Verkeer
Stuur appje
Zoek
In samenwerking met
1Twente logo

Veilig Thuis Twente vreest nieuwe wachtlijsten voor slachtoffers huiselijk geweld: 'Nu extra capaciteit nodig'

Pexels pixabay 163431
Beeld: Pexels

De zorg voor slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling in Twente loopt aan tegen de grenzen van de mogelijkheden. Daarvoor waarschuwt Veilig Thuis Twente, dat de opvang en begeleiding van slachtoffers in deze regio regelt. Het aantal nieuwe meldingen stijgt harder dan verwacht, dus zegt de organisatie extra middelen nodig te hebben om wachtlijsten te voorkomen. De Twentse zorgwethouders beslissen volgende week of dat geld er ook gaat komen.

Het aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling is sinds 2020 flink toegenomen. Volgens de laatste cijfers komen er gemiddeld zo'n 12 meldingen per dag binnen bij Veilig Thuis Twente (meer dan 4.200 over heel 2023), maar vier jaar geleden geleden ging het nog om gemiddeld 9 meldingen per dag. Een toename dus van meer dan 30 procent.

Kwart miljoen

Als het werk van de politie na een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling erop zit, nemen professionals van Veilig Thuis Twente (VTT) het over. Vaak gaat dat gepaard met de inzet van een gedragswetenschapper. Minder spoedeisende gevallen hoeven niet direct te worden opgepakt. Zo ontstond jaren geleden door toegenomen werkdruk al eens een wachtlijst van honderden gezinnen. Medio 2022 trok de organisatie opnieuw aan de bel.

“Wanneer Veilig Thuis Twente deze extra capaciteit niet meer heeft zullen bij een gelijkblijvend aantal meldingen de wachtlijsten terugkeren. Daarom is structureel extra capaciteit nodig”

"Op dit moment zijn de wachtlijsten minimaal", aldus een woordvoerster van SamenTwente. Dat is de overkoepelende organisatie van Veilig Thuis Twente en een samenwerkingsverband van alle veertien gemeenten in de regio. "Dat is met dank aan de eenmalige subsidie van centrumgemeente Enschede." Vanuit de grootste stad van Twente is vorig jaar 250.000 euro beschikbaar gesteld om wachtlijsten weg te werken.

Bijna 1 miljoen extra

De subsidie loopt aan het einde van dit kwartaal af. "Wanneer Veilig Thuis Twente deze extra capaciteit niet meer heeft zullen bij een gelijkblijvend aantal meldingen de wachtlijsten terugkeren. Daarom is structureel extra capaciteit nodig", aldus een woordvoerster.

Dat verzoek is vorige maand neergelegd in een vergadering van SamenTwente, waarin de veertien Twentse gemeenten zich laten vertegenwoordigen door de zorgwethouder. Er waren in die vergadering echter veel vraagtekens bij de omvang van het bedrag - ruim 960.000 euro - dat voor 2025 wordt gevraagd. Wethouders misten een onderbouwing en vroegen zich af of er niet binnen de VTT bezuinigd kan worden.

icon_main_info_white_glyph

SamenTwente... zo zit dat

Een deel van de zorg- en gezondheidstaken (waaronder inkoop) van de veertien Twentse gemeenten is belegd in een zogeheten gemeenschappelijke regeling. Die heet SamenTwente. Onder deze koepelorganisatie vallen GGD Twente, Veilig Thuis Twente (VTT) en Organisatie Zorg en Jeugdhulp Twente (OZJT). De begroting van SamenTwente omvat dit jaar meer dan 37 miljoen euro. Dat geld wordt ingebracht door de veertien gemeenten, op basis van inwoneraantal. Enschede levert dus de grootste bijdrage: dit jaar is dat meer dan 9 miljoen euro.

In een nagekomen bijlage geeft VTT aan dat er door de jaren heen al is gekeken naar alle mogelijkheden in de eigen organisatie. Zo zou het wegwerken van de wachtlijsten ten koste zijn gegaan van het reguliere werk, bijvoorbeeld op het gebied van preventief beleid. Om dat te kunnen herstellen is er volgens VTT dus meer nodig dan ruim 3 fte aan maatschappelijk werkers.

Extra vergadering

In een extra vergadering op woensdag 14 februari ligt de bal opnieuw bij de veertien Twentse zorgwethouders. Indien zij akkoord gaan, moeten gemeenten hun jaarlijkse bijdrage aan SamenTwente opschroeven. Ook voor het resterende deel van 2024 zal de aanpak van huiselijk geweld in stand worden gehouden, maar die kosten meegenomen in het jaarresultaat.

Overigens is de extra bijdrage voor Veilig Thuis Twente niet het enige waarover de wethouders beslissen. In totaal wordt er vanuit SamenTwente een extra bijdrage van respectievelijk 1,9 miljoen euro en 2,5 miljoen euro gevraagd voor de jaren 2024 en 2025. Hieronder vallen een flink aantal kostenstijgingen, waaronder voor gemeentelijke schouwartsen.

Kerntaken

De extra bijdrage wordt op basis van inwoneraantal verdeeld over de veertien Twentse gemeenten. Die maken zich zorgen, mede met oog op dreigende begrotingstekorten in 2026 en willen daarom met SamenTwente in gesprek of de organisatie zich niet vooral met 'kerntaken' moet bezighouden. Wat die kerntaken zijn, wordt later onderwerp van gesprek.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.