Verkeer
Stuur appje
Zoek

Schrappen gymzaal maakt “groene oase” mogelijk in Oldenzaal

Accommodatieplan binnensport
Henk Winkelhuis (WG) droomt van een “groene oase” op het schoolplein van de Franciscuschool wanneer er geen nieuwe gymzaal komt.
Beeld: Ben Siemerink

Middels een amendement van de WG, ondertekend door alle raadsfracties in Oldenzaal, wordt het college opgeroepen het voorstel om een nieuwe gymzaal te bouwen in combinatie met vernieuwbouw van de Franciscusschool te heroverwegen. Op basis van dit amendement op het Accommodatieplan Binnensport zal nu een scenario worden uitgewerkt voor het bouwen van een nieuwe sporthal bij de vernieuwbouw van het Twents Carmel College, waarvan ook de leerlingen van de Franciscusschool en de Nutsschool gebruik kunnen maken.

In een toelichting op het amendement legde Henk Winkelhuis van de WG-fractie nog eens uit waarom er wordt getwijfeld aan nut en noodzaak van een nieuwe gymzaal voor de Franciscusschool. Terwijl zich donkere financiële wolken samenpakken boven de gemeente, zijn er de komende 10 jaren “enorme bedragen” gemoeid met de (ver)nieuwbouw en het inlopen van achterstallig onderhoud van 10 gymzalen, 1 sportzaal en 3 sporthallen. In dat licht bezien, is het volgens Winkelhuis de vraag of een investering van 2,8 miljoen voor een nieuwe gymzaal noodzakelijk en verantwoord is. Te meer omdat bezetting van die nieuwe gymzaal, ook als de Nutsschool er gebruik van gaat maken, nog altijd “zeer matig” is.

Dromen van “groene oase”

Mocht de nieuwbouw van de gymzaal bij de Franciscusschool niet doorgaan, dan ontstaat volgens Winkelhuis de mogelijkheid om op het schoolplein van zo’n 1900 vierkante meter een groene buitenspeelplek. “Droom eens met me mee: een groene oase midden in de stad voor jong en oud.” Net als Ruby Berger (Solidair Oldenzaal) zag Winkelhuis in het schrappen van de nieuwe gymzaal een “gaatje” om de nieuwbouw van sporthal De Kolk (gepland in 2025) een jaartje naar voren te halen. Dat gaat echter zo maar niet, liet wethouder Rob Christenhusz klip en klaar weten. Met name in de richting van Berger, die om een nadere kostenspecificatie vroeg van alle afzonderlijke projecten binnen het Accommodatieplan Binnensport, benadrukte de wethouder dat de gemeenteraad geen kredieten beschikbaar stelt. “Bij de behandeling van de kadernota moet er een integrale afweging worden gemaakt.” Voor de fractie van Solidair Oldenzaal aanleiding om zowel tegen het amendement als het Accommodatieplan Binnensport in z’n geheel te stemmen.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.