Verkeer
Stuur appje
Zoek

Na vernieuwbouw kan Franciscusschool er weer 40 jaar tegen

Franciscusschool 1
De monumentale Franciscusschool blijft behouden en kan na vernieuwbouw en verduurzaming weer 40 jaar mee.
Beeld: rtv not

De karakteristieke Franciscusschool, een van de oudste schoolgebouwen in Oldenzaal, blijft behouden voor de toekomst. Nu uit onderzoek is gebleken dat vernieuwbouw de beste en meest duurzame oplossing is, stelt het college de gemeenteraad voor een aanvullend krediet beschikbaar te stellen om het schoolgebouw te kunnen verduurzamen en een gezond binnenklimaat te realiseren. Dit alles met behoud van het monumentale karakter.

Kosten door inflatie gestegen

In de meerjarenbegroting van de gemeente is voor de vernieuwbouw van de Franciscusschoolschool al een bedrag van 3 miljoen euro opgenomen. Dat bedrag is inmiddels niet meer voldoende, onder meer vanwege de sterk gestegen uitvoeringskosten door de inflatie. Daar komt bij dat het monumentale karakter, het gasloos maken van de school en het voldoen aan Frisse Scholen klasse B voor een gezond binnenklimaat extra kosten met zich meebrengen.

Hogere jaarlijkse kosten

De hogere investering brengt wel hogere jaarlijkse kosten voor de gemeente met zich mee. Een deel van die extra kosten kan ten laste worden gebracht van de jaarlijkse stelpost inflatie en er kunnen extra huuropbrengsten worden bijgeboekt, waardoor de jaarlijkse kosten in de begroting met 65.000 euro stijgen. Het college wijst er op dat hierdoor wel de verwachte tekorten van de gemeente hoger worden.

Vernieuwbouw begint nog dit jaar

Hier staat dan wel tegenover dat de levensduur van het unieke en karakteristieke schoolgebouw met 40 jaar word verlengd. Het is de bedoeling van het schoolbestuur nog dit jaar te beginnen met de vernieuwbouw van de school, die dringend aan verduurzaming toe is. Begin 2026 kunnen leerlingen en leerkrachten dan weer hun intrek nemen in de vernieuwde school. Tijdens de verbouwing maken de leerlingen gebruik van vrijstaande ruimtes in het gebouw van Twents Carmel College aan de Potskampstraat.

Geen nieuwe gymzaal

Onlangs riep de gemeenteraad het college middels een amendement op om een voorstel om een nieuwe gymzaal te bouwen in combinatie met vernieuwbouw van de Franciscusschool te heroverwegen. De raad vraagt zich af of een investering van 2,8 miljoen voor een nieuwe gymzaal noodzakelijk en verantwoord is. Op basis van dit amendement wordt nu een scenario uitgewerkt voor het bouwen van een nieuwe sporthal bij de vernieuwbouw van het Twents Carmel College, waarvan ook de leerlingen van de Franciscusschool en de Nutsschool gebruik kunnen maken. Henk Winkelhuis van de WG-fractie ‘droomt’ intussen van een groene (speel)plek op het huidige schoolplein wanneer de oude gymzaal wordt afgebroken.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.