Verkeer
Stuur appje
Zoek
In samenwerking met
1Twente logo

Enschedese politiek stuurt college op pad met wensenlijst voor azc na inspraak bezorgde buren

20231031 Parkweg Kooy fabriek azc asielzoekerscentrum Enschede Wilco Louwes
De locatie van het nieuwe asielzoekerscentrum aan de Parkweg in Enschede.
Beeld: 1Twente/Wilco Louwes

Bewoners van de omliggende wijken zijn bezorgd over de komst van een asielzoekerscentrum naar de Parkweg in Enschede. Dat bleek vorige week tijdens een inspraakronde waar tientallen inwoners gebruik van maakten. Mede naar aanleiding van die zorgen, die vooral over veiligheid gaan, vraagt de gemeenteraad om actie van het college en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Het gaat onder meer om de registratie van eventuele incidenten. "We willen discussies baseren op feiten, niet op aannames."

Dat er bij de voormalige Kooyfabriek een permanente opvang komt voor maximaal 550 asielzoekers staat nagenoeg vast. Als de vergunning wordt verleend, verhuizen de bewoners van de noodopvang op het vliegveld komende zomer naar de Parkweg. Het weerhield de PVV maandagavond niet om nog één keer via een motie op te roepen om het azc niet te bouwen. De motie werd slechts gesteund door Forum voor Democratie. De gemeenteraad heeft immers eerder dit jaar al in meerderheid besloten dat de locatiekeuze bij het college ligt.

Wensen en bedenkingen

Raadsleden konden maandagavond in de gemeenteraad wel hun wensen en bedenkingen meegeven en lieten zich daarbij inspireren door de inspraak van buurtbewoners. Om te laten zien, aldus BBE-fractieleider Barry Overink, dat de zorgen serieus worden genomen, ondanks dat er geen twijfel over de komst van het azc bestaat. Overink diende namens een groot deel van de fracties een voorstel in met aandachtspunten voor het college en het COA.

Voor 1
Lees ook
Tientallen omwonenden uiten zorg over komst azc in Enschede: 'Moeten we een burgerwacht inzetten?'

Een van de wensen is dat er goede verlichting op en rondom het azc-terrein aanwezig is. Ook moet er geïnvesteerd worden in de communicatie en de samenwerking met omwonenden, moeten naastliggende wijken als tegenprestatie groener worden gemaakt, moet het azc-terrein met speelplekken voor kinderen worden ingericht en moet de verkeersveiligheid aan de Parkweg prioriteit krijgen.

Ten slotte wil de gemeenteraad dat alle infrastructurele kosten voor rekening komen van het COA en dat deze beheerder van de asielopvang alle werkzaamheden en diensten die zij uitbesteed (zoals beveiliging, catering en schoonmaak) door lokale en regionale ondernemers laat doen. Alleen de PVV stemde tegen de motie.

'Niet bagatelliseren of dramatiseren'

Of alle zorgen van omwonenden daarmee zijn weggenomen is sterk de vraag. Uit de inspraak bleek dat velen van hen juist bang zijn dat toekomstige bewoners in hun woonwijk voor overlast zorgen. Zorgen die volgens raadslid Morgan Brejaart (FvD) soms terecht, maar soms ook onterecht zijn. "De gemoederen in de samenleving zijn niet gebaat bij het bagatelliseren of dramatiseren van incidenten die gerelateerd zijn aan de asielopvang", zei hij maandagavond.

“Statushouders die als asielzoeker al werkervaring hebben opgedaan in Enschede, zullen waarschijnlijk sneller doorstromen naar een baan”

Via een motie vraagt hij de burgemeester om nauwkeurig alle incidenten die met bewoners van het azc te maken hebben te registreren en te communiceren met de raadsfracties. "Dit is geen politieke motie", aldus Brejaart. "Maar we willen discussies baseren op feiten en niet op aannames." Zijn motie werd met een minimale meerderheid (BBE, VVD, PVV, SP, FvD) aangenomen.

Asielzoeker sneller aan het werk

In navolging van gemeenten als Rotterdam en Gouda gaat Enschede ook onderzoeken of asielzoekers die aan de Parkweg worden gehuisvest versneld aan de slag kunnen met vrijwilligerswerk of betaald werk. Dat bevordert de integratie van de azc-bewoners, waarvan het de bedoeling is dat zij bij het verkrijgen van een verblijfsvergunning in de regio blijven wonen.

"Statushouders die als asielzoeker al werkervaring hebben opgedaan in de stad, zullen waarschijnlijk sneller doorstromen naar werk", aldus Maschja Baas, die de motie indiende. Wethouder Arjan Kampman omarmt het idee om asielzoekers versneld aan het werk te laten gaan. "We zijn daarover zelfs in gesprek met het UWV", zegt hij. De motie is met een minimale meerderheid (BBE, VVD, PVV en FvD stemden tegen) aangenomen.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.