Verkeer
Stuur appje
Zoek

Gemeenteraad Wierden wil een actiever gemeentelijk grondbeleid

Wierden
Beeld: Stefan Haarman

De Nota Grondbeleid 2024 is een van de bespreekpunten tijdens de raadsvergadering van de gemeente Wierden, die dinsdagavond 30 januari gehouden wordt in de raadzaal van het gemeentehuis. De raad nam eerder een raadsbreed gedragen motie aan voor een actiever grondbeleid.

De huidige Nota grondbeleid 2012-2016 dateert uit 2011. In die tijd was er een recessie, stond de verkoop van grond bijna stil en werd ervan uitgegaan dat de groei na 2020 voorbij was en voor bedrijventerreinen uitgegaan moest worden van herstructurering.

Nu, in 2024, zijn de inzichten zijn volslagen anders. Er is een woningtekort, bedrijven blijven uitbreiden, er is een energietransitie en de gemeente moet rekening houden met het veranderende klimaat. De Nota Grondbeleid 2024 moet de gemeente een handelingskader bieden voor toekomstige en strategische grondverwerving.

Nuttig of noodzakelijk

De gemeenteraad zet in op een actiever grondbeleid door de gemeente. “Bij toekomstige grondverwerving zullen we per situatie, van geval tot geval, een afweging moeten maken of en in hoeverre we actief kunnen of willen handelen”, stelt wethouder Gert Jan ten Brinke. "Je moet rekening houden over nut en noodzaak of gemeentelijke sturing in het gebied nuttig of noodzakelijk is, heeft het toegevoegde waarde en welke impact heeft het op de ontwikkeling die we daar willen. En we moeten ook kijken naar de financiële dekking en dat we marktcomformiteit moeten waarborgen bij de bepaling van aankoopprijzen.”

“Bij een actief grondbeleid is van belang of wijzelf grond in eigendom hebben in een bepaald gebied.”

Grondpositie

Ten Brinke geeft twee voorbeelden in de gemeente Wierden waar de gemeente betrokken is bij het grondbeleid. Een goed voorbeeld van een actief grondbeleid is Berghorst fase 2. “Bij een actief grondbeleid is van belang of wijzelf grond in eigendom hebben in een bepaald gebied. Omdat we een goede grondpositie hadden in Berghorst fase 2 hebben we daar een actief grondbeleid kunnen voeren.” De gemeente kon daardoor afspraken maken met bouwbedrijven en ontwikkelaars over de te bouwen woningen, bijvoorbeeld voor starters en/of levensloopbestendig. Daarna kon de gemeente de grond uitgeven aan de bouwende partijen.

“Bij een dynamisch grondbeleid bepalen we van geval tot geval hoe we in de wedstrijd zitten”

Versnipperd

Anders ging het bij plan Zenderink, 1e fase. “Hier is het grondeigendom versnipperd en dus complex. Vanuit dat gegeven hebben we daar meer faciliterend grondbeleid moeten voeren”, aldus Ten Brinke. “Uit deze twee voorbeelden blijkt dat het niet altijd mogelijk is om een actief grondbeleid te voeren. Om die reden spreken we in deze nota van een dynamisch grondbeleid, waarbij we van geval tot geval bepalen hoe we in de wedstrijd zitten. Bovendien hebben we noch de capaciteit, noch de middelen, om overal voorkeursrecht te vestigen, want dat moet je binnen een binnen drie jaar vastgesteld omgevingsplan draaien. Het uitgangspunt is wel dat we een actief grondbeleid voeren, maar wel binnen de kaders van deze nota.”

Raad discussieert

De raad discussieert dinsdagavond verder over deze nota. De vergadering begint om 19.30 uur en is ook te volgen via de website van de gemeente.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.