Verkeer
Stuur appje
Zoek

CU Wierden over industriegebied Rondweg: 'Raad moet aan rem kunnen trekken als dat nodig is'

Jan Oene Krist
Jan Oene Krist, raadslid ChristenUnie
Beeld: Gemeente Wierden

De Wierdense gemeenteraad stemde unaniem in met Rondweg Enter en de Weuste Noord als voorkeurslocaties voor bedrijventerreinen en met de vestiging van het gemeentelijk voorkeursrecht op meerdere percelen in Weuste Noord. Wel moest wethouder Richard Kortenhoeven duidelijk maken dat de gemeenteraad op verschillende momenten in het nu in te gaan traject op de rem kan trappen.

Dat de behoefte aan bedrijventerreinen in de gemeente Wierden er is, werd door alle fracties onderschreven; het onderzoek daarnaar in 2022 wees uit dat voor ondernemers in de gemeente tussen 8 en 15 hectare nodig is. Bikkelhard nodig zelfs, volgens Kortenhoeven.

“We besluiten vandaag over een puzzel die eigenlijk niet past”

Schaarse ruimte

“De beschikbare ruimte is schaars. Het is aan de politiek om een keuze te maken hoe we deze ruimte indelen. Prioriteren we bijvoorbeeld de woningbouw, de landbouw, zonnevelden of bedrijventerrein? We besluiten vandaag over een puzzel die eigenlijk niet past, dus we moeten als samenleving heel secuur zijn in de keuzes die we maken”, benadrukte Jan Oene Krist van de ChristenUnie.

Weuste Noord

De keuze voor Weuste Noord vonden alle fracties een logische keuze. Met het vastleggen van het gemeentelijk voorkeursrecht op percelen in Weuste Noord werd door alle fracties zonder meer ingestemd.

Raad aan het stuur

Anders was het met de locatie Rondweg Enter. Die locatie was de aanleiding voor het amendement dat de ChristenUnie, samen met SGP, Progressief Wierden en de VVD, indiende. Krist: “De keuze voor de locatie Rondweg is complexer. Tijdens de inforonde is al uitgebreid gesproken over de woningen die in dit gebied staan en het ontbreken van een financieel plaatje. Het college heeft aangegeven dat het besluit van vandaag een soort startpunt is om dat verder te onderzoeken. CU stemt met dat uitgangspunt in, maar als raad willen we aan het stuur blijven zitten.”

Amendement

“Het traject dat nu start, kan naar aanleiding van de participatie, financiële berekeningen of een onevenredige maatschappelijke impact nog altijd stranden”, aldus Krist. “We dienen dit amendement in, om ervoor te zorgen dat we als gemeenteraad pas definitief over het terrein aan de Rondweg besluiten, als deze gegevens verder zijn uitgewerkt. Wat CU betreft kan college vol aan de slag, maar raad moet aan de rem kunnen trekken als dat nodig blijkt te zijn.”

Colin Kok
Colin Kok, fractievoorzitter Progressief Wierden
Beeld: Twente FM
“Bewoners Rondweg kijken nu al tegen een hoge muur van staal en steen aan”

Gevoelige keuze

Mede-indiener Colin Kok van Progressief Wierden wees erop dat bij de locatie Rondweg Enter de gemeente te maken heeft met veel omwonenden. “Die kijken nu al tegen een hoge muur van staal en steen aan. De bouwgronden liggen tegen grenzen van omwonenden aan. Rondweg Enter is een gevoelige keuze. We willen kunnen stoppen als dat nodig blijkt.” Kok stelde voor omwonenden meer inspraak te geven in de plannen: “Zodat iedereen zich vanaf het begin gehoord voelt.”

“Hoe mooi zou het zijn om kleinschalige industrie in de gemeente te houden”

XL Businesspark

VVD-raadslid Anne Schasfoort-Platenkamp vroeg zich af of de wethouder contact had gezocht met omringende gemeenten, waaronder Almelo. “Hoe mooi zou het zijn om kleinschalige industrie in de gemeente te houden, maar de grote jongens de mogelijkheid te bieden naar bijvoorbeeld het XL Businesspark te verhuizen.”

Verhuizing zonnepark

Ze bracht ook de mogelijke verhuizing van het 6 jaar geleden in werking tredende zonnepark De Weuste ter sprake. “Wat blijkt nu, we hebben de grond nodig. Iets waar de VVD-fractie vooraf voor waarschuwde. Het zonnepark van 4,5 hectare moet wellicht verplaatst worden. Hoe kijkt college hiertegen aan?”

Escape inbouwen

Ook SGP-raadslid Dirco Rijnders vond dat er in de plannen voor de Rondweg een escape moet worden ingebouwd. “Op dit moment is volstrekt onduidelijk wat de financiële en maatschappelijk gevolgen zullen zijn voor het ontwikkelen van het gebied tot industrieterrein. Liever ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.”

Vervolgstappen

Wat CDA-er Henk van der Kolk en NEW-raadslid Henk Nieuwenhuis betrof zou de raad in de vervolgstappen vanzelfsprekend meegenomen worden. “Uiteindelijk beslissen we als raad of die voorkeurslocaties ook daadwerkelijk bedrijventerreinen worden”, aldus Nieuwenhuis.

Wethouder richard kortenhoeven gemeente wierden
Richard Kortenhoeven, wethouder
Beeld: Twente FM

Oordeel raad

Wethouder Kortenhoeven gaf in zijn reactie aan dat, als de plannen verder ontwikkeld worden, inwoners en marktpartijen volledig daarin worden meegenomen.

Hij benadrukte dat de raad op meerdere momenten haar oordeel kan geven. “Als de raad vanavond positief besluit, maakt het college het plan van aanpak, met daarbij het participatie en communicatieplan. Dat gaat vervolgens naar de raad, die daar haar mening over geeft. Als de raad daarmee akkoord is, gaan we verder met planvorming en dan gaan we toewerken naar het omgevingsplan. Bij het omgevingsplan komt ook de financiële onderbouwing, met alles op het gebied van infrastructuur, percelen die aangekocht moeten worden. Dat komt weer in de raad en de raad kan hier dan al dan niet mee instemmen.”

'Amendement overbodig'

Kortenhoeven concludeerde dat het amendement van de CU en de andere fracties in feite overbodig is. Na de toezeggingen van de wethouder besloten ChristenUnie, SGP, Progressief Wierden en VVD hun amendement in te trekken.

Beste oplossing

De wethouder gaf verder aan wel degelijk contact te hebben met omliggende gemeenten. “We zijn constant in gesprek, met de provincie, en ook met buurgemeente Almelo en dan komt ook XL Businesspark op tafel.” Wat zonnepark De Weuste betreft merkte hij op dat er 6 jaar geleden nog plenty grond beschikbaar was. “Nu merk je dat dit park ons in de weg ligt bij uitbreiding van industrieterrein. We zijn in gesprek met Stichting Duurzaam Wierden-Enter. We zullen samen moeten kijken wat we daar als beste oplossing kunnen realiseren.”

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.