Verkeer
Stuur appje
Zoek

Het gaat goed met stadstheater in Oldenzaal, toch is financiële situatie 'nijpend'

De Bond Oldenzaal Directeur 20240419
De nijpende financiële en personele situatie heeft Freek Engelbarts er niet van weerhouden als directeur-bestuurder in te stappen bij Stadstheater De Bond.
Beeld: Leon de Man / Stadstheater De Bond

Hoewel het in veel opzichten goed gaat met Stadstheater De Bond in Oldenzaal, dreigt er voor dit jaar een exploitatietekort van € 74.000,-. Een tekort, dat niet meer uit eigen middelen kan worden afgedekt omdat de rek er in financiële en personele zin volledig uit is. Stichtingsbestuur en directeur-bestuurder Freek Engelbart hebben daarom aangeklopt bij de gemeente voor een structurele verhoging van de subsidie vanaf 2025, die met terugwerkende kracht ook het tekort over dit jaar moet opvangen.

Financiële situatie ‘nijpend’

Het college staat daar niet onwelwillend tegenover omdat niet alleen de financiële situatie als ‘nijpend’ wordt erkend, maar het stadstheater ook als een ‘belangrijke schakel in onze lokale culturele infrastructuur’ op waarde wordt geschat. Hoewel er ook voor de gemeente zorgelijke financiële tijden aanbreken, wordt de gemeenteraad nu voorgesteld om bij de integrale afweging in de Kadernota 2025 (in mei) een structurele verhoging van de subsidie voor De Bond ‘mee te nemen’. Met in het verlengde daarvan een incidentele subsidie met terugwerkende kracht voor dit jaar.

Verdere inkrimping niet mogelijk

Stadstheater De Bond doet het volgens het college goed met gemiddeld 265 voorstellingen en educatieve activiteiten per jaar, ruim 36.000 bezoekers en een gemiddelde bezetting van 65 procent per voorstelling. Naast de eigen programmering biedt De Bond ook ruimte aan het Filmhuis, repetities, netwerkbijeenkomsten en schoolbezoeken. Het gemeentebestuur erkent ook dat er door het stichtingsbestuur serieus werk wordt gemaakt van een efficiënte bedrijfsvoering en dat – nadat in 2020 al een reorganisatie is doorgevoerd – verdere inkrimping niet meer mogelijk is.

Nieuwe directeur De Bond
Lees ook
Freek Engelbarts nieuwe directeur Stadstheater De Bond in Oldenzaal

Klein team kwetsbaar

Dat laatste wordt door de kersverse directeur-bestuurder Freek Engelbarts (34) onderstreept. Hij voert sinds 1 maart 32 uur per week het uit 5 fte’s bestaande professionele team, plus de ongeveer 60 vrijwilligers aan. Engelbart: “Met 7 professionele krachten, deels parttime, hebben we na de reorganisatie in 2020 een heel klein team overgehouden. Daarmee zitten we echt wel aan de grens, want zo’n klein team is natuurlijk ook heel kwetsbaar.”

“Ik hou wel van een uitdaging”

De nijpende financiële en personele situatie weerhield Freek Engelbarts er naar eigen zeggen niet van om als directeur-bestuurder in te stappen bij het stadstheater. Integendeel. “Ik hou wel van een uitdaging. Het voordeel van deze situatie is dat ik meteen goede contacten heb kunnen opbouwen met de gemeente.”

De Bond voelt als thuiskomen

Hoewel Engelbarts nog maar anderhalve maand in functie is, voelt hij zich al helemaal op z’n plek in het stadstheater. “Ik woon zelf in Oldenzaal en De Bond voelt als thuiskomen. Dat is echt zo. Ik vind De Bond een van de mooiste theaters van Nederland. Dat heeft vooral ook te maken met de gastvrijheid, die je er als bezoeker ervaart. Mede dankzij onze vrijwilligers.”

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.