Verkeer
Stuur appje
Zoek

Fracties Dinkelland sluiten de rijen om vuist te maken tegen provinciaal windbeleid

Gemeentehuis dinkelland
Beeld: Twente FM

Het kostte het nodige “knip en plakwerk” met van verschillende kanteningediende amendementen en moties, maar de gemeenteraad van Dinkelland heeft dan toch nog in opmerkelijke eensgezindheid het Windbeleid vastgesteld. In het voortraject liepen de emoties hoog op omdat politiek en bestuur voor een duivels dilemma stonden: met welk besluit dienen we het beste de belangen van omwonenden bij de plaatsing van vier industriële windturbines aan de rand van een Natura 2000 gebied, dicht bij de bebouwde kom van Denekamp.

In feite had de gemeenteraad geen keuze, omdat de Provincie de regie zou overnemen wanneer het voorliggende Windbeleid niet voor 1 januari zou worden vastgesteld. Met dat zwaard van Damocles boven het hoofd restte de raadsfracties weinig anders dan middels amendementen en moties de “pijn” (mogelijke gezondheidsschade) voor omwonenden zoveel te voorkomen dan wel te verzachten.

Landelijke normen aangescherpt

Zowel Lokaal Dinkelland als de VVD scherpten de nu gehanteerde landelijke normen voor hoogte van de turbines, geluid en afstand tot woningen elk op hun eigen wijze aan om mogelijke gezondheidsschade te voorkomen. Door deze amendementen, met hier en daar een tekstuele aanpassing, in elkaar te schuiven werd de basis gelegd voor een raadsmeerderheid voor het Windbeleid. Te meer omdat er ook nog een motie van de VVD in werd verwerkt waarin de provincie Overijssel wordt opgeroepen de gemeente Dinkelland meer vrijheid te geven om de energiestrategie samen met de inwoners te realiseren. Waarbij dan de wettelijke doelstelling van 55 procent broeikasreductie tot 2030 centraal moet staan en niet het opleggen van manieren waarop die reductie gerealiseerd wordt.

Fractieleider met twee petten

Het aldus aangepaste amendement vond brede instemming onder de overige raadsfracties. Dat was in iets mindere mate het geval voor een motie van Wilma Riesmeijer, waarin het college wordt opgeroepen een nieuw verzoek te sturen aan Provinciale Staten om de grenzen van het Nationaal Landschap Noordoost Twente te herstellen. Het “verleggen” van die grenzen, tijdens de vorige collegeperiode, maakt de plaatsing van windturbines mogelijk. Opmerkelijk genoeg opereerde Riesmeijer tijdens het debat met twee petten op: als fractieleider van Progressief Dinkelland, maar ook als raadslid “zonder last of ruggenspraak”. De andere helft van de fractie, Sebastiaan Slot, maakte aan de hand van stemverklaringen zijn standpunt in deze kwestie duidelijk.

Helemaal in z’n eentje, te midden van alle eensgezindheid, stond als een Don Quichote Fons Maathuis (Burgerbelangen). Hij stemde als enige niet alleen tegen het aangepaste amendement en de motie, maar ook tegen het geamendeerde voorstel voor het Windbeleid als geheel. Een lang betoog, waarin hij alle nadelen van windturbines opsomde, leverde hem weliswaar applaus op van de
volgepakte publieke tribune, maar ook hoon van andere raadsfracties. Benny
Tijkotte (Lokaal Dinkelland): “Door overal nee op te zeggen, schaadt u de
belangen van de inwoners.” Joris Poffers (VVD) prees nog eens de bereidheid
van de overige fracties om in deze lastige kwestie tot een vergelijk te komen.
“We hebben goede zaken gedaan. Een voorbeeld voor de toekomst.

Hoop op andere provinciale wind

Verantwoordelijk wethouder Cel Severijn gaat nu met het geamendeerde voorstel Windbeleid “onder de arm” richting Zwolle om te kijken of de aangescherpte voorwaarden bestuurlijk en juridisch stand houden. Joris Poffers (VVD) gaf hem daarbij nog wel uitdrukkelijk mee de boodschap niet alleen bij de gedeputeerde, maar ook bij de Provinciale Staten over te brengen. Dit, met in het achterhoofd de stille hoop, dat, nu er ook in de Provincie een andere politieke wind is gaan waaien, het provinciale windbeleid begin volgend jaar ook aangepast zal gaan worden.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.