Verkeer
Stuur appje
Zoek

Gemeente Wierden ziet geen ruimte voor grootschalige windenergie

De provincie Overijssel heeft de gemeente Wierden geïnformeerd over het proces van het opstellen van programmeringsafspraken voor windenergie. Deze afspraken zijn bedoeld om de maxima aan geproduceerde energie per deelgebied vast te leggen en om de mogelijkheid te bieden om gebieden gefaseerd open te stellen voor initiatieven die zich melden.

Hoewel de provincie Wierden vrijwel volledig als zoekgebied bestempelt, ontbreekt de argumentatie hiervoor. Dit wordt bevestigd door de commissie MER die door de Provincie is aangesteld.

Wethouder Kortenhoeven: "Na zorgvuldige overweging en een technische ecologische verkenning door Witteveen & Bos, hebben we als gemeente Wierden de conclusie getrokken dat er geen ruimte is voor grootschalige windenergie in de gemeente."

De gemeenteraad heeft op 18 december 2023 besloten geen zoekgebieden aan te wijzen, waardoor het college geen mogelijkheid ziet om programmeringsafspraken op te stellen. Een definitief besluit zal worden genomen door de gemeenteraad op 14 mei 2024.

Ondertussen heeft de provincie Overijssel een aanvraag ontvangen voor het initiatief van een Windpark in Daarle. Het plan omvat 5 tot 7 windturbines ten westen van de N751, in het gebied van de Loomsweg, Bruineveldweg en de Piksenweg (Hellendoorn).

Brief aan provincie

Wethouder Kortenhoeven: “In een brief aan de provicie hebben we onze bezorgdheid geuit over het besluit van de provincie om de projectbesluitprocedure voor Windpark Daarle te starten zonder een formele aanvraag. We zijn van mening dat de voorgestelde locatie niet geschikt is voor windturbines ondanks dat het binnen een provinciaal voorkeurs gebied valt."

Om zichtbaar te maken wat de impact van het mogelijk is, heeft de gemeente Wierden een visualisatie gemaakt met vijf windturbines van elk 280 meter hoog nabij de kern van Hoge Hexel. Deze fictieve windturbines in Hoge Hexel kunnen bekeken worden op de website van de gemeente Wierden.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.