost Twente, Losser, Oldenzaal en Tubbergen, datzelfde bedrag ook beschikbaar stellen.
En het verstrekken van een structurele bijdrage van 2,50 per inwoner van de gemeente Dinkelland, waardoor de onafhankelijkheid van de lokale journalistiek gewaarborgd blijft. Dat gaat voor Dinkelland om een bedrag van 66.500 euro van 2024, met eveneens als voorwaarde dat de andere Noordoost Twente gemeentes meedoen en hun eigen aandeel daarin leveren.

Voor 2025 wordt de bijdrage gebaseerd op de nieuwe richtlijnen van het Rijk, die dat jaar komen.

Doorsturen motie

Het college krijgt de opdracht deze motie door te sturen naar de gemeenteraden in de andere Noordoost Twente gemeentes.

“De lokale politiekepartijen laten hiermee zien dat ze grote waarde hechten aan het belang van onafhankelijke journalistiek”

Goede communicatie

De motie werd ingediend door Burgerbelangen Dinkelland. Fractievoorzitter Fons Maathuis lichtte de motie toe. “Het gaat om financiële zekerheid voor de lokale omroep voor 2023 en 2024. Daarna komt het Rijk met nieuwe richtlijnen”, gaf Maathuis aan. “Zodat de omroep de komende tijd mensen kan aannemen en het programma uitbreiden zoals ze dat graag wil en waar we zelf ook belang bij hebben.”

“Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor een goede communicatie richting de inwoners”, stelde hij.

Risico

Alle fracties, met uitzondering van de VVD, stemden hiermee in.
De VVD-fractie ging wel akkoord met de 20.000 voor het jaar 2023, maar vindt het financiële risico te groot om de 66.500 euro incidenteel beschikbaar te stellen voor 2024. Fractievoorzitter Joris Poffers gaat er vanuit dat de lokale omroep voor 2024 een prominente plek krijgt in de Cultuurnota. “En dan gaan we het over geld hebben.”

Vol vertrouwen

Wim Aarsen, bestuurder van RTV Noordoost Twente is erg blij met de stellingname van de Dinkellandse gemeenteraad. “De omroep kan hiermee de redactie behouden en uitbreiden. Mooi om te zien dat er bijna unanieme steun was voor deze motie. De lokale politieke partijen laten hiermee zien dat ze grote waarde hechten aan het belang van onafhankelijke journalistiek. We kijken nu vol vertrouwen naar de andere gemeenten in Noordoost Twente.”

NOT-gemeenten

Het gesprek tussen Twente FM en de gemeente Losser hierover is inmiddels in een vergevorderd stadium. "Zoals het er nu uitziet, doet de gemeente Losser mee met Dinkelland", verwacht Aarsen.
In Oldenzaal staat het collegebesluit op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van maandag 13 november. Volgens bronnen rond de gemeenteraad wordt ook hier een motie ingediend.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.