Verkeer
Stuur appje
Zoek

Politiek trapt op de rem voor toekomstbestendig stadhuis Oldenzaal

Toekomst stadhuis
De politiek in Oldenzaal wil de definitieve keuze over wat er met het stadhuis moet gebeuren nog even voor zich uit schuiven.
Beeld: Twente FM

“Waarom deze haast? De keuze die we moeten maken komt te vroeg. Dit gaat ons echt te snel.” Het was Noes Nevels (VVD) die tijdens het Politiek Forum over de toekomst van het stadhuis in Oldenzaal het spel op de wagen bracht. Vrijwel alle fracties sloten zich – in soortgelijke bewoordingen – aan bij de ‘keuzestress’ van de VVD over de voorliggende scenario’s voor een duurzaam en toekomstbestendig stadhuis.

Drie scenario’s

Op verzoek van de gemeenteraad (!) zijn bestuurlijk en ambtelijk 3 scenario’s uitgewerkt: 1. Verkoop van het huidige stadhuis en complete nieuwbouw elders in de stad (Jufferbeek-Noord) 2. ‘Ombouw’ van het stadhuis tot ‘Huis van de Stad’ waarin ook het Sociaal Plein als belangrijkste partner een plek heeft 3. Het stadhuis kleiner maken om plek te creëren voor stadsappartementen.

Goedkoop is duurkoop

Naast deze drie scenario’s is – met potlood – nog een vierde optie uitgewerkt: restyling van het stadhuis. Veruit het goedkoopste scenario, dat feitelijk niet veel meer behelst dan de uitvoering van toch al noodzakelijk (achterstallig) onderhoud. Hier zou goedkoop wel eens duurkoop kunnen betekenen volgens portefeuillehouder burgemeester Patrick Welman. Immers, de kosten voor de op termijn onvermijdelijke echte verduurzaming van het gebouw komen bovenop de investering die nu wordt gedaan.

Voorkeur ‘Huis van de Stad’

Bij de presentatie van de drie scenario’s tijdens het Politiek Forum werd duidelijk dat bestuurlijk en ambtelijk de voorkeur uitgaat naar de variant ‘Huis van de Stad’, met daarin een belangrijke plek voor het Sociaal Plein. Precies daarover, echter, leven ook grote twijfels bij de politiek. Zo vroeg Noes Nevels (VVD) zich af: “Willen we eigenlijk wel zo’n groot Sociaal Plein? Moeten we niet naar meer wijkgericht werken?”

Losser als voorbeeld

Onder anderen Hennie Maartens (CDA) haakte daar op in. Hij haalde als voorbeeld het stadhuis in Losser aan, waarin volgens hem 13 partners, waaronder de bibliotheek, onderdak hebben gevonden. “Dat gaan we in Oldenzaal bij lange na niet redden. Hier is alleen een slap aftreksel van ’t Lossers Hoes mogelijk.” Maartens vroeg zich af hoe groot het Sociaal Plein – waarover bezoekers naar zijn zeggen niet zo tevreden zijn – moet worden.

‘Hoe leggen we dit uit?’

Belangrijk punt bij alle raadsfracties om de keuze voor een van de scenario’s nog even voor zich uit te schuiven, zijn de financiële consequenties. Er is sowieso veel geld gemoeid met welk scenario dan ook. Tegelijkertijd pakken zich donkere financiële wolken samen boven de gemeente, die onontkoombaar tot bezuinigingen zullen leiden. Voor Nick Kramer (PvdA) aanleiding de ‘hulpvraag’ te stellen. “Hoe leggen we dit uit aan onze inwoners?”

Energie vliegt het dak uit

Voor die vraag liep portefeuillehouder Welman niet weg. “Met dit verhaal wil ik best naar de Oldenzalers toe. Daar sta ik voor!” De noodzaak om het stadhuis in alle opzichten toekomstbestendig te maken staat voor hem buiten kijf. Zo moet er hoe dan ook dringend iets gebeuren met het dak. “De energie vliegt nu het dak uit, maar ook uit de gevel.”

Werk met werk maken

Welman legde nog eens uit dat het college graag ‘werk met werk’ wil maken. Met andere woorden: Als we dan toch bezig moeten met (achterstallig) onderhoud, laten we het dan meteen goed doen en er een stadhuis van maken dat voldoet aan de duurzaamheidseisen. Een stadhuis, bovendien, dat toegankelijk is voor het publiek, waarin de dienstverlening optimaal is en het voor ambtenaren prettig en efficiënt werken is.

Nood is – letterlijk - hoog

Hoewel de nood hoog is – volgens de portefeuillehouder komt de urinegeur je tegemoet in de fietsenkelder – toonde Patrick Welman zich bereid tegemoet te komen aan de vraag vanuit de politiek om de keuze voor een van de scenario’s iets vooruit te schuiven. Afgesproken werd om bij de behandeling van de Kadernota in de zomer in elk geval een ‘flink bedrag’ op te nemen voor een toekomstbestendig stadhuis. En pas later de keuze te maken hoe dat er dan precies uit moet komen te zien. Intussen wil de politiek op korte termijn nog wel ‘met de benen op tafel’ de verschillende scenario’s bespreken met gemeentebestuur en ambtenarij.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.