Verkeer
Stuur appje
Zoek

Oldenzaal wil met integrale aanpak snel én sociaal gaan bouwen

Woonagenda Zevenster
Voor de plek waar tot voor kort de Vrije School De Zevenster was gevestigd, wordt een plan ontwikkeld voor de huisvesting van 1-2 persoonshuisvesting.
Beeld: Twente FM

Met een nieuwe Woonagenda 2023-2027 willen WBO Wonen, gemeente Oldenzaal, huurdersvereniging Blij Wonen, Impuls en Wijkracht gezamenlijk aan de slag om met een integrale aanpak te voldoen aan de groeiende vraag naar woningen in Oldenzaal. Zo zijn er afspraken gemaakt over de bouw van meer woningen, rekening houdend met de groeiende vraag naar sociale huurwoningen. Maar ook over versnelling van de uitvoering van drie projecten in Oldenzaal: Gravenbeek, Stakenbeek en Langestraat, waarbij ruimte wordt geboden voor (her)ontwikkeling met nieuwbouw en eventuele sloop.

Huurdervereniging Blij Wonen is als gelijkwaardige partner nauw betrokken bij het maken van de afspraken. In deze samenwerking heeft Blij Wonen een adviserende, en meebeslissende rol en bewaakt zij het belang van de huurders. Wouter Versteeg, directeur-bestuurder van WBO Wonen, benadrukt: "Ons gezamenlijke doel is om iedereen die in Oldenzaal wil (blijven) wonen een passende woonplek te bieden. We streven naar een goed, veilig en passend woon- en leefklimaat dat betaalbaar, duurzaam en van hoge kwaliteit is. De Woonagenda geeft een overzicht van de opgaven en onze ambities.”

Ambities en jaarlijks actieprogramma

In de Woonagenda worden vijf ambities uitgewerkt: Goed wonen, Voor iedereen een thuis, Bestaanszekerheid, Thuis in de wijk, en Duurzame en klimaatactieve stad. Concrete acties en projecten worden jaarlijks opgenomen in een actieprogramma. Wethouder Murat Yildirim: “Het actieplan wordt jaarlijks vastgesteld en dat gaan we ook monitoren. In juni komend jaar gaan we kijken wat er in 2025 moet gebeuren.” Overigens is de ruimte om nieuwe woningen te bouwen in de gemeente Oldenzaal beperkt. Wethouder Yildirim: “De grenzen zijn wel bereikt zo ongeveer. Er zijn nog wel wat inbreidingslocaties, bijvoorbeeld op plekken waar scholen hebben gestaan.”

Plan huisvesting 1-2 persoons huishoudens

Dat laatste is concreet het geval op de plek waar tot voor kort basisschool de Zevenster was gevestigd. Daar – en op een terrein aan de Molkenboerstraat – wil het college samen met WBO Wonen nu een plan ontwikkelen voor de huisvesting van 1-2 persoonshuishoudens. Daar bestaat namelijk dringend behoefte aan. Het plan is bedoeld om de woningbouw te versnellen en de huisvesting van zowel jongere als oudere 1-2 persoonshuishoudens te verbeteren. Met als bijkomend voordeel dat de doorstroming in de huizenmarkt wordt bevorderd. Op genoemde locaties kunnen gezamenlijk ongeveer 40 woningen ontwikkeld worden. De concrete plannen worden, na raadpleging van de wijkbewoners, in 2024 nader uitgewerkt.

Permanent in plaats van flex

Het college besloot in samenspraak met WBO Wonen tot het versneld bouwen van permanente woningen voor 1-2 persoonshuishoudens omdat de politiek het in september niet eens kon worden over het realiseren van flexwoningen om de krapte op de woningmarkt tegen te gaan.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.