Verkeer
Stuur appje
Zoek

Burgerparticipatie in het gedrang bij versneld bouwen in Oldenzaal

Kritiek op snelle woningbouw
Buurtbewoners voelen zich gepasseerd bij het plan voor de bouw van 20 woningen op deze locatie aan de Molkenboerstraat.
Beeld: rtv not

Het gemeentebestuur van Oldenzaal doet er alles aan om in versneld tempo overal waar het maar kan woningen te bouwen om het tekort op de woningmarkt op te lossen. Die snelheid lijkt soms ten koste te gaan van de zorgvuldigheid, zo bleek deze week tijdens het Politiek Forum tijdens de behandeling van de plannen voor de bouw van woningen voor 1-2 persoonshuishoudens in de wijken De Thij en Zuid-Berghuizen. Wethouder Yildirim kreeg van zowel omwonenden als vrijwel alle raadsfracties de wind van voren omdat omwonenden pas in een heel laat stadium werden geïnformeerd.

Namens omwonenden van de Molkenboerstraat in Zuid-Berghuizen, waar de gemeente samen met WBO Wonen 20 woningen voor 1-2 persoonshuishoudens wil realiseren, sprak een inspreker er zijn grote verbazing over uit dat de gemeente niet eens de moeite heeft genomen de buurt te informeren over de plannen. Hij riep de raadsfracties op niet in te stemmen met het collegevoorstel voordat de wethouder zijn ‘huiswerk’ heeft gemaakt waar het gaat om participatie van omwonenden.

Ophef rond flexwoningen

Die oproep vond gehoor bij vrijwel alle raadsfracties, die vervolgens de wethouder het vuur ook na aan de schenen legden vanwege de gebrekkige c.q. late communicatie richting buurtbewoners. Bij alle kritische kanttekeningen klonk de echo door van de ophef die onlangs ontstond toen het college een plan presenteerde voor de bouw van flexwoningen op twee locaties. Nadat dit plan ijlings van tafel werd gehaald, besloot het college in samenspraak met WBO Wonen zich te concentreren op de versnelde bouw van permanente woningen voor 1-2 persoonshuishoudens aan de Molkenboerstraat en op de plek van de voormalige Vrije School De Zevenster op De Thij.

Iedereen ziet de noodzaak

Waar in de kritiek van de inspreker namens de Molkenboerstraat ook fundamentele bezwaren doorklonken op woningbouw op die locatie, staan omwonenden van de voormalige school De Zevenster op zich niet onwelwillend tegenover woningen op die plek. Waarbij wel een voorkeur werd uitgesproken voor woningen voor senioren. Ondanks alle kritiek op het ‘niet meenemen’ van omwonenden bij de plannen, zien de raadsfracties ook de noodzaak van woningbouw op beide locaties. Al was het maar omdat senioren dan kunnen doorstromen waardoor er weer ruimte ontstaat voor starters op de woningmarkt.

Wethouder pareert kritiek

Wethouder Yildirim pareerde alle kritiek door te stellen dat er – mede op aandringen van de gemeenteraad – alleen nog maar locaties zijn aangewezen voor het versneld bouwen van woningen. Hij trok wel het boetekleed aan voor de ongelukkige communicatie rond de plannen voor de flexwoningen.“Dat kunnen we nu niet meer terugdraaien.” Yildirim zegde toe nu, samen met WBO Wonen, het gesprek aan te willen gaan met omwonenden om tot ‘realistische en haalbare’ plannen te komen. In de plechtige formulering van het collegevoorstel: “De woningen worden afgestemd op de groeiende vraag, verschillende doelgroepen, de lokale gemeenschap, burgerparticipatie en de hoogst mogelijke bouwkwaliteit.”

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.