Verkeer
Stuur appje
Zoek
In samenwerking met
1Twente logo

Gemeente Enschede heeft handen vol aan ernstige woonoverlast en maakt half miljoen vrij voor aanpak

208965 broken window 960188 960 720
Beeld: Pixabay

Steeds vaker zegt de gemeente Enschede te maken te hebben met vormen van woonoverlast die maatschappelijke onrust veroorzaken en zelfs dreigen te escaleren. Denk aan drugsoverlast of overlast door verwarde personen. Om deze ernstige en structurele vormen van woonoverlast aan te pakken wordt de komende drie jaren 500.000 euro vrijgemaakt.

De tijd dat het bij woonoverlast slechts gaat om harde muziek, verkeerd geparkeerde auto's of een wat uit de hand gelopen burengerucht, lijkt voorbij. De gemeente zegt via partnerorganisaties (zoals de politie of de wijkteams) signalen te krijgen dat ernstige en structurele overlast toeneemt. Om te voorkomen dat de leefbaarheid en veiligheid in wijken onder druk komen te staan wil de gemeente eerder op dergelijke signalen acteren. Er is alleen te weinig capaciteit om urgente problematiek aan te pakken.

Vertekend beeld

Bij het gemeentelijke Meldpunt Woonoverlast kwamen vorig jaar 283 meldingen binnen. In in 2022 waren dat er 276 en een jaar daarvoor zelfs 319. Eerder een lichte daling dan een een stijging dus. Maar volgens de gemeente geven deze cijfers een vertekend beeld. Sinds vorig jaar kan de politie rechtstreeks melding maken bij het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag, waardoor deze meldingen niet meer bij de gemeente binnenkomen.

“We zien dat er steeds vaker sprake is van zwaardere overlastgevende casuïstiek met soms een veiligheidsrisico”

De meldingen die bij het gemeentelijke meldpunt worden gedaan zijn volgens een woordvoerder ook meestal niet de casussen die veel werk opleveren. "We zien dat er steeds vaker sprake is van zwaardere overlastgevende casuïstiek met soms een veiligheidsrisico, die ook veel meer tijd en inzet vergen." Deze zware woonoverlast wordt rechtstreeks door professionals gemeld bij de ambtenaren die zich daarmee bezighouden.

Wisselgeld

De gemeente wil dichter op de overlast zitten, door meer in de wijken aanwezig te zijn. Dat vereist een uitbreiding van de capacite in het stadhuis. Met het aanstellen van een functionaris moet woonoverlast vaker in de kiem worden gesmoord, voordat het kan escaleren. Dat is in ieder geval het idee; de functionaris beoordeeld alle meldingen op risico en zet meldingen van verwarde personen direct de GGD.

Ook wordt er gewerkt aan een betere structurele aanpak van woonoverlast. Burgemeesters mogen door een nieuwe wet zelfs dwangsommen of tijdelijke huisverboden opleggen aan notoire overlastgevers. Het college denkt voor alles 500.000 euro nodig te hebben. Dat komt goed uit, want de gemeente heeft dat bedrag via een voorstel van de VVD al in november beschikbaar gesteld. Het gaat om wisselgeld, want het geld eigenlijk bedoeld om het gratis parkeeruurtje in de Van Heekgarage nog een jaartje door te zetten. Onder druk van Q-Park, dat een rechtszaak wilde aanspannen vanwege oneerlijke concurrentie, is daarvan afgezien.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.