Verkeer
Stuur appje
Zoek
Nieuws
Politiek

Begroting gemeente Tubbergen: Uitbreiding aantal dorpsondersteuners en forse bijdragen naar scholen

Wethouder hilde berning gemeente tubbergen
Hilde Berning-Everlo, wethouder gemeente Tubbergen.
Beeld: Twente FM

De gemeente Tubbergen zet de komende jaren in op het voorkomen van sociale problematiek. Dat werd duidelijke tijdens de presentatie van de begroting 2024.

“Ons doel is om in de zorgverlening zoveel mogelijk ondersteuning te bieden in de voorlichting en preventie, om zo langdurige en gespecialiseerde zorg te voorkomen”, geeft wethouder Hilde Berning aan. “Zo houden we de zorg en begeleiding betaalbaar en bereikbaar voor alle inwoners die dat nodig hebben.”
De gemeente wil in 2024 het aantal dorpsondersteuners uitbreiden naar in totaal 4 dorpen.

Alcohol- en drugsgebruik

Ook is er geld vrijgemaakt voor het uitvoeren van preventief beleid op het gebied van gezondheid, sport, cultuur en armoede. Wat daarin precies gaar gebeuren, wordt in de loop van het jaar 2024 duidelijk. “De aanpak Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) is gestart en wordt in 2024 verder uitgerold. Daarmee willen we het alcohol- en drugsgebruik in de gemeente Tubbergen de komende jaren omlaag te brengen”, aldus de wethouder.

Maatschappelijke voorzieningen

Het behoud van maatschappelijke voorzieningen in de gemeente staat hoog op de prioriteitenlijst. Berning: “Vanuit het Maatschappelijk Akkoord hebben diverse kernen hard gewerkt aan toekomstplannen om het maatschappelijk vastgoed te clusteren en de kernen toekomstbestendig in te richten. De Huiskamer met basisschool in Manderveen en de nieuwbouw van de basisschool in Geesteren zijn bijna gereed. Voor 2024 wil de gemeente op vergelijkbare wijze bijdragen aan de plannen voor onderwijshuisvesting in Langeveen en Fleringen.”

MFA Langeveen

De gemeentelijke bijdrage voor de integratie van basisschool Heilig Hart in Kulturhus de Spil in Fleringen wordt verhoogd naar 1,5 miljoen euro. De initiatiefgroep uit Fleringen moet zelf een bijdrage leveren van 175.000,- euro.
Voor de realisatie van een Multi Functionele Accommodatie (MFA) inclusief huisvesting van de Mariaschool in Langeveen draagt de gemeente 6,1 miljoen euro bij. De stichting Maatschappelijk Vastgoed Langeveen zal zelf een bedrag van 3,7 miljoen euro inbrengen via subsidies, bijdragen, zelfwerkzaamheid en externe financiering.

“Scholen dragen bij aan de leefbaarheid van de dorpen”

Onderwijshuisvesting

Berning is er trots op dat daarmee het integraal huisvestingsplan onderwijs uit 2017 afgerond kan worden. “We hebben daarin afgesproken dat we in elk dorp een basisschool willen houden en kwalitatief goed onderwijs willen blijven bieden. Dat lukt in samenwerking met het onderwijs en de dorpen. Scholen dragen bij aan de leefbaarheid van de dorpen en goede onderwijshuisvesting draagt bij aan goed onderwijs en daarmee aan de ontwikkeling van de jongste inwoners in de gemeente Tubbergen.”

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.