Verkeer
Stuur appje
Zoek

Raad Losser: ‘Overeenkomst COA pas tekenen als er akkoord is over te nemen verkeersmaatregelen’

Milad Lahdo
Milad Lahdo, wethouder gemeente Losser
Beeld: Eigen foto

De raad van de gemeente Losser stemde dinsdagavond in meerderheid voor de omgevingsvergunning die het mogelijk maakt om voor maximaal 1 jaar maximaal 94 vluchtelingen te herbergen in hotel Dinkeloord in Beuningen. Voorwaarde is dat de vergunning pas verleend wordt nadat met het COA een bestuursovereenkomst is gesloten, waarin ook door de raad ingebrachte items bevestigd worden. De fractie van de VVD stemde tegen.

De gemeente Losser wil een bijdrage leveren aan de maatschappelijke behoefte om vluchtelingen tijdelijk op te vangen. Maar wel onder bepaalde voorwaarden, waaronder strakke afspraken met het COA, een veilige verkeerssituatie die meer inhoudt dan de toezegging van de provincie om waarschuwingsborden te plaatsen, een evaluatie door een direct betrokken overleggroep en een oproep van het Lossers college richting Den Haag om te pleiten voor een herziening van het landelijk en zo mogelijk Europees opvangbeleid: wel vluchtelingen in nood opvangen, maar geen mensen uit veilige landen of uitgeprocedeerde mensen uit andere Europese landen.

Veilige haven

Het CDA komt, samen met Burgerforum en VVD, met een motie voor een oproep aan de landelijke regering om de asielstroom te beperken. Fractievoorzitter Paul Elferink benadrukt het verlenen van hulp aan mensen in nood. “Het is van essentieel belang dat we een veilige haven bieden in tijden van crisis”, aldus de CDA-er.

Paul Elferink
Paul Elferink, fractievoorzitter CDA
Beeld: Gemeente Losser

Herziening landelijk opvangbeleid

Hij wil dat het college, namens de gemeente Losser, een duidelijk signaal afgeeft aan de informateurs en de Tweede Kamerfracties waarin wordt benadrukt dat het huidige beleid van het COA, met betrekking tot de opvang van asielzoekers uit veilige landen en de uitgeprocedeerde personen in de buurlanden, die in Nederland wederom asiel aanvragen, tekortschiet. “Dat legt een onevenredige druk op de veiligheid, het welzijn en de leefbaarheid in lokale gemeenschappen, zoals de onze. We pleiten voor een herziening van het landelijk opvangbeleid.”

Kwalijke uitspraak

“Hier pleit de Tweede Kamerfractie van D66 al jarenlang voor”, reageert Ronald Ringenoldus (D66). Vandaar dat hij het niet nodig vindt om als D66 deze motie te steunen. Andre Nijhuis (PvdA) stoort er zich dat het lijkt of het de schuld is van asielzoekers dat veiligheid, welzijn en leefbaarheid in dorpen gevaar lopen. “Dat vind ik een kwalijke uitspraak.” De fracties van PvdA en D66 stemmen tegen deze motie.
Wethouder Milad Lahdo zegt toe de boodschap van de raadsmeerderheid aan de formateurs en fracties over te brengen.

Evaluatie

In een tweede motie wordt het college meegegeven in de bestuursovereenkomst afspraken vast te leggen, onder andere over de tijd van de opvang en het aantal asielzoekers. Een opvang van 6 maanden, en na een positieve evaluatie een verlenging van nog eens 6 maanden.
Andre Nijhuis (PvdA) vraagt zich af wanneer je een positieve evaluatie hebt, en wie er evalueert. “We vinden verkeersveiligheid heel belangrijk; het gaat om provinciale weg, zit de provincie dan niet bij die evaluatie? Zijn de toezeggingen van de gedeputeerde over te nemen maatregelen voldoende?”

Gezamenlijke partijen

Gerry Waanders (CDA) gaat daarin mee. “We willen er met enige zekerheid op aandringen dat die verkeersmaatregelen ook worden uitgevoerd. Het is aan het college en aan het COA om de provincie daadwerkelijk zover te krijgen om met een uitgewerkt plan te komen.” Een ‘positieve evaluatie’ vindt ook Waanders een tikkeltje willekeurig. “Wat we willen is dat er een zodanige situatie gecreëerd wordt dat mensen het gevoel hebben, op basis van een evaluatie, met voldoende vertrouwen de volgende 6 maanden in te kunnen gaan. Die evaluatie wordt niet door 1 partij, maar door de gezamenlijke betrokken partijen uitgevoerd.”

Schorsing

Na een schorsing wordt ook de provincie, als wegbeheerder, als deelnemer toegevoegd aan dat overleg, waar ook COA, gemeente en een afvaardiging van omwonenden deel van uit gaan maken.

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid blijft een hot item. De gedeputeerde van de provincie mailde vandaag, dinsdag 16 april, dat de provincie, samen met de gemeente en het COA, tot aanvullende maatregelen gaat komen. “De gedeputeerde zegde ook toe dat hij graag in contact blijft om op basis van concrete ervaringen tijdens het verblijf van de groep eventueel nadere maatregelen te treffen. Als deze mail niet was gekomen, hadden wij niet ingestemd”, benadrukt Harold Sligman (Burgerforum). De fractie voegde haar eigen motie over verkeersveiligheid samen met die van het CDA.

Unaniem aangenomen

De motie draagt het college op om de bestuursovereenkomst pas te tekenen als er overeenstemming is over de te nemen verkeersmaatregelen en wordt unaniem aangenomen. De VVD is dan wel niet voor het raadsvoorstel dat de komst van vluchtelingen mogelijk maakt, maar wel voor deze motie. “Als het er dan toch komt, kun je het maar beter goed doen”, aldus Harry Heegen. De VVD-fractie gaat het vooral om de periode en het aantal vluchtelingen.

Tweemaandelijkse evaluatie

Wethouder Lahdo gaat zich maximaal inzetten voor de opdracht vanuit de raad. Er wordt een overlegplatform ingesteld. De wethouder geeft aan dat hij het voornemen heeft om de bestuursovereenkomst tweemaandelijks te evalueren. “Ik verwacht van het COA dat het college geïnformeerd wordt. En buiten dat, mochten er zaken zijn rondom veiligheid, dan wil ik niet wachten op de tweemaandelijkse evaluatie, dan wil ik diezelfde dag nog geïnformeerd worden.”

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.