Verkeer
Stuur appje
Zoek

Verkeersveiligheid punt van zorg van Losserse fracties bij huisvesting vluchtelingen in hotel Dinkeloord

Hotel Dinkeloord
Beeld: Dinkeloord

Voor wethouder Milad Lahdo is het toch wel een bijzondere avond, dinsdag 9 april. Tijdens deze oordeelsvormende vergadering legt hij namens het college de raadsleden het voorstel voor om de omgevingsvergunning te verlenen, die het mogelijk maakt voor een periode van maximaal 1 jaar vluchtelingen te huisvesten in hotel Dinkeloord.

Lahdo was 6 jaar toen hij met zijn ouders naar Nederland kwam. “Ik was ook asielzoeker, en tegelijkertijd zit ik hier nu als wethouder. Voor mij is dit onderwerp extra beladen, maar ook bijzonder mooi om namens het college hierover vragen te beantwoorden.”

Vragen van fracties

En vragen zijn er deze avond, hoewel de meeste fracties de opvang in Ter Apel te hulp willen komen. Vragen over veiligheid van de vluchtelingen in verband met de drukke weg aan de ene kant en het water van de Dinkel aan de andere kant en vragen over de veiligheid en het gevoel van veiligheid van de inwoners. En vragen wat betreft de garantie dat de opvang echt voor 1 jaar is.

“Er is geen oversteek voor voetgangers, de snelheid op de N342 wordt niet teruggebracht”

Signaal uit Zwolle

“De verkeersveiligheid moet worden meegenomen in onze afweging”, benadrukt Harold Sligman van Burgerforum. “Het hotel staat aan een drukke doorgaande weg, waarbij de parallelweg aan de overkant van de straat ligt, er is geen oversteek voor voetgangers, de snelheid op de N342 wordt niet teruggebracht.” Burgerforum gaat er daarnaast van uit dat kennis van de verkeersregels bij vluchtelingen niet of nauwelijks aanwezig is. Burgerforum wil voor de besluitvormende vergadering op dinsdag 16 april, een signaal uit Zwolle dat er op dit weggedeelte verkeersveilige maatregelen getroffen worden. Ook de fracties van CDA, D66 en PvdA uiten hierover hun zorgen.

Lastige vraag

Luc Westerhof, CDA, geeft aan dat het voor hem persoonlijk een lastige vraag is. “Als Christendemocraat ben ik van mening dat ik mensen in nood geholpen moeten worden, anderzijds ben ik ook inwoner van Beuningen. Ik ken de situatie en ik spreek Beuningers die wonen in de buurt van het hotel.” Hij vraagt zich af of hotel Dinkeloord wel een geschikte plek is voor de opvang van asielzoekers: tussen een drukke weg en het riviertje de Dinkel. “Hoe kan de veiligheid gegarandeerd worden? En kan de provincie het zware landbouwverkeer, dat nu gebruik maakt van parallelweg, tussen de rotondes Denekemap en Beuningen gebruik laten maken van de provinciale weg?”

VVD tegen

Steun voor het collegevoorstel, met erkenning voor alle vragen die er zijn, komt er ook van Jolanda Wildschut-Lubben (D66) en van Bert Voerman (PvdA).
Harry Heegen (VVD) is tegen het voorstel. “Er is geen draagvlak, blijkt uit de meeste reactieformulieren. Waarmee is het college bezig als het bijna 100 vluchtelingen wil opnemen op een naar onze mening ongeschikte plek? We willen niet dat het er komt.”

Opdracht raad

Wethouder Milad Lahdo benadrukt dat afgesproken is dat de opvang voor maximaal 1 jaar is. “Het college is afhankelijk van het besluit dat de raad neemt op 16 april en is gebonden aan wat de raad ons als opdracht meegeeft."

Borden

Lahdo overlegt met de provincie Overijssel over de verkeersveiligheid van de N342. “We kijken wat de mogelijkheden zijn; het college gaat zich daar maximaal voor inzetten.” In elk geval komen er borden te staan die het verkeer waarschuwen voor voetgangers op de rijbaan.

Overleg buurtbewoners

De vragen van fracties over het al dan niet sluiten van hekken rond het terrein, onder andere hekken die de toegang tot de Dinkel blokkeren, wil Lahdo inbrengen in een overleg met de buurtbewoners. “Zij kennen de omgeving het best en in overleg met hen kunnen we tot de beste oplossingen komen.”

Veiligheidsplan

Dan is er de veiligheid van de inwoners. “We zijn gastvrij maar we zijn niet naïef. De veiligheid van onze inwoners in Beuningen moet geborgd zijn. We maken daar ook afspraken over met het COA en dat nemen we ook op in de bestuursovereenkomst. Er komt ook een veiligheidsplan. Er is 24/7 beveiliging aanwezig. Medewerkers van het COA zijn 7 dagen per week aanwezig”, aldus de wethouder. Hij wees op eerdere opvang van asielzoekers in Losser. “0 incidenten, 0 problemen. Dat is geen garantie voor hotel Dinkeloord, maar wel een belangrijk gegeven waardoor we met vertrouwen dit voorstel voorleggen.”

Bindend advies

Op 16 april geeft de gemeenteraad een bindend advies of de vergunning kan worden verleend. Als de gemeenteraad positief besluit, kan de opvang daarna snel van start.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.