Verkeer
Stuur appje
Zoek

Raad Wierden: Groen licht voor verkeersmaatregelen schoollocatie hoek Sportlaan/Bornerbroekseweg

Bornerbroekseweg Sportlaan Enter
Beeld: Twente FM

Een meerderheid van de Wierdense gemeenteraad gaf maandagavond het groene licht voor het krediet van 1.371.000 euro, voor verkeersveiligheidsmaatregelen om de schoollocatie hoek Sportlaan/Bornerbroekseweg te ontsluiten.

Er worden verschillende maatregelen getroffen om een verkeersveilige afwikkeling van het voetgangers-, fiets- en gemotoriseerd verkeer van en naar de scholen te creëren.

Aparte ingang gemotoriseerd verkeer

In een schoolomgeving komen veel verschillende verkeersbewegingen bij elkaar. Om een veilige schoolomgeving te realiseren is het wenselijke om langzaam verkeer, fietsers en voetgangers, en gemotoriseerd verkeer van elkaar te scheiden.

De gemeente wil, gezien de ligging van de toekomstige school, voor het gemotoriseerde verkeer een aparte ingang creëren via het zandpad aan de oostzijde van de Entergraven. Door het gemotoriseerde verkeer ‘weg te houden’ van de kant van de Sportlaan kan aan die zijde een ‘rustige’ omgeving worden gecreëerd voor het langzame verkeer.

30 km/uur

De Wierdense gemeenteraad ging akkoord met een aantal maatregelen. Zo wordt de snelheid op de Bornerbroekseweg (tussen de Reggestraat en de bebouwde komgrens) verlaagd naar 30 km/uur.

De inrichting van de Bornerbroekseweg (het wegvak) wordt aangepast door rabatstroken aan te leggen. Doel daarvan is het wegprofiel optisch te versmallen, waardoor hopelijk weggebruikers een smallere rijbaan ervaren, waardoor de rijsnelheid wordt verlaagd.

Forse slinger

Ter plaatse van de bebouwde komgrens en ter plaatste van een aansluiting van de zandweg aan de oostzijde van Entergraven wordt een ‘slinger’ in de weg aangebracht. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat een snelheidsverlaging naar de gewenste snelheid binnen de bebouwde kom gerealiseerd wordt.

Deze slinger wordt vrij ‘fors’ gerealiseerd. Deze slinger wordt eveneens gebruikt om de aansluiting naar het parkeerterrein te realiseren.

Middengeleider voor auto's

Door een brede slinger te maken ontstaat voldoende ruimte voor auto’s om zich in de middengeleider op te stellen. Er is ruimte voor minimaal twee voertuigen om op te stellen. De gemeente gaat ervan uit dat eventuele opstoppingen of wachtrijen hierdoor beperkt blijven en naar verwachting nauwelijks zullen voorkomen.

Fietspaden blijven

Op de Bornerbroekseweg worden de vrijliggende fietspaden gehandhaafd. In beginsel is het bij een snelheidsregime van 30 km/uur wenselijk om geen scheiding van verkeersstromen toe te passen en fietsers op de rijbaan te laten fietsen, bijvoorbeeld met brede fietsstroken. Inwoners gaven echter aan de fietspaden te willen behouden; de gemeente wil dat zelf ook liever.

Herinrichting kruispunt

Het kruispunt Bornerbroekseweg/Sportlaan wordt heringericht waarbij een bredere middengeleider wordt gerealiseerd waar voetgangers en fietsers in twee fasen de weg kunnen oversteken. Daarbij wordt een kruispuntplateau gerealiseerd.

Voor voetgangers wordt een zebrapad aangelegd.

Vanuit de inwoners kwam naar voren dat men graag extra attentieverhogende maatregel wil. Dit kan door attentielichten die gaan knipperen wanneer gebruikers oversteken.

Aandachtspunt hierbij is nog wel dat bij de aanleg van een zebrapad voetgangers wel voorrang hebben bij het oversteken, maar fietsers op de fietsoversteek niet. Binnen de gemeente wordt dit onderdeel in het vervolgproces verder uitgewerkt.

Voorrangssituatie wordt omgedraaid

De huidige voorrangssituatie op het kruispunt Bornerbroekseweg/Reggestraat wordt omgedraaid. Het omdraaien van de voorrangssituatie heeft als doel dat er een logischere route ontstaat die, in combinatie met de aanpassingen op de Bornerbroekseweg en het kruispunt zelf, een rustiger en duidelijker wegbeeld dient te creëren. Ook wordt hier een middengeleider gerealiseerd waar voetgangers en fietsers in twee fasen de weg kunnen oversteken. Dit in combinatie met een kruispuntplateau.

Voor voetgangers blijft het bestaande zebrapad gehandhaafd.

Sportlaan versmald

De Sportlaan wordt versmald. In de huidige situatie is de Sportlaan een brede weg waarlangs ook geparkeerd kan worden. Door het versmallen van de rijbaan naar een beperkte breedte, mogelijk in combinatie met een parkeerverbod, wil de gemeente het ontmoedigen om hier kinderen in en uit de auto te laten stappen.

Aan de Sportlaan komt de entree voor voetgangers en fietsers, die het schoolterrein op willen.

Nieuwe ontsluitingsweg Enter Vooruit?

De gemeente buigt zich ook over de toegang naar het parkeerterrein van Enter Vooruit, die nu gesitueerd is aan de Sportlaan. Een optie is om het parkeerterrein van Enter Vooruit te ontsluiten via de nieuw aan te leggen ontsluitingsweg aan de oostzijde. Hierdoor kan een gecombineerd parkeerterrein ontstaan, waarbij de parkeerknelpunten langs de Sportlaan (voornamelijk in de weekenden) worden opgelost.

Vrachtverkeer

Inwoners gaven aan dat er relatief veel vrachtverkeer gebruik maakt van de Bornerbroekseweg. Dit wordt als gevaarlijk ervaren, vooral straks tijdens het in- en uitgaan van de scholen. Uit tellingen bleek dat tijdens het spitsuur circa 14 grotere/zwaardere voertuigen gebruik maken van de Bornerbroekseweg, omgerekend 1 zwaar voertuig per 5 minuten. Gezien de functie van de Bornerbroekseweg is dit gebruik normaal, stelt de gemeente. Wel wordt dergelijke problematiek

Ook rond en door het centrum van Enter ervaren. Wat de gemeente betreft is dit geen knelpunt dat in het kader van de nieuwbouw van de scholen kan en moet worden opgepakt, maar dient het een plek te krijgen in het te actualiseren gemeentelijke mobiliteitsplan.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.