Verkeer
Stuur appje
Zoek
In samenwerking met
1Twente logo

Hengelo's elftal koninklijk onderscheiden; liefst zeven Ridders en één powervrouw

Maar liefst elf Hengeloërs - een record volgens burgemeester Sander Schelberg - zijn vandaag koninklijk onderscheiden. Ook de verhouding Ridder in de Orde van Oranje Nassau/Lid in Orde van Oranje Nassau is opvallend: liefst zeven zijn er 'geridderd'. Minder positief is het aantal vrouwen: slechts één. Bekende namen zijn: André Aansorgh, Henk Dassen en Frans Kattenpoel.

De afgelopen zes jaar schommelde het aantal geridderden tussen de vijf en de negen. Boven de tien komen we in Hengelo zelden. Wat dat zegt? Dat een aantal mensen zich heel sterk heeft gemaakt voor het in het zonnetje zetten van hun familielid, bekende, mede-organisator en/of mede-verenigingslid.

“Ik kwam voor hem en hij kwam voor mij, bleek dat we allebei geridderd werden!”

"Er is de afgelopen dagen weer heel wat afgelogen in Hengelo", vertelt de burgemeester aan de honderden gasten in de Stadhuishal. "Er moesten immers nogal wat geheimen bewaard worden. Maar gelukkig is vandaag pastoor Jurgen Jansen van de partij, dus mensen die dat willen kunnen ter plekke bij hem op biecht gaan.

Deze elf Hengeloërs hebben zich al jaren op vrijwillige basis ingezet voor de maatschappij en kregen uit handen van burgemeester Sander Schelberg de versierselen uitgereikt. Dit zijn de Ridders in de Orde van Oranje Nassau:

André Aansorgh

André Aansorgh (74) zou je de burgemeester van De Nijverheid kunnen noemen. Aansorgh heeft zich vele jaren ingezet voor diverse verenigingen in deze wijk en in Hengelo. Onder zijn aansturing werden in de Nijverheid de speeltuinen opgeknapt en paden opgeknapt. Hij was nauw betrokken bij de oprichting van Ookbions, de huurdersorganisatie van Welbions en jarenlang bestuurslid van die club.

240426 andre aansorgh FRANKLIN 1 TWENTE
André Aansorgh
Beeld: 1TWENTE

Paul Bonenkamp

Paul Bonenkamp (76) was van 1975 tot 2022 voorzitter en zanger bij Cantorij St. Lambertus. Altijd vol passie en liefde voor kerkmuziek en specifiek voor de Gregoriaanse muziek. Vanaf 2002 is hij dirigent van het Schola Cantorum van de St. Lambertusbasiliek. Hij geeft rondleidingen in de Lambertusbasiliek en is voorzitter van de Basiliekraad. Van 1990 tot 2018 was Bonenkamp voorzitter van de vereniging van particuliere peuterspeelzalen en begeleidde er diverse reorganisaties.

240426 paul bonenkamp FRANKLIN 1 TWENTE
Paul Bonenkamp
Beeld: 1TWENTE

Hans van Dam

Hans van Dam (78) was erg belangrijk voor de restauratie van het orgel van de Lambertusbasiliek. De hiervoor in 2002 opgericht stichting zamelde dankzij zijn onvermoeibare inzet 200.000 euro in voor de restauratie die in 2014 voltooid werd. Verder is Van Dam voorzitter van bridgeclub NRBC OpenKaart, BridgeStad Hengelo Borne en de Bridge Bond District Hengelo. Hij was bestuurslid van de Stichting Orgelconcerten Hengelo en vanaf 2013 als secretaris betrokken bij het opzetten van Koorschool Lambertus Hengelo. En vanaf 2016 is Hans van Dam voorzitter van Veilig Verkeer Nederland afdeling Hengelo of zoals burgemeester Sander Schelberg hem noemt: 'de onderwethouder verkeer'.

240426 hans van dam FRANKLIN 1 TWENTE
Hans van Dam
Beeld: 1TWENTE

Henk Dassen

Henk Dassen (72) was in 2007 initiatiefnemer van De Slinger Hengelo. Met name het werven en binden van bedrijven en instellingen als partner van de Slinger is van groot belang geweest. Van 2010 tot 2016 was hij voorzitter van de Stichting Centrummanagement Hengelo. Hij speelde een cruciale rol bij het versterken van de Bedrijf Investering Zone (BIZ) en de oprichting van Centrummanagement Hengelo. Dassen speelde vijf jaar lang een sleutelrol bij het herstel van de Stichting Wens Ambulance Oost-Nederland na een brand, leidend tot de verhuizing naar Hengelo.

240426 henk dassen FRANKLIN 1 TWENTE
Henk Dassen
Beeld: 1TWENTE

Wim Langenkamp

Wim Langenkamp (76) is voorzitter van het Programma Beleidsbepalend Orgaan van de Stichting Lokale Omroep Hengelo, nu bekend als 1Twente Hengelo. Hij is al veertig jaar vakbondsvrijwilliger van de FNV en haar rechtsvoorgangers. Tal van fusies maakte hij mee, zoals op 1 januari 2015 de samensmelting van Abvakabo FNV, FNV Bondgenoten, FNV Bouw, FNV Sport en de FNV Vakcentrale tot een ongedeelde FNV. Ook na zijn pensionering zet hij zich nog steeds in voor het lokale vakbondswerk. Vanaf 2018 is hij voorzitter van de locatie Natuurvriendenhuis Krikkenhaar van het NIVON.

240426 wim langenkamp FRANKLIN 1 TWENTE
Wim Langenkamp
Beeld: 1TWENTE

Wim Morskieft

Wim Morskieft (57) is al dertig jaar nauw betrokken bij Touwtrekvereniging Oele. Vele functies heeft hij daar bekleed en hij is nog steeds actief. Als teamleider, jeugdtrainer, kledingbeheerder, beheerder van accommodatie en materialen en hij verricht hand- en spandiensten voor andere organisaties, zoals bij de School- en Volksfeesten in Oele en bij de Pinksterfeesten Beckum. Vanaf 2009 is hij bondscoach/trainer van het Nationaal jeugd- en volwassenenteam. Daarnaast verricht hij verschillende taken voor de Nederlandse Touwtrekbond.

240426 wim morskieft FRANKLIN 1 TWENTE
Wim Morskieft
Beeld: 1TWENTE

Frans Veltkamp

Frans Veltkamp (72) heeft de afgelopen veertig jaar tal van vrijwilligersfuncties bekleed in zowel de schaaksport als de volleybalsport. Hij organiseerde in de jaren ‘80 en ‘90 namens volleybalvereniging RVM het Hasseler Es Mixed Volleybaltoernooi en verzorgde de wedstrijdleiding. Hij nam binnen de club het initiatief tot het spelen van toernooien in binnen- en buitenland. Vanaf 1992 tot 2014 was hij competitieleider van de NeVoBo recreanten competitie Regio Oost. Momenteel is Frans Veltkamp bestuurslid en secretaris van de mede door hem in 2014 opgerichte Schaakvereniging Borne.

240426 frans veltkamp FRANKLIN 1 TWENTE
Frans Veltkamp
Beeld: 1TWENTE

De volgende personen mogen zich vanaf vandaag Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen:

Bert Bril

Oud-basisschooldirecteur Bert Bril (74) vervult al tientallen jaren taken bij de Protestantse Gemeente Hengelo. Vanaf 1975 is hij bestuurslid van Veilig Verkeer Nederland afdeling Hengelo. Vanaf de start in 2014 zet hij zich in voor het bewonersbedrijf Berlo Es. Na zijn pensioen heeft Bril zich ingezet als coördinator van de schoolbibliotheek van Mikado, de school waarin zijn oude school De Wingerd is opgegaan.

240426 bert bril FRANKLIN 1 TWENTE
Bert Bril
Beeld: 1TWENTE

Frans Kattenpoel Oude Heerink

Frans Kattenpoel Oude Heerink (72) vervulde tal van taken bij voetbalvereniging Achilles'12. Als voorzitter van Stichting Hengelo Sint Nicolaasstad leidde hij de organisatie van de jaarlijkse aankomst van Sinterklaas. Hij speelt sinds 2019 als vrijwilliger bij De Slinger een belangrijke rol als verbinder tussen maatschappelijke instellingen en het bedrijfsleven in Hengelo. Vorig jaar was hij betrokken bij de herdenking van de April-meistaking van 1943.

240426 frans kattenpoel 2 FRANKLIN 1 TWENTE
Frans Kattenpoel Oude Heerink
Beeld: 1TWENTE

Martin Morskieft

Martin Morskieft (58) is al veertig jaar betrokken bij de Scouting Ariëns Ingrid Hengelo. Hij is begonnen als leider van de wekelijkse welpengroep. Later was hij coördinator schoonmaak, blokhutbeheerder, coördinator verhuur en inzameling oud papier. Ook is hij nauw betrokken bij de Touwtrekvereniging Oele. Hier bekleedt of bekleedde hij diverse functies: van voorzitter, commissielid, trainer en veldbeheerder tot beheerder accommodatie en materialen.

Martin is een neef van de eveneens onderscheiden Wim Morskieft. Ze waren allebei uitgenodigd op het feestje van de ander: Martin dacht dat (alleen) Wim onderscheiden werd en Wim dacht dat (alleen) Martin een lintje kreeg: "Ze hadden ons op die manier mooi tuk", lachen de twee geboren Oelenaren.

240426 martin morskieft FRANKLIN 1 TWENTE
Martin Morskieft
Beeld: 1TWENTE

Annette van der Zande-Bos

Annette van der Zande-Bos (72) kan met recht een powervrouw genoemd worden. Sander Schelberg: "Zij was al vrijwilliger vanaf 1966, toen waren de meeste mensen hier in de zaal nog niet eens geboren." Ze begon ooit bij muziekvereniging De Eendracht. Vanaf 1975 voert zij het secretariaat van de werkgroep activiteiten en sinds 2002 het secretariaat van de gehele vereniging. Zij is sinds 2013 bestuurslid. Ze heeft veel werk verzet bij de fusie van de muziekverenigingen De Eendracht en Excelsior.

Vanuit haar functie bij de politie werkte ze bij de Risk Factory op de Vliegbasis Twente. Ze werkt daar nu nog steeds, maar dan als vrijwilliger. Ze bereidt activiteiten voor voor kinderen in het kader van preventieve veiligheid. Schelberg: "Kinderen leren daar over het belang van rookmelders en vertellen daar vervolgens thuis over. Dat sneeuwbaleffect wordt bereikt dankzij Annette en haar collega's. 37.000 Basisschoolkinderen en 4.000 kinderen uit het voortgezet onderwijs hebben inmiddels in tien jaar tijd een bezoek gebracht aan de Risk Factory."

Van 2002 tot 2023 was zij betrokken bij de Werkgroep 4 mei Herdenking Hengelo. Die taak draagt ze overigens over aan de eveneens vandaag onderscheiden... Hans van Dam.

240426 annette van der zande FRANKLIN 1 TWENTE
Annette van der Zande-Bos met haar kleinkinderen.
Beeld: 1TWENTE
240426 lintjes hengelo FRANKLIN 1 TWENTE
De elf Hengelose gedecoreerden samen met burgemeester Sander Schelberg
Beeld: 1TWENTE
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.