Verkeer
Stuur appje
Zoek
In samenwerking met
1Twente logo

Wie gaat Parkbuurt bouwen in één van de groene longen Almelo? Inschrijving voor ontwikkelaars geopend

Luchtfoto ontwikkellocatie Parkbuurt
Het plangebied tussen waterplas de Bleskolk en de Aadijk (onder)
Beeld: Gemeente Almelo

Ontwikkelaars kunnen inschrijven op de bouw van 131 koopwoningen voor het project Parkbuurt aan de Noordkant van de stad. Parkbuurt bestaat straks uit verschillende type koopwoningen verdeeld over 5 bouwvelden.

Parallel aan de Aadijk moet rondom de Bleskolkplas een groen en bosrijk gebied ontstaan van zo’n 8 hectare groot. In het gebied is plek voor 131 koopwoningen. De verschillende type woningen sluiten aan bij uiteenlopende woonbehoeften van deze tijd; van rijtjeshuizen, tweekappers tot vrijstaande huizen en appartementen. Met ook levensloopbestendige woningen van een ‘hedendaagse architectuur’.

Woonwagens

In Parkbuurt is overigens ruimte gereserveerd voor 4 woonwagenstandplaatsen. Die plekken staan los van de actuele vraag van woonwagenbewoners, benadrukt de gemeente. Opmerkelijk zijn ook de ingetekende wandelpaden in het nieuw aan te leggen zonnepark aan de noordzijde van de wijk. ”Parkbuurt wordt een buurt waarbij vernieuwingen en duurzame oplossingen voorop staan. Ontwikkelaars die willen meedingen naar de ontwikkeling moeten een plan indienen dat aansluit bij die kenmerken en sfeer van dit plan.”

Speelvoorzieningen

Zo is het groen in combinatie met het water van de Bleskolk één van de kenmerken van de buurt. De gemeente beoordeelt de plannen van deelnemende ontwikkelaars niet alleen op architectonische waarde. ”Maar ook vanuit de stedenbouwkundige en landschappelijke duurzaamheidsvisie.” Het plan biedt verder veel ruimte om te wandelen en te spelen. ”Op 3 plekken zijn natuurlijke speelvoorzieningen gepland die straks samen met de nieuwe bewoners worden ingevuld.”

Parkbuurt
Impressie voor een mogelijke verkaveling, verdeeld over de 5 bouwvelden
Beeld: Gemeente Almelo

Bouwen in 2025

Parkbuurt maakt onderdeel uit van het grotere gebiedsontwikkeling het Aalanderveld. Ontwikkelaars kunnen tot 9 februari 2024 een plan met bieding indienen. De voorlopige gunning is voorzien op 7 juni 2024. De bouw moet in 2025 van start gaan.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.