Verkeer
Stuur appje
Zoek

Lintjesregen in Oldenzaal: acht koninklijke onderscheidingen uitgereikt

Groepsfoto lintjesregen Oldenzaal 2024
De acht gedecoreerden van Oldenzaal met burgemeester Patrick Welman
Beeld: Niels Wesselink

In de gemeente Oldenzaal haalde burgemeester Patrick Welman vrijdag persoonlijk de kandidaten voor een koninklijke onderscheiding thuis op in een oldtimer. In de Hofkerk zette hij de gelukkigen in het zonnetje, waarna ze de versierselen kregen uitgereikt. In de gemeente Oldenzaal viel de volgende personen een koninklijke onderscheiding ten deel:

Lintjesregen Oldenzaal Tonny van der meche
Beeld: Niels Wesselink

Tonnie van der Meché

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Ooit was Tonnie van der Meché banketbakker in Oldenzaal, maar nadat hij bijna 25 jaar geleden z’n winkel aan de Groote Markt in Oldenzaal had verkocht, stortte hij zich volledig op zijn twee grote hobby's: filmen en zingen. Inmiddels al zo’n kleine 30 jaar brengt hij op vrijwillige basis het grote en kleine nieuws en de vele evenementen in de Boeskoolstad in beeld. Het begon allemaal bij RTV-Oldenzaal, het latere RTV Losser-Oldenzaal. In 1995 begon Tonnie met het aanleveren van vele filmpjes voor de kabelkrant met tekst. Dit resulteerde in een - in vergelijking met andere regionale tv- en radiozenders - relatief, grote hoeveelheid lokale nieuwsberichten in beeld en geluid. Inmiddels beschikt hij al 20 jaar over een eigen website, Facebook- en YouTubekanaal onder de naam ‘Oldenzaal in beeld’.

Naast de nieuws- en journaalbeelden van Oldenzaal plaatst hij op dit kanaal ook film- en fotomateriaal van Oud Oldenzaal en introductiefilmpjes van winkels en bedrijven in Oldenzaal. Daarnaast maakt Tonnie, samen met een presentator, onder de naam ‘Good Goan’ filmpjes met interviews van en met bijzondere- of bekende Oldenzalers. Alles pro deo, als promotie voor Oldenzaal en met professionele camera's en zelfs drones. Door zijn onvermoeibare toewijding en vastberadenheid om Oldenzaalse gebeurtenissen en evenementen vast te leggen heeft Tonnie een toegankelijk en waardevol archief (met inmiddels meer dan 2.000 filmpjes) voor het nageslacht gecreëerd.

Naast het filmen is zingen een grote hobby van Tonnie. Hij maakte jarenlang deel uit van zowel het Oldenzaals Mannenkoor (OMK) als het Plechelmus-Antoniuskoor. Verder zingt hij graag solo en maakt je al meer dan 10 jaar deel uit van het duo Remember. Een duo dat vooral optreedt tijdens jubilea en/of evenementen in woonzorgcentra.

Lintjesregen Oldenzaal Agnes Roben
Beeld: Niels Wesselink

Agnes Röben - Voorhuis

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Tot aan haar pensionering, in 2010, werkte Agnes Röben als maatschappelijk werkster in het algemeen maar ook als (mede-)oprichter en uitvoerder van de nachtelijke crisisdienst bij de stichting Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening Enschede (SMD). Daarnaast zette ze zich voor diverse organisaties, maar ook als mantelzorger vrijwillig in. Voor de organisatie Kerk en Samenleving (KESA) zette ze bijvoorbeeld een werkgroep op om gescheiden mensen in Twente en omgeving te begeleiden.

Daarnaast was Agnes een groot gedeelte van haar leven (vanaf medio 1980 tot 2016) mantelzorger voor diverse personen. Voor naasten in familiekring, maar ook een kennis mocht een kleine 20 jaar op haar hulp rekenen. Als hoofd cliëntencommissie en lid van het dagelijks bestuur was Agnes Röben zo’n 10 jaar nauw betrokken en actief bij het opzetten en de exploitatie van de Voedselbank in Oldenzaal. Ook bij de uitbreiding van de voedselbank tot Voedselbank Oost Twente vervulde ze een rol van betekenis.

Tot op heden verricht ze bovendien diverse werkzaamheden voor de parochie Heilige Plechelmus, onder meer als bestuurslid van de werkgroep Caritas. Ook maakt ze deel uit van de het korps basiliekwachten van de Plechelmuskerk. In coronatijd gaf Agnes Röben de aanzet tot een telefonische belronde voor ouderen. Een initiatief dat later is overgenomen door de Katholieke Bond voor Ouderen Oldenzaal (KBO).

Lintjesregen Oldenzaal Hennie Maartens
Beeld: Niels Wesselink

Hennie Maartens

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Tot aan zijn pensionering, in 2019, was Hennie Maartens als ontwikkelmanager in dienst bij de gemeente Enschede. In die functie speelde hij een belangrijke rol bij de wederopbouw van de woonwijk Roombeek, na de vuurwerkramp. Hennie is al jaren actief betrokken bij het CDA Oldenzaal, waar hij inmiddels een indrukwekkende staat van dienst heeft opgebouwd. Onder meer als raadslid en fractievoorzitter. Als raadslid maakt hij zich vooral sterk voor buurtparticipatie en kansengelijkheid voor alle inwoners van Oldenzaal.

Daarnaast heeft armoedebestrijding zijn speciale aandacht. Als inwoner van Zuid-Berghuizen zet Hennie Maartens zich met hart en ziel in voor zijn ‘dorp in de stad’. Zo was hij in roerige tijden 8 jaar voorzitter van de voetbalclub FC Berghuizen, is hij als adviseur actief betrokken bij vrijwilligersorganisatie Stichting Kansrijk Berghuizen en maakte hij zich een aantal jaren verdienstelijk als lid van het kerkbestuur van de toenmalige Heilige Maria Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming.

Van 2010 tot 2012 maakte Maartens deel uit van het parochiebestuur Parochie Heilige Plechelmus, waar hij zich inzette voor de communicatie rondom en de opbouw van de fusie van de 9 parochies tot de nieuwe parochie Heilige Plechelmus. Onder zijn voorzitterschap groeide het aantal deelnemers aan de Wandel4Daagse Oldenzaal van 650 naar 900 in 2023.

  • Lintjesregen Oldenzaal Toon Brummelhuis2
    Beeld: Niels Wesselink
  • Lintjesregen Oldenzaal Toon Brummelhuis
    Beeld: Niels Wesselink

Toon Brummelhuis

Lid in Orde van Oranje Nassau.

Freelance instrument engineer Toon Brummelhuis is een bekende verschijning in Oldenzaal. Al was het maar omdat hij altijd op klompen loopt. Daarnaast bleef ook zijn vrijwillige inzet bij diverse organisaties niet onopgemerkt. Zo is hij al meer dan 35 jaar een actief lid van het Instituut voor Natuureducatie (IVN) Oldenzaal-Losser. In praktische zin houdt hij zich daar vanaf het eerste uur bezig met ‘landschapsonderhoud’. Maar Toon hield daarnaast de boel ook bestuurlijk draaiende, onder meer 17 jaar ‘noodgedwongen’ als voorzitter.

Ook voor de Stichting Stadsbrouwerij De Bombazijn is hij al een kleine 10 jaar een trouwe vrijwilliger, onder meer als lid van de bouwgroep. Verder is Toon sinds een aantal jaren een zeer gewaardeerde gids bij de vrijwilligersorganisatie de Stichting ‘De Wandelmaat’, die klooster- en pelgrimswandelingen in Nederland en daarbuiten organiseert. Vaak als een personage uit lang vervlogen tijden, is Toon betrokken bij projecten van de Stichting Oldenzaalse Musea om de burgers van Oldenzaal en haar bezoekers iets van de geschiedenis van Oldenzaal bij te brengen.

Als ‘acteur’ was Toon de afgelopen jaren betrokken bij diverse grote locatie-theaterproducties zoals de Passiespelen in Hertme, ‘He’k wat van oe an?’ op Het Hulsbeek, ‘Hanna van Hendrik’ en ‘De Vergeten Twentse Lente’. Als nachtburgemeester zette Toon zich in voor het uitgaansleven in Oldenzaal, maar ook voor de ouderen en zwakkeren en de eenzaamheid bij de diverse doelgroepen in de samenleving van Oldenzaal. Om voor iedereen benaderbaar te zijn hield de ‘sociale duizendpoot en verbinder’ tijdens zijn ambtsperiode wekelijks een spreekuur.

Lintjesregen Oldenzaal Martin Stofbergen
Beeld: Niels Wesselink

Martin Stofbergen

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Tot aan zijn pensionering, in 2002, werkte Martin Stofbergen als heatset assistent bij Amoco fabrics te Gronau, Duitsland. Vervolgens mochten en mogen diverse instanties op zijn vrijwillige inzet rekenen. Hij begon als een soort patiënten-bezoeker bij het rk ziekenhuis ‘Heil der Kranken’. Vervolgens maakte hij zich een kleine 10 jaar verdienstelijk als basiliekwachter bij en torengids van de Plechelmusbasiliek. Ook tijdens vakantieweken voor kwetsbare doelgroepen van het Nederlandse Rode Kruis zette Martin zich onder meer in als restaurantmedewerker.

Bij Stadstheater De Bond, dé culturele voorziening voor Oldenzaal en omgeving, droeg hij als publieksbegeleider aantal jaren z’n steentje bij aan het gastvrije karakter. Op dit moment maakt Martin regelmatig diverse bewoners van de woonzorgcentra op de locaties ‘Gereia’, ‘De Zonnestraal’ en ‘De Molenkamp’van de zorggroep Sint Maarten een beetje gelukkiger. Door met hen een rondje te fietsen op de duo-fiets, klusjes te klaren of door gewoon een praatje met ze te maken. Voor de Katholieke Bond voor Ouderen afdeling Oldenzaal is hij sinds 2014 actief als lid van de activiteitencommissie. Tenslotte is Martin Stofbergen een bevlogen en enthousiast lid van het koor ‘De Oldenzaalse Smartlappen Zangers’.

Lintjesregen Oldenzaal Maarten Boers
Beeld: Niels Wesselink

Maarten Boers

Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Naast zijn betaalde werkzaamheden – tot zijn pensionering in 2016 als assurantieadviseur en nu met een eigen adviesbureau – heeft Maarten Boers zich vrijwillig ingezet voor diverse verenigingen, organisaties en goede doelen. Onder meer een kleine 15 jaar als voorzitter van Tennisvereniging Kardoes in de Lutte en Sport Vereniging De Lutte. In het jaar 2000, bij het samengaan van de Oldenzaalse Ondernemers Societeit (OOS) en Klavertje4, werd hij gevraagd als voorzitter.

Nadat hij de voorzittershamer had neergelegd, bleef Maarten nog wel een aantal jaren actief als voorzitter van de commissie ‘Special Sunday’. Een evenement dat onder zijn leiding uitgroeide tot een niet meer weg te denken fundraisingsevent van allure. Meer dan 500.000 euro is er in die 20 jaar opgehaald voor goede doelen zoals de Hospice Holos, Kinderboerderij De Höfte, de lokale muziekverenigingen, de Stichting Leergeld en de Stichting Huisvesting Oldenzaalse Carnavalshallen.

Op dit moment is Maarten nog voorzitter van en vrijwilliger bij de Stichting Hulsbeek Open, een jaarlijks fungolfevenement voor het goede doel. Van de opbrengst mochten onder meer de Stichting Paardrijden Gehandicapten Oldenzaal, Stichting Noaberhart Rossum, de verjaardagsbox, de Voedselbank en verschillende andere lokale en regionale organisaties een leuke bijdrage mogen ontvangen.

Lintjesregen Oldenzaal Hans Krakers
Beeld: Niels Wesselink

Hans Krakers

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Ook nadat hij in 1993 zijn levenswerk als eigenaar-directeur van confectiebedrijf Love Jeans vanwege een ernstige ziekte voortijdig moest opgeven, bleef Hans Krakers zijn steentje bijdragen aan de samenleving. Maar ook daarvoor zette hij zich al in voor verschillende verenigingen. Zo richtte hij in 1963 kegelclub de Flintstones op, een club voor jonge startende ondernemers die kennis en ervaring uitwisselen tijdens sportieve avonden. Sinds 1980 is hij lid van de Vereeniging de Groote Sociëteit.

De leden van dit genootschap treffen elkaar op donderdagavond voor een goed gesprek en ontspanning. Als (bestuurs)lid van de Lionsclub was Hans Krakers betrokken bij acties als het inzamelen van hulpgoederen voor Polen en de opzet van een drinkwaterproject in Suriname. In het kader van Oldenzaal 750 jaar zette hij zich in voor de plaatsing van twee kunstwerken in park Kalheupink. Binnen de Oostelijke Bond van Confectiefabrikanten vervulde hij sinds 1983 diverse bestuurlijke functies.

Mede dankzij zijn verbindende werk is de bond na 100 jaar nog steeds zeer levendig. Hans Krakers was van 2000 tot 2009, onder meer als voorzitter, actief betrokken bij de stichting J.W. Racerhuis. Hij zette zich in voor de instandhouding van dit e rijksmonument was nauw betrokken bij de restauratie ervan. Hans Krakers spoorde de stichting en de Vereeniging De Groote Sociëteit aan tot het instellen van de mr. J.W. Racer-prijs. Bovendien zorgde je in 2021 voor herplaatsing van de portretten van Racer en zijn vrouw in het pand waar de portretten vervaardigd zijn.

Lintjesregen Oldenzaal Jan de Gunst
Beeld: Niels Wesselink

Jan de Gunst

Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Het opkomen voor de belangen van z’n medemens en het terugdringen van armoede in Twente staat in vrijwel al het vrijwilligerswerk van Jan de Gunst centraal. Zo maakt hij zich al meer dan 40 jaar verdienstelijk voor de vakbond CNV. Daarnaast heeft hij zich sinds 1998, als voorzitter maar ook anderszins , ingezet voor de Stichting behoud Polikliniek Losser. Een actiegroep met als doel het behouden van de polikliniek in Losser. Sinds 2010 maakt Jan zich bestuurlijk en anderszins verdienstelijk bij de Parochiële Caritas Instelling (PCI). De PCI is voor veel mensen die in acute noodsituaties verkeren een warme deken.

De instelling werkt vanuit een Christelijke overtuiging voor alle mensen ongeacht rang, stand, kleur of geloof. Vanuit zijn achtergrond bij Caritas was Jan de initiator van de oprichting van de Stichting Armoedebestrijding. Deze stichting, opgericht door 5 organisaties waaronder 4 geloofsgemeenschappen (Fatih Moskee, Diaconie Hofkerk, Caritas, Syrisch Orthodoxe Kerk en de Stichting Vincentius Oldenzaal) hebben de handen ineengeslagen om, sinds 2015, Oldenzaalse inwoners in armoede te helpen bij nood.

Vanuit de Stichting Armoedebestrijding Oldenzaal heeft hij zich ook nog eens met grote overgave ingezet voor het oprichten van de Vereniging Armoedebestrijding Oldenzaal (VAPO), waarin alle organisaties die zich bezig houden met het bestrijden van armoede zich verenigd hebben. Naast dit alles vond Jan ook nog tijd om in 2022 als secretaris toe te treden tot het bestuur van de Wandel4daagse Oldenzaal.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.