Verkeer
Stuur appje
Zoek

Ambtelijke samenwerking Oldenzaal-Noaberkracht: Vrijage tussen egeltjes

Gemeentehuis Tubbergen
Beeld: RTVNOT

Het wil nog niet zo heel erg vlotten met de (ambtelijke) samenwerking tussen de gemeenten in noordoost Twente. Zo bleek onlangs één gezamenlijk sportbedrijf voor de gemeentelijke binnenzwembaden, zoals geadviseerd door een extern bureau, voor Dinkelland, Tubbergen en Losser een brug te ver. Tot teleurstelling van Oldenzaal, dat de broodnodige revitalisering van zwembad Vondersweijde nu op eigen kracht moet realiseren.

Voorzichtige vrijage

Meer in het algemeen schiet het ook nog niet echt op met de ambtelijke samenwerking tussen Oldenzaal en de Noaberkrachtgemeenten Dinkelland en Tubbergen. Eind 2021 is – op verzoek van de gemeenteraden – gestart met een verkenning naar de mogelijkheden van ambtelijke samenwerking. Bij een tussentijdse evaluatie, afgelopen week in de drie gemeenteraden, werd duidelijk dat de voorzichtige ‘vrijage’ nog niet tot een verloving heeft geleid. Laat staan een huwelijk.

Gemeentehuis oldenzaal
Beeld: Leon de Man

‘Geen voorstel tot fusie’

Dat laatste was ook zeker niet de bedoeling van de verkenning, zo benadrukte burgemeester Patrick Welman tijdens de raadsvergadering in Oldenzaal. “Wat nu voorligt is het resultaat van een verkenning. Er is gekeken of Noaberkracht een huwelijkspartner zou kunnen zijn.” Volgens Welman is het zeker geen ‘voorstel voor een fusie’.

‘Enorm teleurstellend’

Die laatste woorden waren vooral gericht aan de fractie van Solidair Oldenzaal, die suggereerde dat het college wel degelijk aanstuurt op een (ambtelijke) fusie. Ruby Berger: “Dat baart ons enorm veel zorgen. Wij zijn voor een zo klein mogelijke overheid.” De SO-fractie staat daarmee diametraal tegenover de VVD in Oldenzaal. Fractieleider Edgar Visscher toonde zich desgevraagd op persoonlijke titel voorstander van een ambtelijke fusie. Hij noemde het ‘enorm teleurstellend’ dat de verkenning

Heldere visie gevraagd

Voor de VVD-fractie aanleiding om, samen met de WG en het CDA, met een motie te komen die het college oproept nog voor het zomerreces duidelijk te maken of er op de overgebleven terreinen (duurzaamheid, energietransitie, migratie) wel mogelijkheden zijn voor samenwerking. Bovendien, om nog dit jaar met een heldere visie op gemeentelijke samenwerking te komen.

icon_main_info_white_glyph

‘Rustig en bedachtzaam’

Daar waar in Oldenzaal met een motie enige druk werd gezet op het proces om tot verdere ambtelijke samenwerking te komen tussen de gemeenten in noordoost Twente, toonde de politiek in Dinkelland en Tubbergen zich aanzienlijk terughoudender. Zo riep in de gemeenteraad van Dinkelland alleen Marc Smellink (CDA) op om te blijven kijken naar de ‘stip op de horizon’ (ambtelijke fusie). Hijhad gehoopt dat de verkenning meer had opgeleverd. “Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven is vooruitgang en met elkaar samenwerken is een succes.” In de gemeenteraad van Tubbergen gaf Hans te Kolsté (PvdA) de stemming treffend weer door te pleiten voor een samenwerking die ‘rustig en bedachtzaam’ verder wordt uitgebouwd.

Noodzaak nooit acuut

Burgemeester Welman zag die motie - raadsbreed aangenomen met alleen de 2 stemmen van Solidair Oldenzaal tegen - als een steun in de rug om mogelijkheden tot samenwerking te blijven zoeken. Hij stelde op korte termijn daartoe een ‘procesvoorstel’ in het vooruitzicht. Welman beklemtoonde dat de drie gemeenten de urgentie van ambtelijke samenwerking onderkennen, maar dat de noodzaak daartoe tot nu toe nooit ‘acuut’ was.

Grotere vuist in de regio

Een van de conclusies van de verkenning is dat er door ambtelijke samenwerking tussen de drie gemeenten een grotere vuist gemaakt kan worden in de regio, naar grotere marktpartijen en maatschappelijke organisaties en richting andere overheden. Het maakt verschil of gesproken wordt namens ruim 20 à 30.000 inwoners of dat ongeveer 80.000 inwoners vertegenwoordigd worden. Op deze manier worden de belangen van inwoners steviger behartigd.

Denekamp gemeentehuis
Beeld: Leon de Man
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.