Verkeer
Stuur appje
Zoek

Tijdelijke noodopvang asielzoekers in hotel Dinkeloord

Hotel Dinkeloord
Het COA wil voor maximaal een jaar 94 asielzoekers opvangen in hotel Dinkeloord in Beuningen, gemeente Losser.
Beeld: Dinkeloord

Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) wil in hotel Dinkeloord bij Beuningen (op de grens met de gemeente Dinkelland) een tijdelijke noodopvang realiseren voor maximaal 94 asielzoekers. Het COA heeft hiervoor een vergunningsaanvraag ingediend bij de gemeente Losser. De opvang duurt in ieder geval zes maanden. Aan het eind van deze periode wordt besloten of de opvang wordt verlengd met nog eens een half jaar.

Dinkeloord
Beeld: CDA Losser

Taak voor elke gemeente

De gemeente toetst of de aanvraag aan de eisen voldoet. Op 16 april neemt de gemeenteraad het besluit of de vergunning kan worden verleend. Als de gemeenteraad positief besluit, kan de opvang daarna snel van start. Wethouder Milad Lahdo: “We willen in hotel Dinkeloord een plek bieden aan mensen die vluchten voor oorlog en geweld. Elke gemeente heeft hier een taak in, Losser ook. We hebben eerder gezien dat vluchtelingen hier warm zijn ontvangen. Ik heb er vertrouwen in dat we ook deze groep een veilige en prettige plek in onze gemeente kunnen bieden.”

Asielopvang onder druk

De tijdelijke noodopvang is nodig vanwege het tekort aan opvangplekken en overvolle asielzoekerscentra, zoals Ter Apel. De asielopvang in Nederland staat enorm onder druk. De Rijksoverheid heeft gemeenten gevraagd opvang voor asielzoekers te bieden vanwege het gebrek aan reguliere opvangplekken. Daarnaast is sinds 1 februari de Spreidingswet van kracht die voorziet in een evenwichtige verdeling van asielzoekers over Nederland.

Omwonendenoverleg

Omwonenden zijn dinsdag geïnformeerd over de opvang. Ze krijgen een brief en worden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Het COA gaat een omwonendenoverleg opzetten om de buurt (ook uit de gemeente Dinkelland) te kunnen betrekken bij de gang van zaken in de opvang. Het COA organiseert de opvang en zorgt voor onderdak, maaltijden en voor de mensen die hier worden opgevangen. Met behulp van vrijwilligers wordt de komende tijd een programma opgezet met taallessen en andere activiteiten.

Maximaal een jaar

In de periode dat in hotel Dinkeloord asielzoekers worden opgevangen zoekt de gemeente Losser naar permanente locaties voor asielopvang. Gedurende het half jaar dat asielzoekers worden opgevangen in het hotel, wordt gekeken of de noodopvang nog met een half jaar verlengd moet worden. In totaal duurt de noodopvang dus maximaal een jaar. Zo lang er asielzoekers worden opgevangen, zijn er geen andere hotelgasten in hotel Dinkeloord.

Audiofragment
Asielzoekers in hotel Dinkeloord Beuningen | Wethouder Milad Lahdo
Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) wil in hotel Dinkeloord bij Beuningen (op de grens met de gemeente Dinkelland) een tijdelijke noodopvang realiseren voor maximaal 94 asielzoekers. Het COA heeft hiervoor een vergunningsaanvraag ingediend bij de gemeente Losser.
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.