Verkeer
Stuur appje
Zoek

Nieuwbouw basisscholen Enter weer een stap verder

Schoollocatie enter
Beeld: Maps

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wierden heeft ingestemd met de landelijke inpassing van de gezamenlijke nieuwbouw scholen Enter (De Talenter en De Wegwijzer) en de verkeersveiligheidsmaatregelen rondom de Bornerbroekseweg en de Sportlaan. Daarmee is de nieuwbouw van de nieuwbouw van 2 Enterse basisscholen een stap dichterbij gekomen.

De gemeenteraad wordt gevraagd hierover een besluit te nemen en de benodigde kredieten hiervoor beschikbaar te stellen. Het item staat op de agenda van de gemeenteraadsvergadering op 2 april 2024. Vooruitlopend op deze raadsvergadering is er op 19 maart een informatieronde voor de gemeenteraad.

Landschappelijke inpassing

Voor de nieuwbouw scholen Enter gaat het om de landschappelijke inpassing van het schoolgebouw, de verkeersveiligheidsmaatregelen en overige infrastructurele aanpassingen. Daarvoor is een proces doorlopen. Er zijn meerdere bijeenkomsten geweest waarbij de gemeente met omwonenden, scholen en de voetbalvereniging heeft gesproken over onder andere een adequate en veilige verkeerssituatie.

Verkeersmaatregelen

Tijdens de laatste bijeenkomst, op 31 januari, zijn de ontwerpuitgangspunten voor de nieuwbouw van de scholen Enter en de verkeersmaatregelen gepresenteerd. Voor de omgeving wordt met de positionering van het schoolgebouw rekening gehouden met toegang en ligging van het speelterrein. De verkeersmaatregelen betreffen vooral: maximaal 30 kilometer per uur zone, vrij liggende fietspaden behouden, het aanpassen van kruispunten, zodat er veilig overgestoken kan worden en knipperlichtinstallatie ter hoogte van de Sportlaan.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.