Verkeer
Stuur appje
Zoek

Waterschap Vechtstromen houdt watermarkt over maatregelen tegen droogte en wateroverlast Dinkeldal

Dinkel
Beeld: Redactie TwenteFM

Waterschap Vechtstromen houdt woensdag 29 november een watermarkt, waarbij zij met bezoekers in gesprek gaat over knelpunten en maatregelen tegen droogte en wateroverlast in het Dinkeldal. Tussen 16.00 en 21.00 uur staat de koffie klaar bij streekrestaurant ’t Sterrebos in Beuningen. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Haarvaten op Peil

De watermarkt wordt gehouden voor agrariërs en grondeigenaren die wonen in de gebieden Bethlemsbeek, Luttermolenbeek en ten noorden van De Lutte, omgeving Beuningerstraat.
Vechtstromen geeft een toelichting op het programma Haarvaten op Peil.
Bezoekers krijgen duidelijke en praktische informatie om zelf of gezamenlijk aan de slag te gaan met kleinschalige maatregelen om water beter vast te houden, droogte te bestrijden en wateroverlast te beperken. Zoals informatie over droogtestuwen, waarmee het waterpeil in sloten gereguleerd kan worden.

Watersysteemanalyse

Door adviesbureau Aveco de Bondt is er een watersysteemanalyse uitgevoerd van de plangebieden Bethlemsbeek, Luttermolenbeek en ten noorden van De Lutte.

De uitkomsten van deze analyse worden tijdens de watermarkt toegelicht. Op kaarten kunnen bezoekers de eigen situatie bekijken en ervaringen uitwisselen, en wordt besproken welke (kleinschalige) maatregelen eventueel mogelijk zijn. ‘Samen aan de slag om het veranderende klimaat het hoofd te bieden, dat is het doel’, aldus het waterschap.

Kansen

De gebieden in het Dinkeldal behoren tot één van de 5 focusgebieden binnen het programma Haarvaten op Peil. Samen met de provincie Overijssel, grondeigenaren, terreinbeheerders, belanghebbenden en het waterschap onderzoeken adviesbureaus Aveco de Bondt en MLG welke wensen, kansen en mogelijke maatregelen er zijn om het veranderende klimaat het hoofd te bieden.

Reportage Geele Beek

Eerder hield Vechtstromen een watermarkt voor grondeigenaren rond de Geele Beek. Twente FM was daarbij, zie onderstaande reportage.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.