Verkeer
Stuur appje
Zoek

Politiek in Oldenzaal en Dinkelland roept met motie op tot meer geld voor Nedersaksisch

Henk Winkelhuis WG Benny Tijkotte LD
Beeld: WG Oldenzaal / Lokaal Dinkelland

De fracties van WG (in Oldenzaal) en Lokaal Dinkelland (in Dinkelland) hebben deze week in een motie het kabinet opgeroepen een extra jaarlijkse bijdrage van €500.000,- beschikbaar te stellen voor het behouden en bevorderen van het Nedersaksisch. Met dit geld zou de provincie Overijssel in Salland en Twente een meldpunt moeten realiseren, waar initiatieven voor het behouden en bevorderen van de Sallandse en Twentse taal ingediend kunnen worden.

18 Miljoen voor het Fries

De motie werd tijdens de raadsvergaderingen van Oldenzaal en Dinkelland ingediend en toegelicht – vanzölf in de Tweantse sproak – door respectievelijk Henk Winkelhuis (WG) en Bennie Tijkotte (Lokaal Dinkelland). Uit die toelichting bleek dat de 18 miljoen, die minister Hugo de Jonge onlangs ter beschikking stelde voor het bevorderen van de Friese taal, de aanleiding vormde voor de motie.

‘Spieker op zien kop’

Bij die gelegenheid wees de minister er op dat het belangrijk is voor bijvoorbeeld beveiligers of verzorgenden om in mensen in hun eigen taal te kunnen aanspreken. “n Spieker op zien kop”, volgens Winkelhuis en Tijkotte. Fijntjes wezen beiden er op dat er ongeveer 450.000 mensen Fries spreken, terwijl maar liefst 1,6 miljoen mensen zich van het Nedersaksisch bedienen. Met het Nedersaksisch kun je volgens hen niet alleen in grote delen van noordoost Nederland terecht, maar ook ver over de landsgrenzen, tot aan Denemarken, Polen, Estland, Letland en Litouwen toe.

Convenant Nedersaksich

De motie kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Deze week wordt in Den Haag het zevende evaluatierapport van het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden besproken. Op basis van dat handvest werd in 2018 een convenant gesloten tussen Rijksoverheid en onder andere provincie Overijssel, waarin het Nedersaksisch wordt erkend als een belangrijk, volwaardig en zelfstandig onderdeel van de taalsystematiek in Nederland. Bovendien, dat overheden in het Nedersaksische deel van het land zich sterk moeten maken en samenwerken om het Nedersaksisch te behouden en te bevorderen.

Motie unaniem aangenomen

Mooie woorden, vinden Winkelhuis en Tijkotte. “Mer met mooie weur he’j nog gen kleur.” Beiden gunnen de Friezen hun miljoenen, maar vinden toch dat er ook wel wat meer geld naar ‘Zwolle’ mag voor het bevorderen van het Nedersaksisch. Omdat ‘Zwolle’ (lees: de provincie) voor Twentenaren wat ver is, wordt er in de motie gepleit voor een meldpunt zowel in Twente als in Salland. De motie werd door beide gemeenteraden unaniem aangenomen, waarmee een krachtig en eendrachtig signaal werd afgegeven richting Zwolle en Den Haag.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.