Verkeer
Stuur appje
Zoek

Wethouder Lahdo: ‘Voor Losser heeft het geen meerwaarde om in een gezamenlijk sportbedrijf te stappen’

Zwembad Brilmansdennen
Beeld: Gemeente Losser

Eén gezamenlijk sportbedrijf voor de Noordoost Twentse gemeenten is een stap te ver. Zo blijkt uit het onderzoek van bureau Synarchis dat zij in opdracht van de gemeente Dinkelland, Losser, Tubbergen en Oldenzaal heeft uitgevoerd.

Milad Lahdo, wethouder sportaccommodaties in Losser: “Voor de gemeente Losser gaat het over zwembad Brilmansdennen. Het zwembad is onderdeel van de gemeentelijke organisatie. De klanttevredenheid is hoog. In een gezamenlijk sportbedrijf komt het zwembad juist meer op afstand van de gemeente te staan. Voor Losser heeft het dus geen meerwaarde om in een gezamenlijk sportbedrijf te stappen.”

Deelonderzoeken

In het onderzoek van Synarchis is gekeken naar de meerwaarde van een gezamenlijk sportbedrijf op het gebied van personeel, ICT, inkoop, veiligheid en kwaliteit en maatschappelijke meerwaarde. Het onderzoek is opgedeeld in 3 deelonderzoeken, waarvan het eerste deel is afgerond. Voor elke gemeente is een advies uitgebracht over deelname aan een sportbedrijf.

Complexe puzzel

Het is een complexe puzzel omdat de huidige situatie van de binnensportaccommodaties per gemeente verschillend is. Zo heeft de ene gemeente de sportaccommodaties meer op afstand door de exploitatie te laten doen door een stichting of BV en is bij de andere gemeente de exploitatie van de sportaccommodatie een onderdeel van de gemeentelijke organisatie. Door deze verschillen zijn de voor- en nadelen van één sportbedrijf voor iedere gemeente verschillend.

Niet beste oplossing

De algemene conclusie is dat het oprichten van een sportbedrijf niet wordt gezien als de beste oplossing. Met name het inleveren van de eigen identiteit, de onzekerheid van een kostenverlaging en het intensieve vervolgtraject om te komen tot een sportbedrijf, worden als nadelen gezien. Vanwege de kwetsbaarheid van Sport Oldenzaal BV is voor de gemeente Oldenzaal wel een positief advies gegeven voor het oprichten van een sportbedrijf.

Vrijblijvende samenwerking

Het onderzoek heeft alle gemeenten inzicht gegeven in de kwetsbaarheden en kansen op het gebied van bedrijfsvoering, kwaliteit en professionaliteit. De gemeenten Losser, Tubbergen en Dinkelland zien een vrijblijvende samenwerking op onderdelen nog steeds zitten. Zij verkennen daarom met elkaar op welke onderdelen dit mogelijk is. Voor Oldenzaal geldt dat zij verder kijkt naar een mogelijke samenwerking met een sportbedrijf in de regio. Ook bekijkt zij de mogelijkheden om het beheer en de exploitatie van het zwembad onder te brengen bij de gemeentelijke organisatie.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.