Verkeer
Stuur appje
Zoek

Windturbines duivels dilemma voor politiek en bestuur Dinkelland

20230227 Pixabay Windmolen windturbine
Beeld: Pixabay

Politiek en bestuur in de gemeente Dinkelland zien zich geplaatst voor een duivels dilemma. Dinsdagavond moet de gemeenteraad een beslissing nemen over het windbeleid meer in het algemeen en het plan om aan de rand van Denekamp in de nabijheid van een Natura 2000 gebied 3 (tot mogelijk 7) windturbines van 240 meter hoog te plaatsen in het bijzonder. De vraag daarbij is wat het zwaarst moet wegen: de gezondheid van direct omwonenden of besluitvorming op basis van eerder gemaakte bestuurlijke en procedurele afspraken.

Politiek en bestuur in de gemeente Dinkelland hebben zich in feite zelf klem gezet in deze kwestie toen nog in de vorige collegeperiode de grenzen van het Nationaal Landschap Noordoost Twente werden verlegd om de plaatsing van windturbines mogelijk te maken. Dit, in het kader van afspraken binnen de Regionale Energiestrategie (RES) Twente over het opwekken van duurzame energie in 2030. De gemeenten uit Noordoost Twente (Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen) hebben zich gecommitteerd hieraan met 225 GWh bij te dragen. De gemeente Dinkelland wil in 2026 al 40 procent van haar totale opgave realiseren.

“Boompjes belangrijker dan gezondheid”

Nu ligt er dus een plan voor om in eerste instantie drie (maar mogelijk zelfs zeven) windturbines te plaatsen in de nabijheid van de schaapskooi aan de Stroothuizerweg. Een actiegroep, gevormd door zo’n 40 omwonenden, is fel gekant tegen dit plan omdat de gemeente het besluit hiertoe zou nemen op grond van verkeerde informatie en onvolledige kennis. De actiegroep verwijt het gemeentebestuur tunnelvisie en dat het de kwaliteit van het landschap zwaarder laat wegen dan de mogelijke gezondheidsschade van mensen door windturbines. Of, zoals woordvoerder Anneke Bodde van de actiegroep, het zegt: “Boompjes zijn belangrijker dan de gezondheid van mensen.”

Audiofragment
Protest Windturbines Denekamp | Anneke Bodde
Protest Windturbines Denekamp | Anneke Bodde

Geen normen vastgesteld

De actiegroep vindt ook dat het gemeente zo’n ingrijpend besluit over windturbines niet kan nemen, omdat er landelijk nog geen normen zijn vastgesteld over onder meer de afstand tot woningen. Bovendien is volgens de actiegroep het RIVM-advies wetenschappelijk onvoldoende onderbouwd. Volgens Anneke Bodde loopt het gemeentebestuur van Dinkelland ook te veel aan de leiband van overheden: “Het moet van de overheid en het moet van de Provincie, dus we gaan het maar doen. Wij denken dat je met de gezondheid van mensen niet zo onzorgvuldig kunt omspringen.”

Draai om de oren

Dat is ook precies het dilemma waar de politiek in Dinkelland zich voor gesteld ziet. Benny Tijkotte (Lokaal Dinkelland): “Wij hebben altijd gezegd, we willen geen windturbines in het Nationaal Landschap Noordoost Twente. Het opmerkelijke is nu dat de grenzen van het Nationaal Landschap wat zijn aangepast om toch het plaatsen van windturbines mogelijk te maken. Daar lopen we nu tegen aan."

“Daar wringt nu de schoen”

"We hebben onlangs nog een motie ingediend om de grenzen van het Nationaal Landschap te respecteren, maar toen kregen we van de Provincie een draai om de oren. De Provincie zegt: die grenzen zijn op jullie eigen verzoek aangepast. Maar, dat is gebeurd in de vorige periode van verschillende colleges in noordoost Twente, met het doel de plaatsing van windturbines mogelijk te maken. Daar wringt nu de schoen.”

Consequenties volksgezondheid

Met de actiegroep van omwonenden is ook de fractie van Lokaal Dinkelland van mening dat er onvoldoende rapporten bekend zijn over de gevolgen van windturbines op de gezondheid van mensen en over de afstand tot woningen. Tijkotte: “Wij hebben ook als voorwaarde aan de plaatsing van windturbines verbonden dat we eerst de bevindingen van het RIVM en de WHO willen hebben. Maar die zijn er niet. Een deel is onderzocht, maar wordt niet bekend gemaakt voordat het nieuwe kabinet er zit en een ander deel zal pas in 2026 bekend worden. Wij hebben altijd gezegd: we stellen geen windbeleid vast, voordat alle consequenties voor de volksgezondheid bekend zijn.”

Met de rug tegen de muur

Probleem is nu, dat de Provincie vasthoudt aan de in het kader van de Regionale Energie Strategie gemaakte afspraken, waaraan de NOT-gemeenten zich hebben gecommitteerd. Concreet betekent dit dat als de gemeente voor 1 januari geen windbeleid vaststellen, de Provincie dan de regie overneemt. Een ”verschrikkelijk” dilemma volgens Bennie Tijkotte: “We staan nu met de rug tegen de muur. Waar doen we verstandig aan? Hoe komen wij het beste op voor de belangen van de direct omwonenden, want het gaat om de volksgezondheid. Die moet absoluut op 1 staan.”

“Achter de oren krabben”

Precies het standpunt zoals de actiegroep dat afgelopen week tijdens een forum/inspraakavond in het gemeentehuis van Dinkelland ook nog weer eens naar voren bracht. Dat de kwestie van de windturbines de gemoederen danig bezighoudt, bleek tijdens deze avond uit het grote aantal insprekers: 18 in totaal. De bijeenkomst duurde tot ver na middernacht. Anneke Bodde van de actiegroep toonde zich na afloop teleurgesteld. “De wethouder legt adviezen en rapporten van de Wereld Gezondheids Organisatie naast zich neer.

Ik hoop van harte dat raadsleden zich nog een keer achter de oren krabben en strenge eisen gaan stellen aan de plaatsing van windturbines om de gezondheid voorop te zetten.” Bennie Tijkotte (Lokaal Dinkelland): “Het is een moeilijk dossier. Je wordt gedwongen een besluit te nemen, terwijl je eigenlijk niet voldoende gegevens hebt om dat besluit te nemen. Het college worstelt daar ook mee.”

Audiofragment
Windturbines Denekamp | Benny Tijkotte Lokaal Dinkelland
Benny Tijkotte vertelt in de ochtendshow van Twente FM over het windbeleid in gemeente Dinkelland
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.