Verkeer
Stuur appje
Zoek

Duitsland helpt een handje natuur in Dinkelland te herstellen

Duitse hulp
Onder het toeziend oog van bestuurlijk trekker wethouder Benno Brand (niet op de foto) werd de overeenkomst feestelijk ondertekend door v.l.n.r. gedeputeerde Maurits von Martels van Overijssel, burgemeester Thomas Berling van Stadt Nordhorn en de familie Raben.
Beeld: Morsink Multimedia

De gemeente Dinkelland krijgt hulp vanuit Duitsland om de natuur in het Natura 2000-gebied Bergvennen & Brecklenkampse Veld beter te herstellen. Dankzij een overeenkomst tussen de provincie Overijssel, Stadt Nordhorn en de Duitse familie Raben kan een nabijgelegen perceel landbouwgrond worden uitgeruild en veranderd in natuur. ‘Best uniek’, noemt wethouder Benno Brand de overeenkomst over deze ruilverkaveling op Duits grondgebied, waarvan de gemeente Dinkelland de vruchten plukt.

Bemiddelende rol

De wethouder benadrukt dat de gemeente Dinkelland slechts een bemiddelende rol speelde. “Aan Nederlandse kant moeten we allerlei maatregelen nemen om de natuur te herstellen in het Natura 2000 gebied. Maar als er aan Duitse zijde niets gebeurt, is de vraag hoeveel negatieve effecten heeft op dat gebied. Daarom zijn we met drie grondeigenaren in gesprek gegaan en deze overeenkomst is nu het eerste resultaat.”

Grensoverschrijdende samenwerking

Gedeputeerde Maurits von Martels over de overeenkomst: “Deze grondruil is een prachtig voorbeeld van grensoverschrijdende samenwerking met onze Duitse buren voor de versterking van onze Natura 2000-gebieden. Maar ook hoe we steeds proberen om bij het bereiken van de natuurdoelen oog te houden voor de belangen van de boeren in een gebied zodat ook zij een toekomst hebben. De grondruil met de familie Raben is daar een goed voorbeeld van.”

icon_main_info_white_glyph

Natura 2000 gebied Bergvennen & Brecklenkampse Veld ligt in de gemeente Dinkelland en grenst aan de Duitse gemeente Stadt Nordhorn. Het gebied bestaat uit vennen, bos, bijzondere heide en graslanden. Er groeien bomen zoals de eik, dennenbomen en het jeneverbesstruweel. Het gebied is te droog en de bodem te zuur. Er worden allerlei natuurmaatregelen genomen om te zorgen dat het water in het gebied blijft zodat er een goed leefgebied blijft voor zeldzame dieren, planten en bloemen. Bergvennen is ook een belangrijk gebied voor recreanten en toeristen. Over de landsgrens langs het natuurgebied loopt een fietspad. Dit fietspad wordt in het kader van het project gereconstrueerd. Hier profiteren recreanten uit Stadt Nordhorn en de gemeente Dinkelland van.

Duitse hulp Lattropse veen
Lattropse veen
Beeld: Morsink Multimedia

Alleen maar winnaars

De unieke grensoverschrijdende overeenkomst kent eigenlijk alleen maar winnaars. Zo is de kavelruil voor de familie Raben gunstig voor de bedrijfsontwikkeling omdat ze grond krijgen die dichter bij huis ligt. Stadt Nordhorn neemt het landbouwperceel over en verandert het na vijf jaar in een natuurgebied. Gedurende die vijf jaar zal Raben het perceel, met financiële steun van de provincie Overijssel, actief ‘uitmijnen’. Dit betekent dat geleidelijk aan fosfaatvoorraad uit de bodem wordt getrokken waardoor de grond weer wordt omgezet naar natuur.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.