Verkeer
Stuur appje
Zoek

Waterschap Vechtstromen gaat voorjaar 2024 aan de slag met stuwen in de Regge bij Entermors en Exoo

Stuw exoo2a
De stuw bij Exoo in de Regge
Beeld: Waterschap Vechtstromen

Waterschap Vechtstromen gaat aan de slag met twee stuwen in de Regge: stuw Entermors en een vaste stuw bij Exoo. Omwonenden en andere geïnteresseerden zijn welkom op de informatiebijeenkomst op donderdagavond 30 november bij Het Rheins in Enter.

Waterschap Vechtstromen heeft als vervanging van de stuw bij Exoo, in de Boven-Regge, voor een permanente stuw gekozen. “Om verdroging van landbouw en natuur tegen te gaan en ten behoeve van de bevaarbaarheid met de zomp, is er in het project Reggedal Enter in 2018 een tijdelijke stuw gebouwd bij Exoo”, vertelt projectleider Ben Ordelmans. “Dit is gedaan, omdat door gebrek aan begroeiing, die voor weerstand in het systeem zorgt, de peilen veel lager waren dan de berekende peilen.”

“De bevaarbaarheid van de Regge voor de Enterse Zomp is zo gewaarborgd”

Hoger waterpeil

“Op dit moment is het waterpeil in de Regge in de zomer door weerstand ten gevolge van begroeiing voldoende, maar geeft de begroeiing problemen voor het varen. Omdat de tijdelijke stuw niet passeerbaar is voor vissen en een hoger waterpeil gewenst is, wordt er een nieuwe, permanente stuw gebouwd.”
"De bevaarbaarheid van de Regge voor de Enterse Zomp is zo gewaarborgd en de stuw is passeerbaar voor vissen."

Stuw entermors 1
De stuw bij de Entermors
Beeld: Waterschap Vechstromen

Aanpassen vistrap

Grondgebruikers bovenstrooms stuw Entermors hebben het waterschap gevraagd om het stuwpeil te verhogen. “Zij hebben de afgelopen jaren schade als gevolg van droogte ervaren. Door het peil van de stuw permanent met 20 centimeter te verhogen wordt hieraan invulling gegeven. Daarbij verwachten we dat dit niet tot wateroverlast zal leiden als er sprake is van grote waterafvoeren.”

Ook de vistrap bij stuw Entermors wordt aangepast op de nieuwe situatie.

Voorjaar 2024

“Wij hopen in het voorjaar 2024 de werkzaamheden te starten en deze duren ongeveer drie maanden”, aldus Ordelmans.

icon_main_info_white_glyph

Ontwerpplan en bijeenkomst

Het ontwerp projectplan ligt sinds 27 november 2023 ter inzage bij het waterschap. Het staat op de website van het waterschap en ligt ter inzage op het kantoor van het Waterschap Vechtstromen, Kooikersweg 1, 7609 PZ Almelo.

Tijdens de informatiebijeenkomst wordt toelichting gegeven op bovengenoemde plannen. Deze informatiebijeenkomst vindt plaats op donderdag 30 november 2023 bij Landgoed het Rheins, Reintszijweg 5 in Enter. Tussen 18.30 uur en 21.00 uur staat de koffie klaar, van tevoren aanmelden is niet nodig.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.