Verkeer
Stuur appje
Zoek
In samenwerking met
1Twente logo

Deze tien Enschedeërs zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Enschede heeft er tien nieuwe leden in de Orde van Oranje-Nassau bij. Net als elk jaar zijn ook vrijdag weer Enschedeërs onderscheiden tijdens de Lintjesregen. Burgemeester Roelof Bleker deelde de lintjes uit in het stadhuis. De gelauwerden kregen het ereteken opgespeld omdat ze iets hebben betekend voor Nederland.

Dit jaar ontvangen tien inwoners van Enschede een koninklijk schouderklopje. Eén onderscheiding is om gezondheidsredenen eerder uitgereikt. Hieronder zijn alle decorandi met hun verdiensten op een rij gezet.

Nico Alink

Nico Alink doet al sinds de jaren tachtig vrijwilligerswerk in Enschede. Hij was veertig jaar betrokken bij de (inmiddels opgeheven) Zanggroep St Joseph, waarvan twee jaar als voorzitter. Ook elders had hij bestuurlijke functies. Bij Parochiële Caritas Instelling St. Jacobus de meerdere acht jaar lang. En sinds 2011 bij Diaconaal Platform Enschede, waar hij medeoprichter is van het Noodfonds. Ook was hij betrokken bij de totstandkoming van zogeheten begaafdheidsprofielschool en sinds 2007 betrokken bij de vereniging van die scholen, die zich kenmerken door hoogwaardig onderwijs en begeleiding aan hoogbegaafde leerlingen. Tevens is hij secretaris van de Stichting Concordia, een fonds dat hulp verleent aan mensen in moeilijke situaties en van de Larinkstichting in Enschede. Tot slot is hij vanaf 2018 bemiddelaar bij de Buurtbemiddeling Enschede. Voor zijn lange lijst aan vrijwilligerswerk is hij uitgeroepen tot Lid in de Ordje van Oranje-Nassau.

Nico Alink lid in de orde van oranje nassau
Beeld: Kaya Minnegal | 1Twente

Lone Andreasen

“Welkommen til Radhuset, mevrouw Andreasen!" Zo begint de burgemeester zijn speech over de Deense Lone Andreasen die sinds 1976 in Enschede woont. Ze werkt sinds de jaren '90 als vrijwilliger bij Speeltuin de Wester. Jarenlang begeleidde ze daar een knutselclubje op de woensdagmiddag. Dat doet ze nog altijd op wekelijkse basis. Bovendien zorgt ze dat de bingomiddagen en -avonden op rolletjes lopen. Maar kinderen zijn niet de enige doelgroep waarvoor Andreasen aandacht heeft, ook de ouderen. Sinds het begin van dit millenium organiseert ze iedere vrijdagochtend een creatieve activiteit bij woonzorgcentrum Livio Twekkelerveld. Ze is altijd bereid om te helpen daar waar handen te kort komen of het nu gaat om bingoavonden, kerstmarkten of uitstapjes. Vanwege haar inspanning voor de samenleving is ze nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Lone Andreasen lid in de orde van oranje nassau
Beeld: Kaya Minnegal | 1Twente

Janny Verreijt-Beekmens

Janny Verreijt-Beekmens heeft bijna alle functies bij de Enschedese korfbalvereniging DOS-WK gehad. Ze is een waar clubicoon. In haar veertig jarige loopbaan bij de korfballers was ze jeugdtrainster, lid van het jeugdbestuur, redactielid, wedstrijdsecretaris, keukenploeg en betrokken bij allerlei activiteiten. Ze was ook mede initiatiefnemer van het G-Korfbal. Nu is ze weer jeugdtrainster. Omdat ze zoveel heeft betekend voor de korfbalvereniging is ze benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Janny Verreijt Beekmenslid in de orde van oranje nassau
Beeld: Kaya Minnegal | 1Twente

Gerrit van den Bergh

Vanaf de jaren tachtig is Gerrit van den Bergh al vrijwilliger bij meerdere organisaties. Hij begon bij het inmiddels opgeheven Enschedees mannenkoor, hier was hij van 1980 tot 2013 voorzitter. De voorzittershamer bleek hem in de smaak te vallen, want van 1983 tot 2013 was hij leidsman van Veilig Verkeer Nederland afdeling Enschede. Die club initieerde activiteiten om de verkeersveiligheid te verbeteren, zoals de jaarlijkse caravankeuring en de jaarlijkse verlichtingscontrole, het verkeersexamen voor basisscholen en de rijvaardigheidstest voor ouderen. Gerrit van den Bergh is sinds eind jaren '90 voorzitter bij de Vereniging van Eigenaren Hessenhof. Vanwege zijn vele jaren vrijwilligerswerk is hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Gerrit van den Bergh lid in de orde van oranje nassau
Beeld: Kaya Minnegal | 1Twente

Marianne Kuipers

Marianne Kuipers is medeoprichter, secretaris en voorzitter van de Vereniging van Eigenaren Appartementencomplex Quatre Mains sinds 1998. Bovendien is ze vrijwilliger, medeoprichter en spin in het web van het MST-museum, dat in 2008 officieel geopend is. Noaberkracht lijkt haar in het bloed te zitten; sinds 2016 is ze voorzitter van De Zonnebloem afdeling Enschede Oost. Voor het werk dat Kuipers deed, is ze benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Marianne Kuipers lid in de orde van oranje nassau
Beeld: Kaya Minnegal | 1Twente

Joop Kwakman

De Toneelvereniging De Rommelpot Losser en Joop Kwakman zijn onafscheidelijk. Hij is hier ruim veertig jaar vrijwilliger geweest. Daarnaast is hij de medeoprichter en secretaris van de werkgroep Historische Kring Glanerbrug vanaf 2006. Met de kring maakte hij verschillende publicaties. ‘Vooruit nog ééntje dan’, ‘Stilzwijgend’ en ‘Opstaan ’t is oorlog’ geven de lezers een mooi beeld van een stuk geschiedenis van Glanerbrug. Medio november verschijnt een vierde publicatie 'Vlakbij tot Internet'. Voor zijn verdiensten is hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Joop Kwakman lid in de orde van oranje nassau
Beeld: Kaya Minnegal | 1Twente

Marja Minderman

Marja Minderman haar passie ligt bij de dans. En dan voornamelijk de volksdans. Ze zet zich hier al meer dan veertig jaar voor in bij verschillende organisaties. Zo is ze bezig met volksdans bij Meer Bewegen voor Ouderen. En bij Stichting Dansberaad Overijssel organiseerde ze tot 2014 de jaarlijkse kampeerweekenden met veel (volk)dans. Nog steeds verricht ze er hand- en spandiensten. Verder is ze al vanaf 1980 vrijwilliger bij en voorzitter (2018-heden) van de Stichting Nevofoon, die (volks)dansmuziek uitgeeft en verkoopt. Vanaf datzelfde jaar is ze vrijwilliger bij en voorzitter (1980-2013) van het Internationale Senioren Danscongres. Vanwege haar enorme betrokkenheid bij de volksdanswereld is ze benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Marja Minderman lid in de orde van oranje nassau
Beeld: Kaya Minnegal | 1Twente

Robert Sanders

Robert Sanders zet zich in voor de plek waar hij vroeger zelf speelde, vijftig jaar geleden: speeltuin Stevenfenne in Enschede. Hij is medeorganisator van activiteiten in de speeltuin en wijk. Hij werkt mee aan collectes, het inzamelen van oud papier, onderhoudswerkzaamheden en hand-en-spandiensten. Voor zijn werk rondom de speeltuin is hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Robert Sanders lid in de orde van oranje nassau
Beeld: Kaya Minnegal | 1Twente

Neeltje Eggert-Vlaanderen

Glanerbrug geniet al meer dan dertig jaar van het vrijwilligerswerk dat Neeltje Eggert-Vlaanderen doet. Ze is bijvoorbeeld kerkrentmeester, diaken en het aanspreekpunt bij uitvaarten voor de Protestantse gemeente Glanerbrug. Maar daar blijft het niet bij. Ze wast namelijk al lange tijd de tenues van de teams van SV Sportlust. Ook is ze al jaren lid van het 4-en-5-mei-comité in het dorp. Daarnaast verricht ze hand- en spandiensten voor de Muziekvereniging Wilhelmina in Glanerbrug. Voor haar inzet is ze benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Neeltje Eggert Vlaanderen Nee lid in de orde van oranje nassau
Beeld: Kaya Minnegal | 1Twente

Gerhard Dickman

De schietvereniging van Enschede en Lonneker speelt al lange tijd een rol in het leven van Gerhard Dickman. Hij is er meer dan vijftig jaar vrijwilliger. Zo was hij lid van het onderhoudsteam, realiseerde hij nieuwe schietbanen en hielp hij met de verbouwing van de kantine. Ook in de schietlessen speelde hij een rol, als coördinator en onbezoldigd schietinstructeur. Bovendien was hij als vrijwilliger ruim twintig jaar betrokken bij de schietvereniging SDVV Almelo. Dickman kreeg zijn lintje om gezondheidsredenen al eerder dan de rest. Voor zijn werk voor de schietverenigingen is hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.