Verkeer
Stuur appje
Zoek

Gemeente Tubbergen heeft weer de regie bij Windpark Langeveen

Windpark Langeveen
Beeld: Windpark Langeveen

Nu de provincie Overijssel groen licht heeft gegeven, kan een volgende stap worden gezet in de lange procedurele weg die moet leiden tot de plaatsing van twee windmolens op de grens met Duitsland nabij Langeveen. Het is nu aan de gemeente Tubbergen als ‘bevoegd gezag’ om de procedures voor Windpark Langeveen te doorlopen met de initiatiefnemers, Oude Nijeweeme BV en energiebedrijf Pure Energie.

Meer zeggenschap inwoners

Wethouder Frank Niens is blij met het besluit van de provincie: “Het is fijn dat wij de mogelijkheid krijgen om windenergie te realiseren in onze gemeente, die voldoet aan onze eigen uitgangspunten die zijn vastgesteld in het lokale windbeleid. Zo willen we zorgen dat onze inwoners meer zeggenschap en profijt hebben en beter betrokken worden bij de realisatie.” De gemeente zal nu zo snel mogelijk in gesprek gaan over de in september 2022 ingediende projectaanvraag, met de initiatiefnemers van het Windpark Langeveen, maar ook met de dorpsraad en andere lokale betrokkenen.

Toetsen aan windbeleid

Omdat de gemeente Tubbergen graag regie wil hebben en houden op de ontwikkeling van windturbines binnen haar gemeentegrenzen, heeft de gemeenteraad van Tubbergen op 19 december 2023 het windbeleid vastgesteld. De plannen voor Windpark Langeveen kunnen nu worden getoetst aan de uitgangspunten van dat windbeleid. Concreet betekent dit dat het project moet voldoen aan de gestelde normen voor geluid en afstand, maar ook dat binnen het project moet worden gestreefd naar 100 procent lokaal maatschappelijk eigendom met een minimum van 50 procent.

Stok achter de deur

Dat de provincie Overijssel het ‘bevoegd gezag’ voor de ontwikkeling van twee windturbines nabij Langeveen heeft overdragen aan de gemeente Tubbergen betekent niet dat ‘Zwolle’ geen bestuurlijke stok achter de deur houdt. De provincie benadrukt zelf alsnog een projectbesluit te zullen nemen ‘indien de gemeente de procedure niet binnen een redelijke termijn doorloopt en/of het initiatief toetst aan andere dan binnen de wettelijke kaders toegestane mogelijkheden’.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.